BI: на варті інформаційної безпеки підприємства

Багато керівників підрозділів інформаційної безпеки (ІБ) сьогодні знаходяться у тому положенні, що їх діяльність сприймається як допоміжний процес, який є “чорним ящиком”, що неначебто не приносить прибутку, але в той же час вимагає постійних витрат і ресурсів, виділення яких продовжує відбуватися за залишковим принципом. При цьому у підрозділів ІБ часто відсутні механізми, що дозволяють регулярно демонструвати бізнесу внесок інформаційної безпеки і віддачу від вкладених у неї коштів.

Якщо поглянути на ситуацію з інформаційною безпекою – що ми маємо?


Багато різнорідних систем безпеки різного функціоналу (захист від витоків інформації, контроль дій користувачів, аналіз вразливостей ін.). Наскрізний аналіз всієї різнорідної і розпорошеної інформації у сферах інформаційної безпеки істотно ускладнений, тому що вони надають інформацію у різних форматах: бази даних, звіти, журнали подій. А швидкість збору інформації та реакції про ситуацію з інформаційною безпекою, наприклад, при виникненні інциденту – у багатьох випадках є дуже критичною для діяльності компанії в цілому
Проте, аналіз показує, що завдання аналітики в інформаційній безпеці, по суті, мало чим відрізняється від завдань бізнес-аналітики (Business Analytics) у цілому. Адже тут також багато джерел даних, також потрібні різнорідні звіти, що зв’язують між собою дані з цих джерел, також необхідна можливість формування нових звітів і підключення нових джерел даних.

Виходячи з вказаного, технологією, яка могла б лягти в основу системи забезпечення інформаційної безпеки доцільно обрати Business Intelligence (BI), що використовується для підтримки бізнес-аналітики (Business Analytics) та  системи підтримки прийняття рішень, що побудовані на основі  Business Intelligence – Decision Support System Business Intelligence (DSS BI).

Business Intelligence (часто пишуть BI) — це термін-метафора, що не має однозначного тлумачення і дослівного перекладу серед професіоналів. Дефініція Business Intelligence визначає синергетичний комплекс концепцій, технологій і засобів (OLAP, Data Mining, iн.) автоматизації інформаційної аналітичної обробки даних. Використання Business Intelligence забезпечує швидке добування з даних потенційно корисних знань і їх візуалізацію для прийняття більш вигідних рішень, які недоступні без цього аналітичним робочим групам будь-якого розміру, інтелектуальної потужності і досвіду. У теперішній час визначають вже три покоління Business Intelligence – BI 1.0, BI 2.0, BI 3.0. Відповідно до цього, визначені три покоління  DSS BI: DSS BI 1.0, DSS BI 2.0DSS BI 3.0 (Cloud Computing).
Можливо, найкраще зрозуміти співвідношення засобів Business Intelligence та Business Analytics дозволяє Business Analytics Taxonomy (у останній час позначають Business Analytics Software Market Taxonomy –  таксономія (класифікація) програмного забезпечення для бізнес аналітики), яка щорічно  оновлюється. Цю класифікацію запропонувала одна з найбільш авторитетних і загальновизнаних у світі консалтингових компаній IDC. Повні звіти  IDC платні, тому нижче подано доступний в інтернеті варіант  IDC Business Analytics Software Market Taxonomy 2014 року, а також варіант IDC Business Analytics Taxonomy 2013 року, який перекладений на українську мову, з додатковою нумерацією.

IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy 2014 (forbes,com)
IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy 2014 (forbes.com)

IDC Business Analytics Taxonomy 2013 (український переклад, джерело:
IDC Business Analytics Taxonomy 2013 (український переклад, джерело: “Нотатки про Business Intelligence+”, http://dss-bi.com.ua/WP/ )

З показаних  варіантів IDC Business Analytics Taxonomy видно, що засоби Business Intelligence є аналітичною основою  Business Analytics.

У Business Analytics Taxonomy, її підсистема Performance Management and Analytic Applications (програмні додатки для аналітики й управління ефективністю) зв`язана з: інструментами Business Intelligence на основі OLAP і Data Mining з Dashboards, Scorecard, Visual Mining;  Spatial information analytics tools (аналітичні інструменти для просторової інформації на основі Geographic information system (GIS); Content analytics tools (інструменти контент-аналізу на основі Text Minig). Всі перераховані підсистеми Business Analytics Taxonomy надбудовані над Data Warehouse (сховище даних), де зберігаються первинні дані.

Для системи інформаційної безпеки можливо створити ще одну підсистему у Performance Management and Analytic Applications та інтегрувати її із засобами BI – Business Intelligence, GIS, Text Mining, ін. Систему  програмних засобів для інформаційної безпеки можна будувати як модифіковану систему підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence (DSS BI 2.0), яка передбачає  реалізацію концепції Business Intelligence+KMS.

Особливості побудови DSS BI 2.0 описані у статті Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширенному тлумаченні.

Особливості концепції Business Intelligence+KMS (Knowledge Management System) та її часткових складових описані на головній сторінці сайту  Business Intelligence+KMS та у системі зв`язаних наукових публікацій. Зазначимо, що Business Intelligence+KMS відображає підходи, які реалізовані на практиці у всіх сучасних аналітичних системах, проте під різними маркетинговими назвами. Для прикладу, подібно побудована основа веб-системи Google Analytics; у необхідному форматі для застосування засобів Business Intelligence без операцій ETL (Extract, Transform, Load) почали видавати лог файл у панелі управління хостингом C-panel, ін.

Щоб обрати платформу для Business Intelligence, необхідно мати на увазі, що у світі є багато відомих вендорів, які постачають на ринок BI-платформи. Провідні постачальники   BI-платформ відображаються у звітах провідних консалтингових компаній IDC, Gartner, Forrester. Нижче показані діаграми Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms за 2013-2015 р.р., де визначені загальновідомі у світі вендори платформ Business Intelligence.

IDC Business Analytics Taxonomy 2013-2015
IDC Business Analytics Taxonomy 2013-2015

Зміст  Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms на українській мові розкритий у вказаній вище статті: “УЗАГАЛЬНЕНА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
НА ОСНОВІ BUSINESS INTELLIGENCE У РОЗШИРЕНОМУ ТЛУМАЧЕННІ”.

З поданих вище діаграм Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms видно, що до лідерів серед вендорів BI-платформ на протязі багатьох років відносяться такі: Microsoft, Tableau Software, Oracle, IBM, SAS,SAP, інші.

У даній публікації у якості BI-платформи для ІБ взятий приклад зі статті Нестандартное применение BI: на страже информационной безопасности. У цій статті для системи ІБ обрана BI-платформа  BI QlikView . Як видно з поданих вище діаграм Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, компанія Qlik під модифікованими назвами тривалий час входить до лідерів  Magic Quadrant for Business Intelligence.  Компанію Qlik визначають одним з лідерів також консалтингові компанії IDC, Forrester та інші.  Доцільно зазначити, що з навчальною метою можливо використовувати непогану тріал-версію BI QlikView.

Отже, система візуалізації та моніторингу ефективності інформаційної безпеки BI QlikView має включати три нижчевказані невід’ємних елементи.

 1. Чітко вибудувана ієрархія показників ефективності. В її основі лежить взаємозв’язок між технічними та бізнес-орієнтованими показниками. Якщо правильно підходити до вибудовування ієрархії, верхні позиції займуть ті з них, які найбільш цікаві і зрозумілі бізнесу.
 2. Автоматизація оцінки метрик безпеки та збору відповідної аналітики. У даному випадку необхідно знайти такий інструмент, який дозволяє оцінювати значення метрик.
 3. Налаштовані звіти. Звіти дозволяють швидко надавати результати вимірювань й аналітики всім зацікавленим сторонам, навіть якщо таких сторін виявиться багато і кожна з них потребуватиме різних зрізів даних.

Впровадження продуманої системи візуалізації та моніторингу ефективності у сфері інформаційної безпеки дозволяє контролювати її стан у режимі on-line, наочно демонструвати діяльність щодо забезпечення інфобезпеки у динаміці, розслідувати інциденти безпеки та  своєчасно виявляти передумови для їх виникнення. Крім того, така BI-система дає можливість відстежувати ефективність впроваджуваних заходів щодо забезпечення безпеки і оцінювати зміну рівня захищеності організації, а також планувати розвиток системи забезпечення ІБ в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Іншими словами, система моніторингу ІБ на основі технології Business Intelligence може допомогти підвищити зрілість системи безпеки, вивести значимість підрозділів ІБ на належний рівень і забезпечити якісний діалог з бізнесом.

Оскільки використання такої гнучкої і швидкої BI-системи, як QlikView, дає широкий простір для візуалізації та моніторингу ефективності ІБ, то далі розглянуті приклади кількох завдань замовників у сфері ІБ, які можна вирішити допомогою впровадження QlikView.

«Доповісти обстановку!»

Як вже говорилося вище, діяльність з ІБ далеко не завжди буває прозорою для керівництва. Це тягне за собою проблеми як для топ-менеджменту (непрозорість, нерозуміння, куди йдуть гроші і який ефект дають ці витрати), так і для керівників підрозділів ІБ (складності в демонстрації віддачі від діяльності ІБ, ефекту від вкладених коштів)

У зв’язку з цим актуальною для багатьох замовників є ієрархія показників результативності та ефективності ІБ (від бізнес-метрик до технічних показників). Використання метрик ефективності дозволяє кількісно і якісно оцінити очікувані результати від впровадження заходів із захисту інформації з погляду підвищення рівня безпеки та ефективності витрачання коштів. У той же час їх застосування дає можливість визначити ступінь відповідності впроваджуваних і вже впроваджених заходів очікуванням компанії, а також «вузькі місця», аномалії у функціонуванні заходів із захисту інформації, їх причини та способи усунення

Регулярне відстеження метрик дозволяє виявляти реальні та потенційні недоліки в забезпеченні ІБ, приймати своєчасні та обґрунтовані заходи щодо його поліпшення та усунення причин виниклих відхилень. Крім того, з’являється можливість відстежити, як вносяться зміни відбиваються на діяльності щодо забезпечення ІБ, і продемонструвати, яким чином вона вносить вклад у досягнення цілей бізнесу.

«А що це ви тут робите?»

Система візуалізації та моніторингу ІБ дозволяє робити найрізноманітніші зрізи даних за секунди. Наприклад, у разі виникнення інцидентів ІБ часто потрібно швидко зібрати інформацію з різних, не пов’язаних між собою джерел і зіставити їх.

Стався витік даних? Можна швидко подивитися, хто, коли і куди відсилав поштою файли, які містили критичну для компанії інформацію, а, може, зберіг її на флешку, з ким ці люди спілкувалися останнім часом поштою, на які сайти ходили в день витоку (або за день, за тиждень до цього). Крім цього, часто роботодавці стурбовані ефективністю роботи своїх співробітників: скільки часу вони проводять в інтернеті, на скільки спізнюються на роботу і т.п. Все це також можна аналізувати в рамках системи візуалізації та моніторингу інформаційної безпеки.

Прикладів застосування системи може бути маса. І єдине обмеження з отримання даних – це наявність їх джерел, з яких можна взяти інформацію, що цікавить. Все інше, як кажуть, – справа техніки.

«Що відбувається в далеких землях?»

Часта проблема в великих територіально розподілених компаніях – це контроль інформаційної безпеки на віддалених майданчиках. Як правило, її вирішують за допомогою регулярної звітності від філій, які направляються в головний офіс. Зрозуміло, що іноді повнота і достовірність цієї інформації можуть викликати питання.

Підключивши підсистеми безпеки філій до системи візуалізації та моніторингу ефективності ІБ, можна практично в режимі реального часу отримувати інформацію про стан інформаційної безпеки в них. При цьому доступ до даних про всі філіях матимуть тільки співробітники головного офісу, а фахівці на місцях будуть бачити дані тільки по своїй філії.

Додаткова інформація про консалтингові заходи у сфері інформаційної безпеки в Україні.

17 лютого  в Києві відбудеться конференція  IDC IT Security Roadshow +2016

На щорічній конференції  IDC IT Security Roadshow 2016  зберуться провідні фахівці з ІТ та ІБ, незалежні експерти, визнані практики і ключові гравці ринку, щоб обговорити уроки минулого року і поділитися тим, як компанії справлялися з кризами, визначити пріоритети на 2016 і обговорити сценарії роботи ІТ департаментів і відділів інформаційної безпеки в умовах заморожених бюджетів і невизначеності в бізнес-середовищі. 

Теми конференції IDC IT Security Roadshow +2016:

 • Протидія цільовим атакам. Приклади з практики.
 • Захисту від DoS-атак і забезпечення безперервної роботи критично важливих ІТ-систем.
 • Оцінка ефективності інвестицій в ІБ.
 • Управління ризиками ІБ: концепція GRC і системи управління інформаційними ризиками (SIEM; SVM, fraud prevention).
 • Протидія внутрішнім загрозам: забезпечення безпеки корпоративного ПО і запобігання витоків даних.
 • Мобільна безпека: забезпечення захисту даних на мобільних пристроях і керування правами доступу мобільних користувачів.
 • Сучасні рішення по забезпеченню безпеки хмарних і віртуальних інфраструктур.

Джерела:

Business Intelligence+KMS – концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних

“Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширенному тлумаченні”

Qlik: Business Intelligence | Data Visualization Tools

Нестандартное применение BI: на страже информационной безопасности 

IDC IT Security Roadshow +2016 in Kyiv

 

Автор:

студентка 323 групи Ліпінська А.В.

Співавтори:

студентка 323 групи Байлюк Є.М.

студентка 323 групи Іванюк К.О.


Соцмедіа (Social Media) маркетинг для чайників

Social Media Marketing 101Англійська фраза “subject 101” є афоризмом, що схожий з відомим нам виразом “для чайників”.  У більшості американських коледжів “101” — це номер вступного курсу будь-якої дисципліни, наприклад: «Хімія 101», «Біологія 101» тощо. Наступні два поглибленіших курси з хімії називалися б «Хімія 102» і «Хімія 103» відповідно. У США номер «101» означає «Вступ». Тобто, назву статті «Social Media Marketing 101» потрібно розуміти як «Вступ до Social Media Marketing» – у рамках дуже короткого викладання.

То як же почати роботу з соцмедіа? Саме це питання я чую, коли починаю розповідати про великий вплив соц. медіа на ринок. І ось декілька гарних порад від Venngage.


Оберіть свою соц. мережу – шукайте вашу унікальну групу користувачів та потенційних покупців. Я не фанат того, щоб засісти лише на одній соц. мережі, вважаю що треба пробувати кілька. Але коли піде помітний ефект з якоїсь конкретної – то потрібно приділити більше уваги саме їй.

Заповніть свій профіль – коли я бачу пустий або занадто банальний профіль в соц. мережі, я вагаюсь – чи варто мені працювати з такими людьми. Витратьте час на те, щоб ваш профіль виглядав водночас просто, але й давав зрозуміти чим ви займаєтесь.

Оберіть свій стиль спілкування – в роботі з соц. медіа, вам доведеться багато спілкуватися з людьми і ви повинні задати стиль розмов з клієнтами свого бренду. Цей світ великий і гучний, то не будьте нудними!

Визначтесь з графіком розміщення реклами – оберіть як часто ви хочете розміщуватися та як працює прибуток в вашій конкретній справі. Зберігайте обраний темп та не змінюйте його різко – клієнтам подобається стабільність!

Якби я писав книжку “Соціальний медіа маркетинг для чайників”, я б додав ще декілька розділів, які відсутні в інфографіці у статті Social Media Marketing 101:

Моніторинг репутації – використовуючи властивості соц. медіа, ви повинні слідкувати за всіма згадками вашого продукту, послуг чи працівників. Сповіщення в режимі реального часу і швидке реагування та пошук рішень – просто необхідні для ефективної роботи. Тут не можна обійтися без професірнальних систем Social Media CRM (Social Media Analytics, Social Media GIS DSS BI), прикладом яких є SemanticForce Social Media CRM:
Соціальні знання – зв’язок який забезпечують соц. медыа породжують масу інформції, і ваша компанія повинна брати її до уваги. Рядові запитання, відгуки клієнтів та популярні тренди можуть внести величезний вклад в ваш бізнес.

Обслуговування клієнтів – зараз, більш ніж коли-небудь, споживачі та підприємства, очікують, що корпорації відгукнуться на їх запити в інтернеті. Соціальні медіа як публічний форум дають змогу підприємствам показати на що вони здатні, а також додати в свій актив ще один спосіб зв’язатися та працювати зі своїми клієнтами.

Ставити цілі і відстежувати ефективність – діяльність, захват, настрій та обмін – це ведучі показники того, що популярні тренди треба відсліджувати. Соціальні медіа можуть давати обізнаність, яка будує довіру до компанії та її авторитету. Авторитет і довіра впливає на рейтинг у пошукій системі. І все це разом дозволяє утримати, задіяти і тим самим підвищити цінність кожного клієнта.

Виходити за рамки звичної реклами – залучати клієнтів не тільки звичними рекламними банерами, але й намагатися підійти до клієнта з іншого боку. Наприклад, вірусними відео, які не мають пряме посилання до клієнта, із пропозицією того, що за товар чи послугу він повинен купити, а лише згадку чи присутність вашого бренду у справжньому відеоролику, жартівливій картинці чи у звичайній фотографії, які були розміщені з розважальною ціллю.

Використане джерело:

Стаття: Social Media Marketing 101

Додаткові джерела: 

Стаття What is social media analytics? – Definition from WhatIs.com

Запит в Інтернеті: Social Media Business Intelligence

Стаття Ієрархічно-синергетичне об’єднання Social Media Analytics/Social CRM з Business Intelligence і з географічною інформаційною системою

Інфографіка SemanticForce Social Media CRM:

 

Автори статті: Павлюк А., Нагорний А.
CRM vs ERP, CRM and ERP – у чому суть, яка різниця і подібність?

Що таке CRM?

CRM - Customer Relation Management CRM – Customer Relationship Management, укр.: Управління взаємовідносинами з клієнтами.  CRM-система – це автоматизована система, яка підтримує управління взаємовідносинами з клієнтами підприємства. Як правило, термін CRM використовуцють для спрощеного позначення CRM-системи.

Просто кажучи, CRM-система використовується для запису і зберігання всієї інформації, пов’язаної із взаємодією з клієнтами. CRM-системи, такі як Salesforce і Microsoft Dynamics CRM забезпечують стандартизований метод для збору та обміну даними з клієнтами та каталогізації взаємодії з клієнтами. Так як всі дані представляються у стандартизованій формі, то ними легко обмінюватися зі всією компанією. CRM-система може бути використана керівниками для прогнозу продажу, торговими представниками для підтримання контактів з  клієнтами,  для створення рахунків-фактур. Метою CRM-системи є створення всеосяжної бази даних клієнтів, що може бути використано, щоб збільшити продаж, поліпшити утримання клієнтів, зробити більш ефективною взаємодію з клієнтами.

Що таке ERP?

ERP - Enterprise Resource Planning ERP – Enterprise Resource Planning — укр.: Планування ресурсів підприємства. ERP-система – це автоматизована система, яка підтримує процес планування ресурсами підприємства. Як правило, термін ERP використовуцють для спрощеного позначення ERP-системи.

Якщо CRM-система орієнтована на клієнта, то ERP-система зосереджена на бізнесі і використовується для підвищення ефективності бізнес-процесів. ERP-система дозволяє швидкий обмін стандартизованою інформацією в усіх відділах підприємства. Керівники, менеджери і співробітники забезпечують введення інформації в ERP-систему, створюючи картину про його функціонування в режимі реального часу в масштабі підприємства. Проблеми в будь-якій сфері будуть автоматично приводити до оповіщень в інших постраждалих частинах системи. ERP-система також дозволяє почати планування вирішення певних питань перш ніж вони стануть проблемою в  постраждалих частинах підприємства. Популярні виробники ERP, такі як Epicor, SAP, Microsoft та інші, розробили програмне забезпечення CRM та ERP або безпосередньо інтегрували CRM з постачальниками.

ERP-системи та CRM-системи – це дві сторони однієї і тієї ж монети рентабельності підприємства, вони  багато в чому схожі і обидві використовуються для підвищення загальної рентабельності бізнесу. Ці системи перекриваються в деяких областях, і можуть бути повністю інтегровані в інші. Однак, так як їх основні функціональні застосування зовсім різні, то для краще для бізнесу, щоб спочатку подивитися на них, як на окремі, самостійні системи. При окремому розгляді легше побачити, які ролі  грають системи ERP і CRM у підвищенні ефективності і збільшенні продажів.

CRM і ERP застосовують різні підходи для отримання прибутку. ERP-спрямована на скорочення накладних витрат. Роблячи більш ефективними бізнес-процес, ERP зменшує кількість капіталу, що витрачається в основних процесвх підприємства. CRM працює, щоб збільшити прибуток і забезпечує більший обсяг продажу.

Чи є потреби в обох цих системах у кожному підприємстві? Все залежить від розміру і складності бізнесу. Проте, навіть для малого бізнесу, CRM-система краще, ніж випадковий збір даних про клієнтів, що зберігаються у рукописних замітках, у численних листах, або ще гірше – виключно “в голові ” працівників  відділу продажів. Відносини з клієнтами є джерелом життєвої сили будь-якого бізнесу, а CRM-система полегшує всі процеси зберігання на упорядкування інформації про взаємовідносини з клієнтами.

ERP-система є безцінним інструментом для оптимізації складних бізнес-процесів. Багато малих підприємств починають з однієї кімнати або з невеликого офісу. У той момент програмне забезпечення  може забезпечити картину про ресурси для кожного відділу в режимі реального часу. З розвитком бізнесу зростає потреба в ERP-системі підприємства. Коли керівництво підприємства та процесні менеджери не знають, що відбувається у підпорядкованих відділах, то це означає, що час для ERP-системи давно прийшов .

Вирішивши, яка система є більш важливою, можна зробити вибір. CRM є двигуном , який управляє бізнесом. CRM-система покращує продаж і збільшує прибутки. ERP-система – це “рульове колесо”, що дозволяє орієнтуватися в точності бізнесу і завчасно побачити та обійти перешкоди.

Необхідно зазначити, що за останні 5 років значно зростає значимість Social CRM (Social Media CRM) – системи управління взаємовідносинами з клієнтами у Social Media (соцмережі, коментарі до сайтів, форуми, ін.).

Facebook, YouTube, GIS, Business Intelligence, Big Data, Social CRM, Social Media Analytics - згідно зі статистикою запитів у Google
Графіки, що ілюструють росповсюдження у світі Facebook, YouTube, GIS, Business Intelligence, Big Data, Social CRM, Social Media Analytics. На 4-х графіках зверху вниз збільшено масштаб для виявлення менших величин/

Джерела : 

CRM and ERP: What’s The Difference?

Приклади сучасних систем CRM, Social CRM:

SemanticForce – мониторинг онлайн медиа – возможности. Платформа для мониторинга и анализа онлайн-медиа (Social CRM)

CRM система OneBox

Перспективи розвитку Social CRM:

ІЄРАРХІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ SOCIAL MEDIA ANALYTICS/SOCIAL CRM З BUSINESS INTELLIGENCE І З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ.

Проблеми Social CRM та шляхи їх вирішення конференція AI Ukraine 2014:

Автор: irka.krazba@gmail.com
Microsoft та Panorama – краще разом для Business Intelligence

Microsoft Power BI

Цікаво спостерігати за тим, що Microsoft знову виходить в інформаційний простір з новою платформою і це в свою чергу дає можливість користувачам реалізувати нові потужні можливості Business Intelligence.

Програмне забезпечення Panorama Software та Microsoft давно пов’язані одне з одним. Ця співпраця розпочалась, коли Microsoft придбала першу технологію Panorama, завдяки цьому компанія Microsoft вперше з’явилася на арені BI і залишається на ній вже протягом багатьох років. В загальному, технологія і платформа Microsoft використовується для створення інноваційно-орієнтованих клієнтських рішень Business Intelligence.

Нова платформа “Power BI від компанії  Microsoft дає компанії Panorama Software можливість розширити свою пропозицію Necto Business Intelligence за допомогою нових можливостей і технологій, таких як:

 • Інтеграція – дозволяє користувачам використовувати Necto як основну частину даних, зібраних на платформі Power BI з використанням рідної інтеграції Power BI і використовувати свої технології повною мірою – таким чином, що звичайні користувачі не зможуть досягти по-іншому ;
 • Співпраця – це використання широкого спектру галузевих провідних засобів для спільної роботи і різноманітних концепцій, які були розроблені, щоб доставити набір даних та / або елементи даних, призначені для швидкої передачі;
 • Візуалізація – це побудова динамічної інформації за рахунок інфографіки і розширення можливостей побудови графіків;
 • Корпоративне знання – пропонує попередньо визначені і структуровані KPIs (Key Performance Indicator), моделі та рішення, засновані на галузевих стандартах і знаннях;
 • Безпека – це забезпечення додаткового рівню захисту, набору конкретних даних, з високою гнучкістю у визначенні, але з строгим дотриманням заходів захисту на кожному рівні;
 • Автоматизація – це автоматизовані і автоматичні заходи, які допомагають користувачам ідентифікувати дані необхідні їм для ознайомлення.

Отже, Panorama Software здатна досить швидко надати нові можливості та в деякій мірі виграє від тісного партнерства з Microsoft, так як має більш ніж 2000 спільних клієнтів. Цей зв’язок дозволяє використовувати всі технології по максимуму, і забезпечує вчасну доставку нових можливостей.

Першоджерело: panorama.com

Гіперпосилання для ознайомлення з  Power BI на сайті microsoft.com, у піддомені powerbi, на російській мові

Гіперпосилання для ознайомлення з  Power BI на сайті microsoft.com, у піддомені powerbi, на англійській мові

Гіперпосилання для скачування  Power BI з Microsoft Download Center на українській мовіMicrosoft Download Center (http://www.microsoft.com/uk-ua/download) це часткова підсистема Microsoft у Web, яка забезпечує коротке ознайомлення з доступними продуктами Microsoft і скачування цих продуктів Microsoft на комп`ютер користувача.

Цитата з Microsoft Download Center про Power BI Desktop на українській мові:

“Засіб Microsoft Power BI Desktop розроблено для аналітиків. Найсучасніші інтерактивні візуалізації поєднуються тут із передовими в галузі вбудованими інструментами моделювання й запитів на дані. Створюйте звіти й публікуйте їх у Power BI. За допомогою засобу Power BI Desktop ви зможете будь-коли й будь-де вчасно надати іншим доступ до критично важливих аналітичних висновків.”

Публікацію підготували студентка 321 групи Передрій Ірина та студентка 323 групи Штуль Вікторія.
Social Media Marketing (маркетинг у соціальних медіа)

Social Media MarketingСтаном на 2015 рік приблизно 73% всіх американців мають принаймні один профіль в соціальних мережах – у порівнянні з 48% п’ять років тому. Тому треба йти в ногу з часом і активно використовувати social media для покращення свого бізнесу. Тим не менш, навіть зараз багато компаній та бізнесменів все ще не знать як можна здобути вигоду з роботи з соціальними медіа.

Для початку потрібно завести профіль у популярних соціальних медіа для свого бізнесу, наприклад у facebook, instagram, ін. Соціальні медіа дають багато можливостей залучити нових клієнтів.

Але для того, щоб бути успішним у соціальних медіа в 2015 році, Ви повинні робити більше, ніж просто завести профіль. Необхідно показати своїм клієнтам, що Ви насправді дбаєте про них і про вирішення їх проблем. Ви повинні показати їм людську сторону вашого бізнесу. Тільки тоді Ви зможете отримати будь-яку вигоду (ROI) від часу, енергії та грошей, що ви поклали в соціальних медіа.

Ось п’ять способів гуманізації соціальних медіа маркетингові зусилля в 2015 році:

1. Ставтеся до ваших фоловерів як до справжніх людей.

В нашу еру бізнес будується на особистих відносинах між клієнтом та виконавцем, це допомагає зберігати вже існуючих клієнтів та заохочує приєднуватися нових.

Як власник бізнесу, ви маєте вести себе з клієнтами так само, як у реальному житті. Замість того, щоб грати в гру чисел і зосередитися виключно на марнославстві метрик та кількості переглядів сторінок, ви повинні натомість звернути увагу на взаємодію (engagement. ). Найбільшу вагу мають відповіді тих, хто вже скористався вашими послугами або збирається це зробити. Має значення справжня конверсія роботи з соціальною мережею ти прибутком. Але не варто забувати, гроші роблять гроші і це можна перенести і на фоловерів, коли людина, потенційний клієнт, бачить багато відгуків, відміток чи фоловерів, вона автоматично починає довіряти продукту. Але важливість кількості не повинна викликати бажання займатися спамом чи самостійно створювати фальшиву активність, тому що насамперед – це якість, яку ми не хочемо втратити.

2. Зосередитеся на тому, ким є ваші клієнти, а не на тому, що вони вам дають.

Для того, щоб виділитися в соціальних медіа, бізнес повинен сконцентруватися більше на людях, а не на доларах. Ваші фоловери можуть і не бути вашими клієнтами зараз, але вони є вашими потенційними клієнтами. Існує дуже багато компаній, які всюди підсовують свою рекламу користувачам. Це і банери на сайтах і невеличкі оголошення збоку і випливаючі вікна і реклама в відео, але розумний покупець не звертає на це увагу, а можливо і зовсім блокує рекламу. Використовуючи соц. медіа ми повинні знайти індивідуальний підхід до користувачів.

Існує 5-3-2 правило грамотної реклами, і ось в чому його суть:

– 5 рекламних повідомлень, направлених на вашу цільову аудиторію;
– 3 повідомлення, не пов’язаних з продажами ваших послуг чи товарів, які можуть зацікавити потрібну вам аудиторію;
– 2 особисті повідомлення, які не пов’язані з бізнесом.

3. Витратьте час на те, щоб побудувати відносини з клієнтами.

В роботі з соціальними медіа в 2015 році важливо не тільки продати товар чи послугу новим клієнтам, але також будувати відносини з клієнтами і перетворювати їх в постійних клієнтів.
Звісно забувати про одноразові продажі не варто, але саме постійні клієнти принесуть вам ваш основний заробіток. Знаходьте індивідуальний підхід до кожного клієнта, витратьте свій час щоб пояснити чому вони мають обрати вас та які переваги вони від цього отримають. Не бійтеся іти на зустріч до клієнтів, їх прохань та побажань. Головне не забувати, що вашою головною ціллю є прибуток.

Саме довгострокова співпраця важлива в соціальних медіа. Кожен клік чи розміщене оголошення можуть не принести вам бажаних результатів, хоча звісно і таке трапляється, важливо звертати увагу на кожен окремий прояв активності потенційного покупця, щоб зрозуміти що саме йому сподобалося та чому він вирішив звернутися саме до вас. З кожним повідомленням та діалогом комфорт вашого клієнта росте, а з цим і його бажання працювати саме з вами.

Не забувайте, що важливо рекламуватися там, де переважає саме ваша цільова аудиторія, для цього треба проаналізувати статистику відвідування місця, в якому ви рекламуєтесь.
Вивчити що більше подобається відвідувачам, пік відвідування, а також іншу рекламу, яку вони бачать там, де ви зібралися рекламуватися. Рекламне повідомлення повинно бути не тільки грамотно складене, щоб зацікавити вашу цільову аудиторію, а також має виходити в час найбільшої активності сайту рекламодавця а також відрізнятися оригінальністю серед інших рекламних повідомлень, а також має пояснювати індивідуальність вашого бренду та чому він заслуговує уваги. Хоча все ж не треба забувати про популярно на реальний час вірусну рекламу і не боятися вчасно скористатися трендами для звернення більшої уваги.

4. Допомагайте клієнту вирішити – чи йому потрібні ваші послуги, замість того, щоб нав’язувати їх.

Звісно з великою конкуренцією ви маєте якось звернути увагу потенційних клієнтів саме на вас, але саме доцільність ваших послуг має значення. Ви маєте пояснити чим може бути корисна ваша послуга чи товар клієнту і якщо він вирішить, що зацікавлений, то скористаються нею.

Після створення тісних відносин з клієнтами, важливо надати їм якісну віртуальну вітрину. Ви маєте організувати приємну та зрозумілу навігацію, а також повідомляти клієнтів про нові послуги, акції чи знижки. Звісно ж не потрібно завалювати клієнтів горами повідомлень, намагаючись видавити з них останній цент. Повідомлення мають бути стислими, зрозумілими та цікавими, саме це змусить клієнтів звертати на них увагу.

Зайдіть на свій власній веб сайт, оцініть його. Подумайте чи скористалися б ви своїми ж послугами, чи комфортно вам користуватися вашим веб сайтом як клієнту і якщо ви побачите, що не все так гладко як ви хочете – не бійтесь виправити ті аспекти, які вам не сподобалися.

5. Слухайте!

Одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для покращення свого бізнесу – це прислухатися до ваших клієнтів. Заохочуйте клієнтів писати відгуки, аналізуйте ці відгуки незалежно від того, чи вони відносяться безпосередньо до товару, послуг, вашого бренду чи навігації сайту. Також дайте зрозуміти, що відгуки не будуть проігноровані і що ви цінуєте їх час та думку.

Не бійтеся звертатися до спеціалістів! Звісно кожен намагається знизити затрати на організацію роботи, але не варто забувати, що існують люди які займаються розвитком бізнесу в соціальних  мережах професійно. А саме якісна робота допоможе вам збільшити прибуток. До того ж Ви можете зекономити цінний час, який можна витратити на побудову відносин з клієнтом індивідуально, що і є найважливішим в Social Media Marketing 2015.

Джерело: How Businesses Should Be Using Social Media in 2015

Статтю підготували студенти: Сніжана Демчик, Андрій Павлюк, Андрій Нагорний