Покарання хакерів по Кримінальному кодексу України та ін.

Серед всіх статей Кримінального кодекса України , покарання хакерів згідно станом на 13.05.19 р. здійснюється на основі ст.361-1, ст.361-2, ст.362, ст.363, ст.363-1, ч.3 ст.190, зміст яких розкритий у статті, де також показані детековані спроби зламу чайтів хакерами.

image_pdfimage_print

Не всі хакери розуміють, що Кримінальний  кодекс України містить статтті, які передбачають грошову і кримінальну відповідальність за несанкціоноване шкідницьке втручання в електронний світ суспільства.

На різноманітні веб-підсистеми Системи+ здійснювалися різноманітні хакерські атаки, які відображалися у попередніх публікаціях. Деякі з них (реальніі і навчальні) детектовані під час практичних занять і екзаменів зі студентами Житомирського війського інституту. Для прикладу, для отримання підвищеної оцінки один із студентів на екзамені за допомогою колег визначив хакера, який неодноразово підбирав пароль до цього сайту – з точністю до назви вулиці, номеру будинку та номеру квартири хакера (вулиця Польова у м. Житомирі). В іншому разі 5 бригад студентів у режимі real-time спостерігали зі сторони адмінчасини сайту за допитливими діями по відношенню до цього сайту “Система+” з іншого навчального приміщення на іншому поверсі навчального корпусу. У інших випадках окремі студенти на занятті вивчали особливості блокування роботи сайта і спостерігали у режимі real-time за реальним алгоритмом зняття блокування адміністратором сайту (викладач доцент Круковський І.А.) на хостингу. Різноманітні атаки різноманітних хакерів здійснюються і на інші відомі системи – серед них є навіть такі, що зловживають службовим положенням і не хочуть думати про те, що скоюють злочини, які передбачені у КК України. На прикріпленому зображенні до цієї статті показаний фрагмент копії екрану з автоматичними повідомленнями (alerts) про підбор паролю  до сайтів за допомогою автоматизованих засобів.


Фрагмент повідомлень про спроби підбору пароля автомаизованим засобом зі зміною ip-адреси 10 травня

Фрагмент повідомлень про спроби підбору пароля автомаизованим засобом зі зміною ip-адреси 10 травня (продовження)

Фрагмент повідомлень про спроби підбору пароля автомаизованим засобом зі зміною ip-адреси 10 травня і закінчення 09 травня

Покарання хакерів станом на 13.05.19 р. здійснюється на основі ст.361-1, ст.361-2, ст.362, ст.363, ст.363-1, ч.3 ст.190 Кримінального кодекса України , зміст яких розкритий нижче.

Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку

1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, -карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Значною шкодою у статтях 361-363-1, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.{Стаття 361 в редакції Законів № 908-IV від 05.06.2003№ 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015}

Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут

1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, -караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються позбавленням волі на строк до п’яти років.

{Кодекс доповнено статтею 361-1 згідно із Законом № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015}

Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації

1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, -караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

{Кодекс доповнено статтею 361-2 згідно із Законом № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015}{Статтю 361-3 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}{Статтю 361-4 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї

1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, -караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, -караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Стаття 362 в редакції Закону № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015}{Статтю 362-1 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється

Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, -караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

{Стаття 363 в редакції Закону № 2289-IV від 23.12.2004}

Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку

1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, -карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Кодекс доповнено статтею 363-1 згідно із Законом № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015}

Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

{Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}

Більш детально читайте:

Кримінальний кодекс України – для хакерів

Висновки

Хакери повинні розуміти, що їх порушення можуть мати кримінальну та грошову відповідальність. Тому краще створювати свої ресурси ніж ломати інші.

Хакери також повинні розуміти, що покарання за суттєве насення шкоди незаконними методами може мати й інші негативні впливи – не у той час, не від тих людей, не тими заходами і не там де очікують хакери. Це може бути особливо небезпечно для відносно молодих людей, яким на все життя може бути прикріпленийй негативний ярлик. Тому краще створювати свої ресурси ніж ломати інші.

Хакер 2018 фильм в HD качестве Hacker 1 938 126 переглядів 12 ТИС. 1,3 ТИС.

Бази даних і системи підтримки прийняття рішень – СППР (DSS)

image_pdfimage_print

У буквальному розумінні, більші чи менші бази даних є основою для надбудови над ними аналітичних систем (у тому числі засобів візуалізації результатів аналізу), які разом складають СППР – системи підтримки прийняття рішень (DSS – Decision Support System). Аналітичні функції  можуть бути головними чи допоміжними, як правило у складі DSS.

У часи СРСР був здійснений неточний переклад дефініції Decision Support System (DSS) . У переклад додано ще одне слово “підтримки” і вийшло: Система Підтримки Прийняття Рішень (СППР). У результаті цього до недавнього часу деякі спеціалісти з СППР не знали DSS, що привело до відставання у сфері СППР (DSS).

У теперішній час термін СППР (DSS) використовують найчастіше у науковій сфері, а у діловій практиці – різні маркетингові тематичні терміни.

У деяких випадках “бази даних” тривалий вивчалися ізольовано від СППР (DSS), у тому числі сучасних версій на основі Business Intelligence. Вивчення й використання “баз даних” без СППР (DSS) є неадекватним.Бази даних, СУБД, OLAP і Data Warehouse, Data Mart (сховища та кіоски даних)

Коли вживають термін “бази даних”, то мають на увазі найчастіше реляційні бази даних. Проте, уже з 1990-х років реляційні бази даних надаються у складі Систем управління базами даних (СУБД), а також активно використовуються повнотекстові бази даних та засоби Text Mining. Після визначення у 2010 році початку ери Big Data почали активно використовувати нереляційні бази даних, наприклад у Google. Досвід свідчить, що термін “бази даних” вживається як правило неадекватно замість СУБД, що вводить в оману користувачів. Також, реляційні бази даних з 1970-х років функціонально застаріли – за оцінкою автора цього терміна Едгара Кодда. Тому ще в 1993-1995 роках Едгар Кодд сформував вимоги до аналітичного удосконалення реляційних баз даних, яке він назвав OLAP, що грунтовно розкрито у моїй статті про удосконалення OLAP (тест FASMI+ або OLAP+).    Крім вказаного, при вивченні “баз даних” і СУБД необхідно також вивчати сховища даних і кіоски даних (Data Warehouse, Data Mart).

Отже, “бази даних” повинні вивчатися обов`язково з  СУБД, OLAP і Data Warehouse, Data Mart (сховища та кіоски даних) у комплекті з окремою дисципліною СППР (DSS). Вивчення СУБД і виключення СППР (DSS) з вивчення є проявом повної неадекватності, проте іноді має місце.

СУБД і СППР (DSS)

СУБД – це по суті конструктори для створення СППР (DSS) на основі баз даних зі складу даної СУБД, або на основі зв`язаної чи імпортованої бази даних чи електронної таблиці, ін. Багато функціональних можливостей сучасних СУБД  розроблені на основі технологій Artificial Intelligence. СУБД містить засоби для розробки ефективних інтерфейсів користувача, у тому числі інтерфейсів для аналітиків. “Ручна” розробка інтерфейса користувача за допомогою інших засобів є, як правило, неадекватною і провальною по часовим витратам та у плані функціональності.

У 1980…1990-ті роки розробка основних аналітичних функцій  СУБД та СППР потребувала залучення  програмістів. У теперішній час забезпечення самообслуговування аналітиками своїх потреб є важливим показником сучасних СУБД та СППР (DSS).  Прикладом ефективної реляційної СУБД є Microsoft Office Access, особливо у поєднанні з Microsoft Office Excel, з Microsoft  SQL Server з Analysis Services та з іншими засобами Microsoft або інших компаній. Ці системи-конструктори містять засоби багатовимірного он-лайн аналізу OLAP, “розкопки даних” Data Mining, “візуальної розкопки” Visual Mining, Dashboards, Scorecard, деякі елементи “розкопки текстів” Text Mining, побудови різних модифікацій продукційних правил If…Then..Else, ін.

Комплекти СУБД (серверів баз даних) для вебмереж, локальних мереж і для настільних систем  продають десятки вендорів, які відібрані, для прикладу у Gartner Magic Quadrant  BI, ін. Див. Компанія Tableau – лідер MQ for Business Intelligence and Analytics Platforms. Засоби Business Intelligence Tableau протягом двох років успішно тестували студенти різних курсів і спеціальностей  у Житомирському військовому інституті на лабораторних роботах і підтвердили свою високу ефективність за одностайними оцінками моєю і студентів.

У широкому сенсі СППР (насамперед пошуково-аналітична частина СППР) може включати таких фахівців як:  аналітики різних типів, особи які приймають рішення (ОПР), ін.

Business Intelligence & DSS BI & DSS 2.0

У 1989 був визначений термін “парасольковий” Business Intelligence для позначення комплексу аналітичних засобів на основі баз даних, а до 1995 року були сформовані основні його hi-tech засоби (OLAP & Data Mining) та ін.

У 2000-х роках провідні фахівці США у сфері DSS визначили друге покоління DSS – DSS 2.0, яким є комплекс засобів Business Intelligence. У моїх авторських публікаціях запропоновані адекватні і зручні позначення систем підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence – DSS/BI або DSS BI. Це дозволило дати зрозумілі позначення для СППР на основі Business Intelligence різних поколінь (BI 1.0, BI 2.0, BI 3.0) –  це DSS BI 1.0, DSS BI 2.0, DSS BI 3.0.   Введення терміну DSS BI дало можливість сформувати також  зрозумілі назви спеціальностей працівників для DSS на основі BI, див фрагмент скриншоту пошукової видачі за терміном DSS BI: DSS/BI Analyst (DSS/BI аналітик), DSS/BI Designer (DSS/BI розробник), DSS/BI Project Lead (DSS/BI керівник проекту)  і т.п.

DSS BI Project Leader, DSS BI Designer, Monash University
DSS BI Project Leader, DSS BI Designer, Monash University

 

DSS BI Project Leader, DSS BI Designer, DSS BI Analyst on indeed com
Пропозиції роботи спеціалістам DSS BI Project Leader, DSS BI Designer, DSS BI Analyst на сайті вакансій indeed com – за пошуковим терміном DSS BI

 

Див. початкові базові наукові статті за зв`язаною тематикою:

Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103-111.

Круковський І.А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи: військ.-техн. зб. / І.А. Круковський // Академія сухопутних військ. – 2010. – Вип. 3. – С. 26–32.

Круковський І.А. Проблемні питання розвитку засобів Social Media Analyticsїх інтеграції з Business Intelligence та з елементами Geographic Information System на прикладі платформи SemanticForce / Круковський І.А., Гаврилюк В.С., Хомів Б.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С 8-9.

Валюх А.І. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 / А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62.

Також запропоновані зрозумілі   типи  DSS BI за функціональним призначенням, різні варіанти об`єднання їх з іншими системами.

З різних причин відомі парадоксальні випадки, коли під час викладання СППР не використовувася термін DSS.  Крім цього, деякі навчальні та консалтингові джерела викладають схему DSS BI 1.0, проте називають її узагальненою структурою  DSS або узагальненою системою Business Intelligence.  Проте, DSS є ширшим або дещо іншим поняттям. Крім цього, Business Intelligence 2.0 (DSS BI 2.0)  та Business Intelligence 3.0 (DSS BI 3.0) мають дещо іншу конфігурацію, див. вищевказані наукові статті та запит у Google DSS BI 2.0  Запит використаний тому, що конкретні місця початкового розміщення наукових статей на сайті НБУВ змінювалися адміністрацією сайту кілька разів.

Під СППР до цього часу іноді неадекватно розуміють лише типові системи 1980-х років, які передбачали більш чи менш складне ручне програмування. Хоча ці системи не втратили своє значення і в теперішній час, проте з 1990-х років у світі важливою частиною СППР стали СППР на основі Business Intelligence, які варто класифікувати на основі таксономії авторитетних консалтингових компаній, для прикладу, на основі IDC`s Business Analytics Taxonomy з урахуванням, насамперед аналітичних оцінок компаній  Gartner BI and Analytics Magic Quadrant (BI MQ) та Forrester Wave, ресурсів  Gregory Piatetsky-Shapiro – KDnuggets,  Association for the Advancement of Artificial Intelligence.

IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy - український переклад Круковського І.А. у 2013 році
IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy 2013 – український переклад Круковського І.А.

Data Mining vs Business Intelligence

Business Intelligence (DSS BI) – це складний синергетичний комплекс пошуково-аналітичних засобів, насамперед OLAP, Data Mining, Visual Minig, які часто інтегрують з елементами Text Mining, а також  з Geographic Information System (GIS). Яскравий приклад Spatial DSS BI – Business Intelligence GIS ESRI. Яскравим високотехнологічним варіантом поєднання Business Intelligence з  Knowledge Management System  – можливо вважати Business Intelligence Panorama Necto, що іноді Panorama Software позначає як BI 3.0.

Запропоновані мною у 2010 році DSS BI 2.0 та DSS BI 3.0 по суті є специфічними системами Business Intelligence +Knowledge Management System, що відображено у 2011 році у назві сайту “Business Intelligence + KMS – концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних“. Проте, під BI 3.0  япропоную розуміти BI Cloud Computing, що логічно і відображає революційних перехід на зберігання й аналіз даних за допомогою “хмарних” технологій, які функціонально принципово відрізняються від попередніх.

Піраміда Business Intelligence 1.0
Піраміда Business Intelligence 1.0

Необхідно вказати, що іноді вивчають Data Mining відокремлено, без об`єднуючого системного поняття Business Intelligence й роз`яснення різниці між BI 1.0, BI 2.0, Bi 3.0 та особливостей Mining-засобів у них, а також без роз`яснення  різниці у застосуванні інтегрованих систем Business Intelligence & Expert System, Business Intelligence & GIS, Business Intelligence & Social Media, Business Intelligence & Web Hosting,  Business Intelligence & Web Site Analytics, а також у різному поєднанні цих систем, схеми яких показані у  моєму каналі Google+ `DSS BI, Business Analytics, Business`.

Data Mining або Text Mining та OLAP разом із засобами візуалізації результатів “розкопки”  можна вважати програмною частиною специфічних DSS (СППР). Функціонально повна DSS BI повинна включати в себе засоби OLAP, Data Mining, Visual Mining, та елементи Text Mining, KMS, ін., що показано в авторських статтях.

Див. також

Висновки

Як видно, сучасні аналітичні технології достатньо складні і навіть заплутані. Проте підкреслимо, що у теперішній час аналітичні технології стали такими ж складними як і компьютери, автомобілі, тощо. Конкурентні переваги отримує той, хто оволодіє і ефективно використовує ці технології.

Бази даних (СУБД) та СППР (DSS) необхідно вивчати у одному комплексі навчальних дисциплін. У навчальній дисципліні “бази даних” необхідно вичати повнотекстові бази даних, реляційні бази даних, елементи електронних таблиць у контексті їх застосування як баз даних, сховища даних та кіоски даних, ін. Виключення з процесу навчання СППР (DSS) є неадекватним.

Необхідно значно збільшити час на вивчення СППР (DSS). Адекватним підходом до вивчення  СППР (DSS) є вивчення Business Intelligence та його поколінь  (DSS BI, DSS BI 1.0, DSS BI 2.0, DSS BI 3.0), OLAP, Data Mining, Visual Mining, Text Mining, Knowledge Management System,  ін.

Адекватним підходом до вивчення Business Intelligence (DSS BI) є вивчення Business Intelligence & Expert System, Business Intelligence & GIS, Business Intelligence & Social Media, Business Intelligence & Web Hosting,  Business Intelligence & Web Site Analytics.

Див. поради, опубліковані у 2011 році:

Автор публікації: Круковський І.А. 

 

Функціональні можливості Business Intelligence

image_pdfimage_print

Можливо, найкраще уявлення про Business Intelligence дає розгляд функціональних можливостей цих засобів, які варто визначити на основі суджень авторитетних експертів.

Функціональні можливості програмних платформ Business Intelligence найбільш доцільно встановити на основі розгляду звітів провідної консалтингової компанії Gartner – Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms

Такий аналіз вперше проведений мною у 2011 році і він оформлений у вигляді даної схеми. Як видно, за результатами аналізу MQ BI 2011 можна виділити узагальнені функції: інтеграція, доставка інфорації, аналіз.

Узагальнена функція інтеграції складається з таких функцій як: інфраструктура, управління метаданими, засоби розробки, співробітництво.

Узагальнена функція доставки інформації складається з таких функцій: створення звітів, інструментальні панелі, оперативні запити, інтеграція з Microsoft Office, заснований BI пошук.

Узагальнена функція аналізу складається з таких функцій: OLAP, Інтерактивна ввізуалізація, прогнозуюче моделювання і Data Mining, Оціночні карти (Scorecard)

Після 2011 року функції дещо розширилися, проте їх детальний опис виходить за рамки даної публікації.

Актуальність Business Intelligence можна визначити на основі місця BI серед 10-ти технологічних пріоритетів, визначених Gartner за результатами опитування 1000…2000 ІТ-директорів (CIO-Chief Information Officer)  у 2005-2011 роках.

Українським організаціям у різних сферах та у сфері освіти потрібно докласти значні зусилля, щоб вийти на високий світовий рівень у сфері знання та ділового аналізу інформації, що виконують засоби Business Intelligence.

Business Intelligence технологічний пріоритет

Автор публікації: Круковський Ігор

 

Екосистема вебсайта у широкому і вузькому сенсі

image_pdfimage_print

Екосистему вебсайта можна розглядати у широкому і у вузькому сенсі.

Екосистема сайта у широкому сенсі

До екосистеми сайта у широкому сенсі можна віднести такі основні складові (варіант):  люди, програмні засоби (веб-засоби та програмні засоби на ПЕОМ), семантичне наповнення, методичне забезпечення.


Люди та їх основні функції в екосистемі сайта (варіант)

Перераховані нижче спеціалісти й користувачі можуть бути в однині чи у множині, а їх обовязки можуть об`єднуватися.

 • автор цілей і задач розробки екосистеми сайта, власник сайта (CFO),
 • фінансовий спонсор розробки  екосистеми сайта  у широкому сенсі,
 • фінансовий спонсор екосистеми сайта у широкому сенсі у процесі експлуатації,
 • розробник (системний інженер) програмної екосистеми сайта,
 • адміністратор-розпорядник сайта,
 • адміністратор програмних підсистем сайта (системний інженер),
 • адміністратор хостингу сайту,
 • аналітик хостингу сайту, екосистеми сайту (маркетолог-системний інженер),
 • веб-адміністратор й аналітик соцмережі (маркетолог соцмережі),
 • редактор сайта,
 • наповнювач сайта контентом,
 • перекладач контенту сайта на іншу мову,
 • учасники і коментатори сайта,
 • учасники і коментатори соцмереж сайта,
 • хостинг-провайдер,
 • провайдер доменного імені.

Екосистема сайта у вузькому сенсі –  система веб-засобів

Системи веб-засобів це головна частина програмних засобів сайта. До екосистеми сайта у вузькому сенсі, як до системи веб-засобів можна віднести такі основні складові (скорочений варіант):

 • Панель реєстрації доменного імнені (personal panel registrar of domain names),
 • Біллінг-панель веб-хостингу (web hosting billing panel),
 • панель управління веб-хостингом  (web hosting control panel) ,
 • Сайт на системі управління контентом або ін. (CMS (Content Management System) WordPress, Joomla! Drupal, Google Site, Open Cart або ін.),
 • Незалежна від сайту, але звязана з ним система веб-додатків Google Apps або Microsoft Office Online чи ін.,
 • Канали соцмереж, звязані з сайтом (YouTube, Google+, Facebook, Twitter,Pinterest, Instagram, ін.),
 • Головні маркетингові і пошуково-оптимізаційні системи веб-додатків на основі глобальних систем Google, Bing, чи ін. (Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, інші),
 • Додаткові маркетингові і пошуково-оптимізаційні системи веб-додатків на основі систем (Alexa, WordPress, ін.), див. Памятка на сайті Система+: SEM=SEA+SEO+SMO+SMM ?

Екоситема сайта
Екоситема сайта як комплекс програмних веб-засобів

У даній статті викладені короткі тези про базовий варіант варіант екосистеми вебсайта, яка відпрацьована у 2011-2017 році на основі десятків веб-сайтів і соцмереж.

Автор: Круковський Ігор (Krukovsky Igor) 

Про вивчення у ВНЗ системи аналізу даних на основі IDC`s Business Analytics Software Taxonomy

image_pdfimage_printАктуальність вивчення у ВНЗ і ВВНЗ сучасних технологій аналітичної обробки інформації визначається тим, що використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій подібне за ефектом до використання сучасних засобів виробництва чи озброєння і забезпечує перемогу у конкурентних змаганнях у різноманітних ділових сферах. Українські організації йдуть шляхом взаємодії або інтеграції зі світовими організаціями у різних сферах (економічна; політична; гуманітарна; інформаційна; охорони здоров’я населення; правоохоронна; оборона, ін.). Це вимагає впровадження або реінжинірингу, а також підтримки ділових інформаційно-аналітичних процесів в організаціях на основі загальноприйнятих у світі класифікацій (таксономій), що повинні знати студенти українських ВНЗ та ВВНЗ [1, 2].

Аналіз джерел знань про передові технології у сфері інформаційно-аналітичної обробки ділової інформації показує, що основні передові  технології у цій сфері започатковані та реалізовані на практиці, як правило, у США.

Провідними приватними консалтинговими компаніями в ІТ-сфері у США є International Data Corporation (IDC), Gartner, Forrester [3,4,5]. Ці консалтингові компанії у своїх звітах визначають структуру, у тому числі порядок взаємодії  інформаційно-аналітичних систем для менеджменту, економіки, фінансів, банківської справи, обліку, маркетингу, ін. Представництво консалтингової компанії IDC є в Україні [6].

Провідною державною консалтинговою організацію у США є President’s Council of Advisors on Science and Technology, PCAST (Рада консультантів президента США з науки і технологій), яка входить до складу Office of Science and Technology Policy, OSTP (Офіс президента США з наукової і технологічної політики) [1]. Аналітичні консалтингові документи PCAST для Конгресу і Президента США готують провідні спеціалісти США з різних державних підсистем та з різних сфер консалтингу, науки і бізнесу США.

Аналіз звітів вказаних консалтингових груп та інших показує, що звіти IDC, Gartner, Forrester, PCAST доцільно використовувати як важливі джерела для визначення інформаційних технологій, які доцільно вивчати для уточнення змісту навчального процесу студентів українських ВНЗ та ВВНЗ [3-7].

Також необхідно використовувати документи AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, formerly the American Association for Artificial Intelligence) – Асоціації просування штучного інтелекту, спеціалізованих груп ACM (Association for Computing Machinery), та інших [8-12].

Аналіз джерел знань по технологіям інформаційно-аналітичної обробки інформації на радянському і пострадянському просторі показує, що деякі важливі напрацювання не втратили свого значення і дозволяють краще зрозуміти переваги і недоліки сучасних технологій автоматизації інформаційно-аналітичної роботи, а також удосконалити їх. Див. для прикладу,  концепцію побудови ОГАС (ЗДАС) (1960-ті роки), концепцію ергатичного організму (1970-ті роки) та розроблену на її основі концепцію мережевого ергатичного організму (2008 рік),  яка  підтримана багатьма вченими і практиками. Незалежно від назви, концепція мережевого ергатичного організму по суті є важливою концепцією реалізації сучасних великих мережевих ІТ систем (Google, Bing, інші). Всі відомі сучасні пострадянські технології аналітичної обробки інформації базуються чи узгоджені з Business Intelligence та Business Analytics та їх частковими складовими (Data Mining, Text Mining, ін.), які засновані в США, у тому числі вихідцями з СРСР (П`ятецький-Шапіро – Knowledge Discovery & Data Mining, Сергій Брін – пошукові інформаційно-аналіичні алгоритми Google, тощо). Західні технології часто неточно позначають, для прикладу: Data Mining як “интеллектуальный анализ данных”, Business Intelligence як “бізнесова аналітика”.

Необхідно підкреслити, що “консервація” “енциклопедичної” термінології радянського часу (“АСУ”; ін.), яка у свій час була узгоджена з англомовною термінологією і часто неточно перекладена (System Engineering як  Системотехніка, Artificial Intelligence як “штучний інтелект”, Business Intelligence як бізнес-аналітика чи бізнесова аналітика, чи бізнес-розвідка; ін.), у деяких випадках гальмує вивчення і реалізацію важливих  інформаційно-аналітичних hi-tech в Україні. Адже світ став глобальним, перейшов на рівень Globalization 3.0 (“Глобалізація 3.0”), що потребує використання відповідної глобальної англомовної термінології з урахуванням її бурхливого і суперечливого розвитку [2-13]. Відокремлення від цього процесу або  замовчування і неявна протидія змінам приводить до закріплення відставання інформаційно-аналітичних технологій у деяких підсистемах.

Необхідно також зазначити, що всі провідні приватні компанії в Україні, насамперед компанії з іноземним капіталом – мають реалізовані передові інформаційно-аналітичні системи високого світового рівня, використовують сучасну англомовну термінологію. У цих компаніях інформаційно-аналітичні процеси потребують постійної підтримки та подальшого удосконалення. Спеціалісти цих компаній, як правило, відвідують провідні консалтингові заходи IDC та ін.

Метою статті є визначення таксономії (класифікації) прикладних інформаційно-аналітичних технологій та відповідних програмних додатків для вивчення студентами у ВНЗ та ВВНЗ – на основі аналізу звітних документів провідних консалтингових організацій IDC, Gartner, Forrester, PCAST та ін.

Необхідно зазначити, що замість терміну «Інформатика» у англомовному просторі використовують, як правило, термін Computer Science – це потрібно враховувати при викладанні навчальної дисципліни «Інформатика» та зв’язаних навчальних дисциплін.

З аналізу документів PCAST та зв’язаних публікацій можна зробити наступні важливі висновки (скорочено) [1].

1. У зв’язку із активним поєднанням інформаційних технологій з мережевими технологіями, у останнє десятиліття замість терміну ІТ (Information Technology) часто використовують більш точний термін NIT- Networking and Information Technology (Мережеві та Інформаційні Технології), а дослідження і розвиток позначають R&D – Research and Development (Дослідження і Розвиток). У США на державному рівні фінансується програми у сфері NIT R&D, вартість яких обчислюється мільярдами доларів [14].

2. Орієнтовно з 2010 року визначено початок Big Data Age (Ери Великих Даних) або Zettabyte Age (Ери Зеттабайт, Zetta (ZB) -1021). Вказано, що за останні десятиліття NIT підвищили продуктивність праці у державі (США) більше ніж будь-який інший набір сил, адже у 90-х роках 20-го століття інформація стала надвеликим і глобальним ресурсом. Інформаційний ресурс став прирівнюватися до глобальних матеріальних ресурсів і став таким же значним джерелом переробки та отримання прибутків [1, 2, 14].

3. У грудні 2010 року, у звіті PCAST, «Report to the President And Congress «Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology» («Доповідь Конгресу і Президенту США «Конструювання Цифрового майбутнього: що фінансуються з федерального бюджету досліджень і розробок в області мережевих та інформаційних технологій») вказано, що Data Mining («Розкопка Даних») і Machine Learning («Машинне Навчання») полегшують «перетворення даних у знання, а знань у дії» і зазначено, що кожне федеральне агентство повинне мати свою Big Data Strategy (Стратегію Великих Даних) [2, 14].

При цьому необхідно враховувати, що Data Mining і Machine Learning є специфічним спрощеним позначенням більш широкого комплексу інформаційних hi-tech, частковими складовими Business Intelligence і використовуються у комплексі з іншими засобами Business Intelligence (Data Warehouse, Data Marts, OLAP, Dashboards, Scorecard, Text Mining, Visual Mining, ін.).

У авторських публікаціях на початку 2009 року запропоновано реалізувати такі стратегії (концепції), а до початку 2010 року мав бути розробленим початковий варіант такої концепції, проте з причини недоліків науково-організаційної роботи ця робота була не реалізована. Якщо мовчати про подібні недоліки, то вони будуть закріпляти відставання  у важливих сферах NIT R&D. Прикладом практичних недоліків є відсутність допустимого і необхідного обміну інформацією між різними сховищами даних у підсистемах РНБОУ, що приводить до резонансних порушень права в Україні.

Консалтингові компанії Gartner, Forrester, IDC, як правило, щороку видає аналітичні звіти про стан і розвиток ІТ-технологій у сфері бізнесу, визначає провідних вендорів (постачальників) відповідних програмних засобів та визначає структуру IT у сфері бізнесу. Важливою частиною цих звітів є специфічні графіки та схеми (таксономії), які наочно і узагальнено відображають зміст рекомендацій. Для прикладу, у компанії Gartner – це діаграми, подібні до [3-5, 2]:

 • у компанії Gartner – це Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms…,
 • у компанії Forrester – це The Forrester Wave™: Agile Business Intelligence Platforms …,
 • у компанії IDC – це IDC’s Business Analytics Software Taxonomy … .

Аналіз доступних звітів провідних світових консалтингових компаній показує, що найкраще зрозуміти структуру системи сучасних програмних засобів для ділової аналітики (статистики) дозволяє IDC`s Business Analytics Taxonomy (у останній час позначають Business Analytics Software Market Taxonomy – таксономія (класифікація) програмного забезпечення для бізнес-аналітики), які оновлюється раз на кілька років чи щорічно.

Таксономію програмних засобів для ділової аналітики (Business Analytics Taxonomy) доцільно у різній мірі вивчати чи посилатися на неї під час вивчення особливостей інформаційних технологій і програмних засобів у  навчальних дициплінах, подібних до інформаційних систем і технологій, інформатики, статистики, систем підтримки прийняття рішень, веб-технологій, АСУ (SCADA), захист інформації, економічний аналіз, бугалтерський облік, географічні інформаційні системи, ін. Доцільність такого вивчення підтверджена результатами анкетування і співбесід зі студентами очної і заочної форм навчання Житомирського військового інституту, а також Міжрегіональної академії управління персоналом.

Повні звіти IDC платні, тому нижче подано доступний в інтернеті варіант IDC Business Analytics Software Market Taxonomy 2014 року, а також варіант IDC Business Analytics Taxonomy, який перекладений на українську мову, з додатковою нумерацією.

IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy (forbes.com) - Таксономія ринку програмного забезпечення для ділової аналітики від компанії IDC (forbes.com)
IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy (forbes.com)

 

На рисунку нижче показаний  український переклад Круковського І.А.  IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy з додатковою нумерацією її основних компонентів, що дозволяє більш зручно пояснювати зміст її підсистем та елементів.

Основні підсистеми програмних засобів для ділової аналітики згідно IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy є такі:

 • програмні додатки для аналітики й управління ефективністю організацією –  Performance Management and Analytic Applications;
 • аналітичні інструменти для аналізу числової інформації, як правило у табличній електронній формі – Business Intelligence;
 • інструменти контент-аналізу на основі Text Minig – Content analytics tools;
 • аналітичні інструменти для просторової інформації на основі Geographic Information System (GIS) – Spatial information analytics tools;
 • платформа управління сховищем даних організації – Data warehouse management.

Більш детальне викладання змісту компонентів IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy виходить за рамки цієї статті.

IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy - український переклад Круковського І.А. у 2013 році
IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy 2013 – український переклад Круковського І.А.

Для часткових сфер інформаційно-аналітичної роботи (прикладної статистики) у державних сферах доцільно удосконалити існуючу таксономію узгоджено з Business Analytics у підсистемі Performance Management and Analytic Applications та інтегрувати її із засобами BI – Business Intelligence, GIS, Text Mining, ін. Як вказано вище, прикладом і результатом практичних недоліків у цій сефрі є відсутність допустимого і необхідного обміну інформацією між різними сховищами даних у підсистемах РНБОУ, що приводить до резонансних порушень права в Україні.

Систему програмних засобів для часткових сфер (економіка, менеджмент, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, медицина, психологія, соціологія, маркетинг, політологія, правознавство, національна безпека і оборона, ін.) можна будувати як модифіковану систему систем підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence (DSS BI 2.0), яка передбачає реалізацію концепції Business Intelligence+KMS (Knowledge Management System) або DSS BI 3.0 (Cloud Computing) [2]. Збереження інформації та її аналіз з використанням “хмарних технологій” (Cloud Computing) на практиці у багатьох випадків дуже небезпечно чи неприпустимо з причин небезпеки для конфіденційної інформації. Неконфіденційна інформація організації також є об`єктом Competition Intelligence (Конкурентної розвідки) і з неї можуть бути сформовані  конфіденційні знання про діяльність організації за допомогою засобів Business Intelligence (OLAP, Data Mining, Visual Mining, Text Mining, Dashboard, Scorecard, і т.п.)Тому під питанням також є можливість зберігання неконфіденційної інформації про організацію у чужій чи публічній ІТ-“хмарі”

Особливості побудови DSS BI 2.0 описані у статті “Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширенному тлумаченні“ (адреса на сайті НБУВ кілька разів змінювалася).

Особливості концепції Business Intelligence+KMS (Knowledge Management System) та її часткових складових і прикладних застосувань описані на головній сторінці сайту Business Intelligence+KMS та у системі зв`язаних наукових публікацій [2, 17-23].

Зазначимо, що Business Intelligence+KMS відображає підходи, які реалізовані на практиці у всіх сучасних аналітичних системах, проте під різними маркетинговими назвами. Для прикладу: подібно побудована основа веб-системи Google Analytics; у необхідному форматі для застосування засобів Business Intelligence без операцій ETL (Extract, Transform, Load) почали видавати лог файл у панелі управління хостингом C-panel; ін.

Висновки і перспективи подальших досліджень

1. За результатами проведеного навчально-наукового і практичного дослідження встановлено, що найбільш доцільно вивчати технології аналітичної обробки інформації на основі IDC`s Business Analytics Software Taxonomy з урахуванням “Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms…”,  “The Forrester Wave™: Agile Business Intelligence Platforms…”. Їх назви час від часу дещо змінюються, остання доступна таксономія IDC`s Business Analytics Software  Taxonomy 2015.

2. У процес навчання студентів у ВНЗ та студентів і курсантів у ВВНЗ доцільно включити завдання перекладу і публікації на спеціальному сайті щорічних консалтингових документів, подібних до публікацій  IDC, Gartner, Forrester, PCAST, AAAI, ACM, ін. Це підвищує рівень їх підготовки, що підтверджено у підготовці студентів навчально-наукового підрозділу ЖВІ, у МАУП та відображено у публікаціях більше ніж 90-та студентів на цьому сайті.

3. Знання і використання звітних документів провідних світових консалтингових груп (IDC, Gartner, Forrester, PCAST, AAAI, ін.) забезпечує підтримання рівня компетентності спеціалістів протягом всього життя.

4. Кожен звітний документ провідних світових консалтингових груп має вартість більше ніж 1000 $, тому у більшості випадків можна ознайомитися лише з їх безкоштовними відкритими версіями, у яких не гарантована повна достовірність і повнота консалтингової інформації. Вивчення і дослідження  таксономій приводить  до їх доповнення й уточнення.

5. Кожна велика і мала організація у державній сфері та у сфері бізнесу потребує своєї Концепції Big Data (обробки табличної і текстової інформації), яка повинна бути узгоджена з IDC Business Analytics Taxonomy, відповідати своїй частковій проблемній області роботи та бути узгодженою з концепціями, технологіями і програмними засобами у взаємодіючих організаціях.

Перспективою подальших досліджень є опис архітектури удосконалених систем підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence (DSS BI), які уточнюють і удосконалюють існуючу таксономію систем підтримки прийняття рішень (DSS – Decision Support System). Система узагальнених архітектур DSS/BI представлена на початку 2016 року у [22].


ЛІТЕРАТУРА:
1. President’s Council of Advisors on Science and Technology [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/pcast .
2. Круковський І.А. Business Intelligence+KMS. DSS-BI.com.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dss-bi.com.ua/
3. IDC. Analyze the Future. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.idc.com .
4. Gartner [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.gartner.com .
5. Forrester [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.forrester.com.
6. IDC Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://idcukraine.com/ru/ .
7. PCAST (President’s Council of Advisors on Science and Technology). Report to the President And Congress «Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology». December 16, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/pcast.
8. AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, formerly the American Association for Artificial Intelligence), AAAI DIGITAL LIBRARY. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.aaai.org/Library/library.php .
9. ACM SIGKDD (Association for Computing Machinery, Special Interest Group on Knowledge Discovery in Data), ACM Digital Library, SIGKDD. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://portal.acm.org/sig.cfm?id=SP936 .
10. D.J. Power. Ask Dan! about DSS, Brief History of Decision Support Systems (version4.1). Editor,DSSResources.COM. – Режим доступу : http://dssresources.com/history/dsshistory.html .
11. US Army ESCC (The U.S. Army Enterprise Solutions Competency Center, Army Business Intelligence Competency Center). Business Intelligence Reference Guide. – Режим доступу: http://escc.army.mil .
12. The World is Flat (ISBN 1-59397-668-2), Thomas L. Friedman, pg 421
13. The Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. – Режим доступу: https://www.nitrd.gov/ .
14. PCAST (President’s Council of Advisors on Science and Technology) // Report to the President And Congress «Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology» (December 16, 2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-nitrd-report-2010.pdf .
15. Круковський І.А. Нотатки про Business Intelligence+. DSS-BI.com.ua. – Режим доступу : http://dss-bi.com.ua/WP/ .
16. Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103–111.
17. Круковський І.А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи : військ.-техн. зб. / І.А. Круковський // Академія сухопутних військ. – 2010. – Вип. 3. – С. 26–32.
18. Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трикомпонентній гібридній моделі подання знань / І.А. Круковський // зб. наук. праць ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.
19. Валюх А.І. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 / А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vzhdtu/2011_2/8.pdf .
20. Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence / І.А. Круковський // Геоінформаційні системи у військових задачах : ІІ наук.-техн. семінар 21–22 січн. 2011 року. – Львів : Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117–125 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.asv.gov.ua/content/nauka/gis.pdf .
21. Круковський І.А. Проблемні питання використання і розвитку засобів Social Media Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence та з елементами ГІС – на прикладі платформи SemanticForce / І.А. Круковський, В.Л. Гаврилюк, Б.А. Хомів // “IVСічневі ГІСи”: Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум ) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. – С. 42-45.
22. Google+, Sistem Plus. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://plus.google.com/+Sistemplk7 .
23. Система+. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dss-bi.com.ua/System/ .

Автор публікації: Ігор Круковський, system.k7@gmail.com.

Приклади таксономій для ретроспективного аналізу:

IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy 2008
IDC`s Business Analytics Software Taxonomy 2008

IDC`s Business Analytics Software Taxonomy 2011
IDC`s Business Analytics Software Taxonomy 2011

 

IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy (forbes.com) - Таксономія ринку програмного забезпечення для ділової аналітики від компанії IDC (forbes.com)
IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy 2014

IDC`s Business Analytics Software Taxonomy 2015
IDC`s Business Analytics Software Taxonomy 2015