Креативним аналітикам (аналітикам-менеджерам) — для більш корисної аналітики                                                            Перехід до пошуку BI+KMS у Google і Системі+

Knowledge Society – Суспільство знань 
(Ера Business Intelligence+KMS)

Деякі ключові терміни від DSS-BI.com.ua 
у сфері Business Intelligence+KMS для аналітика (менеджера-аналітика):

Gartner, Forrester, IDC
Information – Інформація
Data – Дані
Knowledge – Знання
Wisdom – Мудрість
Ієрархія DІKW
Tacit knowledge
Implicit knowledge
Explicit knowledge
Модель SECI
Information Society – Інформаційне суспільство
Knowledge Society – Суспільство знань
Knowledge-creating company – Компанія, що створює знання
Knowledge based organization – заснована на знаннях організація
Creative  manager - креативний менеджер
Creative analyst - креативний  аналітик
Non-trivial knowledge – Нетривіальні знання
Рішення на нетривіальних знаннях 
Intelligence
Artificial Intelligence
Competitive Intelligence
Business
Business Intelligence 
Business Intelligence 2.0 (BI 2.0)
Knowledge Management System (KMS) – Система управління знаннями
Business Intelligence + KMS
Six W's/BІ2.0
Data Warehouse 
Data Mart 
ETL
OLTP
OLAP 
FASMI+
Star Schema
Data Mining (DM)
Knowledge Discovery & Data Mining
Visual Mining
Text Mining
Decision Support System/Business Intelligence 
DSS/BI 2.0
Dashboard
Scorecard
Business Performance Management (BPM)
Performance Management and Analytic Applications
Business Analytic (BA)
FPS/BІ2.0
Geographic Information System (GIS) – Географічна інформаційна система (ГІС)
Geospatial BI 
GIS/BI 2.0 
Spatial DSS (SDSS) – Геопросторова СППР
Expert System (ES) –– Експертна система
ES/BI 2.0 
Such As Service (SaaS)
Cloud Computing
Outsourcing
Network Ergatic Organism (NEO)
Business Intelligence NEO
DSS/BI NEO
DSS/BI NEO
Web 2.0
Semantic Web
Статистика Goggle використання для пошуку ключових слів Business Intelligence, OLAP, Data MiningСтатистика Goggle використання для пошуку ключових слів Business Intelligence, OLAP, Data MiningBusiness Intelligence 2.0 - проблемні питання реалізаціїBusiness Intelligence + KMS : Консультації І Аналітика для організацій, заснованих на знаннях (Knowledge based organization)Site DSS-BI.com.ua, version 2011.12.15

Business Intelligence + KMS

- концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних

версія 2011.12.15

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
Тарас Шевченко,1845 рік

Підвищення кваліфікації було, є і буде необхідним для успішної роботи працівників, зв‘язаних з аналізом значних обсягів інформації.

Для забезпечення ефективної діяльності своїх організацій у високо конкурентних і високо прибуткових середовищах, у яких прийняття рішень зв'язане з аналізом значних обсягів інформації, аналітики повинні знати і  використовувати засоби Business Intelligence 2.0 (Business Intelligence 3.0/Cloud Computing) та Knowledge Management System (KMS).

Створення ефективної системи Business Intelligence + KMS потребує ієрархічно - синергетичного об'єднання знань, умінь і навиків  креативних керівників, аналітиків, ІТ-працівників та вчених у сфері автоматизації аналізу інформації (Business Intelligence та KMS).

 

Яку користь аналітику принесе використання Business Intelligence+KMS у організації, яка зв'язана з аналізом значних обсягів інформації?

 

Примітка: додатково до інформації для керівника.

Використання засобів Business Intelligence + KMS не замінює знання, навички й вміння аналітика (аналітика-менеджера) у своїй проблемній області роботи, а доповнює й підсилює їх.

Засоби Business Intelligence забезпечують багатовимірний (узагальнений і деталізований) аналіз інформації у режимах on-line & real-time, швидке знаходження класів, кластерів, одночасних й послідовних подій та інші зв'язки у значних обсягах даних. Засоби  Knowledge Management System забезпечують швидке  знаходження необхідних знань  (Implicit Knowledge, Tacit Knowledge, Explicit Knowledge) та їх носіїв, ін.

 

Облік прийнятих рішень та їх результатів підтримує ситуативну “Активну мудрість” (Active Wisdom) – знання, які активуються за допомогою програмних засобів Business Intelligence + KMS при наближенні важливих подій, які подібні за своїми параметрами до раніше зареєстрованих у спеціальній базі знань.

 

Розуміння аналітиком методично правильно побудованих та ідеалізованих алгоритмів Business Intelligence + KMS дає дуже корисний побічний ефект – удосконалює та дисциплінує мислення аналітика, підсилює спроможність до інсайтів та робить їх більш частими і практично корисними.

 

Чи можна аналітику працювати без знання і використання Business Intelligence+KMS у організації, яка зв'язана з аналізом значних обсягів інформації?

 

Можна, але не довго — якщо керівник не знає можливостей Business Intelligence+KMS, а також у не конкурентних умовах, де недоліки в аналітичній роботі можуть бути непомітними.

 

Аналітик (аналітик-менеджер) з найбільшим досвідом у даній сфері роботи не зможе конкурувати з таким же фахівцем, який використовує засоби Business Intelligence+KMS. Раніше чи пізніше ці засоби почнуть використовуватися і забезпечать виявлення у Вашій проблемній області роботи нових,  практично корисних закономірностей і “самородків знань”, які до цього були невідомі навіть аналітикам - гуру. Виникнуть питання: чому ці знання (класи, кластери, асоціації, часові послідовності, інші зв'язки) не були виявлені раніше і не використовувалися для оперативної підтримки прийняття рішень?... 

 

Тому найкращим варіантом для аналітика (аналітика-менеджера) є самостійне ініціювання процесу вивчення і реалізації Business Intelligence+KMS (Business Intelligence 2.0), починаючи з часткових складових у своїй сфері відповідальності з обов'язковим узгодженням з іншими.

Вироблення інформаційної аналітичної продукції стає все більш високотехнологічним (hi-tech) процесом, який потребує все більш високої кваліфікації та організованості його учасників - креативних аналітиків, менеджерів  ІТ-працівників та вчених у області аналізу даних, які відповідають рівню Knowledge Society  (Суспільство знань) та спроможні трансформувати інформаційну аналітичну роботу до рівня заснованої на не тривіальних знаннях організації (Non-trivial Knowledge based organization).

Підвищення освітньої кваліфікації протягом всього життя було є і буде необхідною умовою  для успішної роботи аналітиків у різноманітних високо конкурентних (високо прибуткових) сферах діяльності. У теперішній час виникли особливості, яких не було ніколи раніше - необхідність вивчення  концепцій і технологій та використання засобів Business Intelligence, мережевих KMS та відповідних аналітичних доповнень і додатків.

 

Необхідне у сфері Business Intelligence+KMS для аналітика:

 

- знання у своїй проблемній області роботи особливостей роботи аналітика DSS/BI і її співвідношення з традиційною аналітикою за напрямками і з загальносистемною аналітикою;

- загальне розуміння того, що і як доцільно робити у своїй сфері відповідальності для реалізації та удосконалення стратегії Business Intelligence + KMS (Business Intelligence 2.0, Big Data), у тому числі знання  складу групи розробників та їх функцій; особиста участь у розробці і реалізації на своєму рівні Business Intelligence + KMS;

- знання, уміння й навички використання функцій засобів Business Intelligence + KMS у процесі підготовки і прийняття рішень у Вашій сфері відповідальності; ін.

 

На поданих нижче статичних графіках показана статистика використання по деяким регіонам для пошуку у Google ключових слів на основі Business Intelligence (відтінки синього кольору). Інші кольори на графіках: червоний —  OLAP; помаранчевий—Data Mining; зелений—Knowledge Management System.


© Круковський І.А., 2011 |© 2011 Igor Krukovsky |Business Intelligence + KMS, DSS-BI.com.ua |

Зв`язок: system.k7@gmail.com, +38 (067) 285-49-19,+38 (095) 931-50-50


Перегляньте пародійний кліп (не відключайте почуття гумору і позитиву) на основі деяких виступів  одного із самих талановитих і неординарних менеджерів із самою великою заробітною платою у світі, що передували створенню Microsoft SQL Server 2007, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Windows 7, Windows 8...  Якщо ця енергетика Вам не прийнятна, то порівняйте наші успіхи з успіхами Microsoft.

Елементи часової послідовності (Microsoft, 1983 - 2008 р.р.).

Не відключайте почуття гумору і позитиву...

Аналітикам - посилання на сторінку DSS-BI.com.ua