Перейти на сайт DSS-BI.com.ua

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Примітка: Структура пропозиції розроблена 28.05.2012 р. на основі вимог до технологічних пропозицій у Національній мережі трансферу технологій (NTTN).

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

 

Заголовок пропозиції

 

Концепція і технологія синергетичної  інтеграції  Business Intelligence і Knowledge Management System у розширеному тлумаченні для підвищення ефективності обробки інформації в організації.

 

Анотація пропозиції

 

Пропонуються для розробки і реалізації концепція і технологія обробки інформації, які відрізняються синергетичною інтеграцією Business Intelligence і Knowledge Management System  у розширеному тлумаченні. Це забезпечує підвищення ефективності аналітичної роботи, збільшує  інтелектуальний капітал організації – дає нові корисні аналітичні можливості для підтримки прийняття рішень, які до цього були недоступні аналітичним працівникам та їх групам найвищої кваліфікації і найбільшого досвіду.

 

Опис пропозиції

 

Пропозиція передбачає використання запропонованих концепції і технології для розробки або удосконалення  синергетичної автоматизованої системи обробки інформації, яка узгоджена з Business Intelligence 2.0 і може об‘єднувати: систему підтримки прийняття рішень; експертну систему або програмні агенти з об‘єктами управління; елементи Knowledge Management System; повнотекстові інформаційно-пошукові засоби з елементами Text Mining; географічну інформаційну систему; ін. Роль кожної підсистеми  може бути  головною чи доповнюючою  відповідно до ситуативних потреб. Розробка деяких складових може здійснюватися  із партнерами.

 

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції

Згідно оцінок провідних світових експертів, реалізація  Business Intelligence і Knowledge Management System та відповідних аналітичних додатків у  організаціях є необхідною умовою підвищення ефективності їх діяльності шляхом трансформації у Knowledge Based Organizations (організації, чия діяльність заснована на знаннях). Перевагами пропозиції є синергетична інтеграція та можливість еволюційного розвитку функціональності необхідних компонентів Business Intelligence і Knowledge Management System у розширеному тлумаченні – залежно від фінансових можливостей і рівня підготовки аналітичних працівників та ІТ-працівників.

 

Додаткова інформація (технічні подробиці)

 

Накопичення інформації здійснюється у файлах та у Data Warehouse і (або) у Data Marts – згідно удосконаленої концепції, на основі розроблених моделі даних  Star Chema/FPS/BI 2.0 і моделі знань Six W's/BI 2.0, з мінімізацією операції ETL; аналіз і моделювання - згідно  функцій Data Mining у широкому тлумаченні та удосконалених вимог до OLAP, ін.; ідентифікація наборів значень елементів знань і вироблення сигналів оповіщення чи управління  – за допомогою експертної системи на продукційних правилах; надання експертної допомоги користувачам - згідно принципів Knowledge Management System; управління ефективністю – згідно Performance Management з удосконаленими Dashboards та Scorecard; пошук і аналіз текстової інформації – за допомогою повнотекстових засобів з елементами Text Mining; побудова об‘єднаної системи – на основі розробленої методики, з урахуванням методик RAD, JAD, ін.; вибір програмного забезпечення – на основі розробленої методики, з урахуванням доступних елементів методик Gartner, IDC, Forrester, BARC, TEC, ін.

 

Поточна стадія реалізації

 

Розроблена основа, яка адаптується до часткових проблемних областей роботи.

 

Додаткова інформація

 

Проведені маркетингові дослідження.

 

Права інтелектуальної власності

 

Авторські права (copyright),  секрети виробництва (know-how).

 

ІІ. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Ринковові застосування

 

Виробництво,торгівля, послуги, діагностика, перевезення, інші.

 

Існуючі та потенційні сфери застосування

 

Реалізують та удосконалюють Business Intelligence і Knowledge Management System у всіх фінансово забезпечених передових організаціях з високою відповідальністю за  прийняття ефективних рішень на основі аналізу значних обсягів інформації.

 

ІІІ. СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Типи можливої співпраці

 

Ліцензійна угода; технічна кооперація (спільна подальша розробка, випробування нових застосувань, адаптація до вимог замовника; угода про спільне підприємство; виробнича угода (субпідряд & спільний підряд); реінженіринг існуючих технологій  (процесів) потенційного партнера (адаптація технології на нові матеріали, новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; принципово новий процес); комерційна угода з технічним сприянням (монтаж, розробка і виготовлення на замовлення, технічне консультування, контроль якості, технічне обслуговування); фінансові ресурси.

 

Коментарі

 

Тип шуканого партнера: організації, чия ефективність  залежить від ефективності обробки наявних інформаційних даних.

Область діяльності партнера: прийняття рішень на основі аналізу значних обсягів числової інформації з короткими лінгвістичними ідентифікаторами, а також інших інформаційних повідомлень.

Задачі, що стоять перед партнером: наявність і готовність креативних керівників й аналітиків вищої і середньої ланок до деякого реінженірингу своєї аналітичної роботи, наявність фінансів для цих цілей.

 

Додаткова інформація (матеріали, які ілюструють актуальність і важливість пропозиції для організацій у різних сферах)

 

Звіти консалтирнових компаній Gartner, IDC, Forrester, BARC, TAdviser за тематикою Business Intelligence; опубліковані статті у наукових фахових виданнях за тематикою DSS/BI 2.0 (DSS BI 2.0), які частково розміщені в Інтернеті; ін.

 

Перейти на сайт DSS-BI.com.ua

 

 


© Круковський І.А., 2011 |© 2011 Igor Krukovsky |Business Intelligence + KMS, DSS-BI.com.ua|

Зв`язок: system.k7@gmail.com, +38 (067) 285-49-19,+38 (095) 931-50-50