Business Intelligence + KMS : Консультації І Аналітика для організацій, заснованих на знаннях (Knowledge based organization)

Скорочений список авторських друкованих публікацій за тематикою  Business Intelligence + KMS                                                Перехід до пошуку BI+KMS у Google і Системі+

Site DSS-BI.com.ua, version 2011.12.15

Business Intelligence + KMS

- концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних

версія 2011.12.15

Knowledge Society – Суспільство знань 
(Ера Business Intelligence+KMS)

Деякі ключові терміни 
від DSS-BI.com.ua 
у сфері Business Intelligence+KMS:

Gartner, Forrester, IDC, BARC
Information – Інформація
Data – Дані
Knowledge – Знання
Wisdom – Мудрість
Ієрархія DІKW
Tacit knowledge
Implicit knowledge
Explicit knowledge
Модель SECI
Information Society – Інформаційне суспільство
Knowledge Society – Суспільство знань
Wisdom Society - Суспільство мудрості
Global Restart - Глобальне  Перезавантаження
Knowledge-creating company – Компанія, що створює знання 
Knowledge based organization - організація, заснована на знаннях
Creative  manager - креативний менеджер
Creative analyst - креативний  аналітик
Non-trivial knowledge – Нетривіальні знання
Рішення на нетривіальних знаннях 
Intelligence
Artificial Intelligence
Competitive Intelligence
Business
Business Intelligence 
Business Intelligence 1.0 (BI 1.0)
Business Intelligence 2.0 (BI 2.0)
Business Intelligence System
Knowledge Management 
– Управління знаннями
Knowledge Management System (KMS) – Система управління знаннями
Business Intelligence + KMS
Six W's (Five W's (and one H))
Six W's/BІ2.0
Data Warehouse 
Data Mart 
ETL
OLTP
OLAP 
FASMI
FASMI+
Star Schema
Snowflake Schema 
Data Mining (DM)
Knowledge Discovery in Data (KDD)
Knowledge Discovery & Data Mining
Data Discovery
Visual Mining
Text Mining
Decision Support System (DSS) – 
Система підтримки прийняття рішень (СППР)
Decision Support System/Business Intelligence 
DSS/BI 1.0
DSS/BI 2.0
Dashboard
Scorecard
Business Performance Management (BPM)
Performance Management and 
Analytic Applications
Business Analytic (BA)
FPS
FPS/BІ2.0
Geographic Information System (GIS) – Географічна інформаційна система (ГІС)
Geospatial BI 
GIS/BI 2.0 
Spatial DSS (SDSS) – Геопросторова СППР
SDSS/BI 2.0 
Expert System (ES) – Експертна система
ES/BI 2.0 
Such As Service (SaaS)
Cloud Computing
Outsourcing
Network Ergatic Organism (NEO)
Business Intelligence 2.0 NEO
Business Intelligence NEO
DSS/BI 2.0 NEO
DSS/BI NEO
Web 2.0
Semantic WebУчітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
Тарас Шевченко,1845 рік

1. Круковський І.А. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. 2009 р., 125 с. Title of thesis Doctor of Philosophy (PhD): System of support of analytical work of corporate informative analytical center. Date: 18 February 2011.

2. Круковський І.А.Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. 2009 р., 35 с.

3. Колос Ю.А. Влияние погрешностей весовых коэффициентов на эффективность системы / Ю.А. Колос, И.А. Круковский // Тематический научно-технический сборник. - Житомир: ЖВУРЭ. - 1993. –С.41-47.

4. Пясковский Д.В. Методика оценки эффективности сложной системы / Д.В. Пясковский, Ю.А. Колос Ю.А., И.А. Круковский И.А. // Тематический научно-технический сборник ЖВУРЭ ПВО. - Житомир: ЖВУРЭ. - 1994. –С.32-38.

5. Чернявський Г. П. Звіт про науково-дослідну роботу. Фриз П.В., Колос Ю.О., Круковський І.А. та ін. Промежуточный отчёт по НИР (1-й этап) - Житомир: ЖВУРЭ, 1993. – 60 с.

6. Чернявський Г. П. Звіт про науково-дослідну роботу. Фриз П.В., Колос Ю.О., Круковський І.А. та ін. - Житомир: ЖВУРЭ, 1993. – 116 с.  Промежуточный отчёт по НИР (2-й этап).  

7. Чернявський Г. П. Звіт про науково-дослідну роботу. Промежуточный отчёт по НИР. Чернявський Г. П., Фриз П.В., Колос Ю.О., Круковський І.А. та ін. - Житомир: ЖВУРЭ. - 1993, 171 с.

8. Чернявський Г. П. Звіт про науково-дослідну роботу. Чернявський Г. П., Фриз П.В., Колос Ю.О., Круковський І.А. та ін. Заключительный отчёт по НИР. - Житомир: ЖВУРЭ, 1994. – 102 с.

9. Чернявський Г. П. Звіт про науково-дослідну роботу. Чернявський Г. П., Фриз П.В., Колос Ю.О., Круковський І.А. та ін. Итоговый отчёт по НИР. - Житомир: ЖВУРЭ, 1994. – 135 с.    

10. Колос Ю. О.  Звіт про науково-дослідну роботу. Колос Ю. О., Герасимов Б. П., Коваленко М.В., Манойлов В. П., Круковський І.А. та інші. Звіт про НДР(робочі матеріали) – Житомир: ЖВІ НАУ, 2006. – 172 с.

11. Круковський І. А. Базова модель структуризації смислової інформації для різномовної автоматизованої системи підтримки аналітичної роботи / І. А. Круковський // Актуальні питання та шляхи переходу підрозділів Збройних Сил України до євроатлантичних стандартів з урахуванням досвіду їх підготовки та участі у міжнародних миротворчих операціях та навчаннях : тези доповідей наук.-практ. конф. / Військ. ін-т Сухопутних військ Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – Львів, 2006. – С. 78.

12. Колос Ю. О. Удосконалена модель структуризації семантичної інформації для автоматизованої системи підтримки аналітичної роботи / Ю. О. Колос, І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : зб. доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 86-92.

13. Колос Ю. О. Уніфікована модель структуризації вторинної інформації про предметну область галузевої інформаційно-аналітичної системи / Ю. О. Колос, І. А. Круковський // Практична космонавтика і високі технології : зб. тез VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2007. – С. 37-38.

14. Колос Ю. О. Число-лінгвістичні оцінки з уніфікованою структурою для побудови галузевої інформаційно-аналітичної системи на основі ROLAP-моделі / Ю. О. Колос, І. А. Круковський // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення : зб. тез доповідей ІІІ наук.-техн. конф. / Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київ. політехн. ін-т”. – К., 2006. – С. 158.

15. Колос Ю.О. Методика структуризації інформації для автоматизованої системи підтримки аналітичної роботи / Ю.О. Колос, І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – С. 54.

16. Кондратенко С.О.  Методика вибору моделі подання знань для корпоративної системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи / С.О. Кондратенко, І. А. Круковський // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення : зб. тез доповідей Інаук.-техн. конф. / Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київ. політехн. ін-т”. – К., 2008. – С. 175-176.

17. Колос Ю. О. Звіт про науково-дослідну роботу. Колос Ю. О., Герасимов Б. П., Коваленко М.В., Манойлов В. П., Круковський І.А. та інші. Звіт про НДР(заключний) – Житомир: ЖВІ НАУ, - 2007. – 206 с.

18. Колос Ю. О. Звіт про науково-дослідну роботу. Колос Ю. О., Герасимов Б. П., Манойлов В. П., Перегуда О. М., Круковський І.А. та інші. Звіт про НДР (робочі матеріали) – Житомир: ЖВІ НАУ, - 2008. – 174 с.

19. Колос Ю. О. Звіт про науково-дослідну роботу.       Колос Ю. О., Герасимов Б. П., Манойлов В. П., Перегуда О. М., Круковський І.А. та інші. Звіт про НДР (заключний) – Житомир: ЖВІ НАУ, - 2008. – 174 с.    

20. Писарчук О.О. Звіт про науково-дослідну роботу. Воронін А.М., Баранов Г.Л., Круковський І.А. та ін. Звіт про НДР (заключний). - Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – 126 с.

21. Сащук І.М. Звіт про науково-дослідну роботу. Писарчук О.О., Котенко В.М., Круковський І.А., Меленський В.Д., Вербат В.А., Жовноватюк Р.М.  Звіт про НДР (робочі матеріали). Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 72 с.     

22. Сащук І.М. Звіт про науково-дослідну роботу. Писарчук О.О., Круковський І.А., Меленський В.Д., Вербат В.А., Жовноватюк Р.М.   Звіт про НДР (проміжний). - Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 88 с.     

23. Круковський І.А. Звіт про науково-дослідну роботу.       Звіт про НДР (робочі матеріали). - Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 132 с.

24. Сащук І.М. Звіт про науково-дослідну роботу.        Сащук І.М., Дзюбчук Р.В., Круковський І.А., Нагорнюк О.А. Звіт про НДР (робочі матеріали) – Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. – 94 с.   

25. Дзюбчук Р.В. Звіт про науково-дослідну роботу.. Дзюбчук Р.В., Круковський І.А., Соболенко С.О., Нагорнюк О.А., Поляков М.С. Звіт про НДР (заключний) – Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. – 134 с.

26. Дзюбчук Р.В. Звіт про науково-дослідну роботу. Дзюбчук Р.В., Круковський І.А. та ін. Звіт про НДР (робочі матеріали) – Житомир: ЖВІ НАУ, 2009. – 191 с.

27. Дзюбчук Р.В. Звіт про науково-дослідну роботу . Дзюбчук Р.В., Круковський І.А. та ін. Звіт про НДР (заключний) – Житомир: ЖВІ НАУ, 2009. – 103 с.

28. Дзюбчук Р.В. Звіт про науково-дослідну роботу. Дзюбчук Р.В., Круковський І.А. та ін. Звіт про НДР (робочі матеріали) – Житомир: ЖВІ НАУ, 2009. – 154 с.

29. Герасимов Б. М. Методика вибору раціональної моделі подання знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру / Б. М. Герасимов, І. А. Круковський // Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2008. – Вип. 1. – С. 178-187.

30. Герасимов Б. М. Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи / Б. М. Герасимов, О. М. Перегуда, І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київський політехнічний інститут”. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 29-37.

31. Герасимов Б. М. Методика розробки моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному центрі з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу її елементів і властивостей / Б. М. Герасимов, І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 14-20.

32. Герасимов Б. М. Базова модульно-уніфікована число-лінгвістична модель знань про наявні інформаційні ресурси у корпоративній інформаційно-аналітичній системі / Б. М. Герасимов, Ю. О. Колос, І. А. Круковський // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в Збройних Силах України : зб. тез доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. / Ін-т Сухопутних військ Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – Львів, 2008. – С. 197.

33. Герасимов Б. М. Модульно-уніфікована автоматизована система підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами для фахівця корпоративного аналітичного центру / Б. М. Герасимов, Ю. О. Колос, І. А. Круковський // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в Збройних Силах України : зб. тез доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. / Ін-т Сухопутних військ Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – Львів, 2008. – С. 198.

34. Валюх А.І. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 / А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62.

35. Валюх А.І. Автоматизація процесів підтримки роботи аналітика з обробки потоків інформаційних повідомлень / А.І. Валюх, І.А. Круковський  // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 19-а наук.-практ. конф., Житомир, 19 кв. 2012 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – С. 195-196.

36. Круковський І. А. Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному аналітичному центрі / І. А. Круковський, О.М. Перегуда // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ІМіжнародної наук.-практ. конф. на честь 75-ї річниці заснування військової підготовки у Київському університеті / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – С.26.

37. Круковський І. А. Методика оцінювання ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному аналітичному центрі / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : тези доповідей XVІІ наук.-техн. конф., Житомир, 24-25 квітня 2008 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2008. – Ч. 1. – С. 100-101.

38. Круковський І. А. Методика раціонального вибору моделі представлення знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи фахівців спеціалізованих аналітичних центрів / І. А. Круковський // ХХХIIІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, Житомир : зб. тез / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2008. – С. 65.

39. Круковський І. А. Методика розробки моделі знань для системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному інформаційно-аналітичному центрі з використанням морфологічного багатовимірного OLAP аналізу / І. А. Круковський // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2007. – Вип. 12. – С. 133-141. Інв. № 444.

40. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів / І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 45-51.

41. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизації роботи оператора (фахівця-аналітика) з розпізнавання засобів та їх належності до об’єктів моніторингу для науково-методичних та інших цілей / І. А. Круковський // Проблеми удосконалення системи підготовки та перепідготовки військових і цивільних фахівців в умовах подальшого реформування Збройних Сил України та інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у європейський освітній простір : тези доповідей ХШ міжвуз. наук.-метод. конф. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2005. – Ч. 4. – С. 30-31.

42. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів / І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – С.47 .

43. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизації інформаційно-аналітичної роботи зі спеціалізованими науково-методичними ресурсами на рівні робочих груп / І. А. Круковський // Проблеми удосконалення системи підготовки та перепідготовки військових і цивільних фахівців в умовах подальшого реформування Збройних Сил України та інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у європейський освітній простір : тези доповідей ХШ міжвуз. наук.-метод. конф. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2005. – Ч. 4. – С. 29-30.

44. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизації аналітичної обробки інформаційних матеріалів із загальних джерел / І. А. Круковський, В. А. Вербат // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування : тези доповідей XV наук.-техн. конф., Житомир, 20-21 квітня 2006 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2006. – Ч. 1. – С. 129-130.

45. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення автоматизованого банку структурованої інформації з авторефератів дисертацій / І. А. Круковський, В. А. Вербат // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування : тези доповідей XV наук.-техн. конф., Житомир, 20-21 квітня 2006 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2006. – Ч. 1. – С. 128-129.

46. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи інформаційного забезпечення ННТД / І. А. Круковський, В. А. Вербат // ХХХІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, Житомир : зб. тез / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2006. – С. 39-40.

47. Круковський І. А. Модель автоматизованої інформаційної системи аналітика спеціалізованої системи / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІнаук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.64.

48. Круковський І. А. Удосконалена архітектура експертної системи на основі гібридної трьохкомпонентної моделі представлення знань / І. А. Круковський // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : тези доповідей міжвуз. наук.-практ. семінару, Житомир, 9 квітня 2009 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2009. Ч. 1. – С. 145.

49. Круковський І. А. Удосконалені атрибути для моделі структуризації інформації у галузевій інтегрованій системі підтримки аналітичної роботи / І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : зб. тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – С.36.

50. Круковський І. А. Актуальні питання залучення креативної молоді України до NIT R&для України / І.А. Круковський //Актуальні питання залучення обдарованих учнів до дослідницької діяльності з використанням мережевих технологій: матеріали круглого столу 17 лютого 2012 р., м. Київ. – К.: – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. – С. 118.

51. Круковський І. А. Базова модель структуризації смислової інформації для різномовної автоматизованої системи підтримки аналітичної роботи / І. А. Круковський // Актуальні питання та шляхи переходу підрозділів Збройних Сил України до євроатлантичних стандартів з урахуванням досвіду їх підготовки та участі у міжнародних миротворчих операціях та навчаннях : тези доповідей наук.-практ. конф. / Військ. ін-т Сухопутних військ Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – Львів, 2006. – С. 78.

52. Круковський І. А. Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи для робочого місця оператора та прототип програмного забезпечення для розпізнавання засобів і об’єктів по 8-ми і більше параметрам / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІнаук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.65.

53. Круковський І. А. Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному аналітичному центрі / І. А. Круковський, О.М. Перегуда // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ІМіжнародної наук.-практ. конф. на честь 75-ї річниці заснування військової підготовки у Київському університеті / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – С.26.

54. Круковський І. А. Методика раціонального вибору моделі представлення знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи фахівців спеціалізованих аналітичних центрів / І. А. Круковський // ХХХIIІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, Житомир : зб. тез / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2008. – С. 65.

55. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизації роботи оператора (фахівця-аналітика) з розпізнавання спеціалізованих засобів та їх належності до об’єктів для науково-методичних та інших цілей / І. А. Круковський // Проблеми удосконалення системи підготовки та перепідготовки військових і цивільних фахівців в умовах подальшого реформування Збройних Сил України та інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у європейський освітній простір : тези доповідей ХШ міжвуз. наук.-метод. конф. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2005. – Ч. 4. – С. 30-31.

56. Круковський І. А. Методика оцінювання ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному аналітичному центрі / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : тези доповідей XVІІ наук.-техн. конф., Житомир, 24-25 квітня 2008 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2008. – Ч. 1. – С. 100-101.

57. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів, що стосується Збройних Сил України / І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – С.47 .

58. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизації інформаційно-аналітичної роботи зі спеціалізованими науково-методичними ресурсами на рівні робочих груп / І. А. Круковський // Проблеми удосконалення системи підготовки та перепідготовки військових і цивільних фахівців в умовах подальшого реформування Збройних Сил України та інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у європейський освітній простір : тези доповідей ХШ міжвуз. наук.-метод. конф. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2005. – Ч. 4. – С. 29-30.

59. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизації аналітичної обробки інформаційних матеріалів із загальних джерел / І. А. Круковський, В. А. Вербат, Л. В. Сімаков // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування : тези доповідей XVнаук.-техн. конф., Житомир, 20-21 квітня 2006 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2006. – Ч. 1. – С. 129-130.

60. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення автоматизованого банку структурованої інформації з авторефератів дисертацій / І. А. Круковський, В. А. Вербат // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування : тези доповідей XV наук.-техн. конф., Житомир, 20-21 квітня 2006 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2006. – Ч. 1. – С. 128-129.

61. Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи інформаційного забезпечення ННТД у науковому центрі / І. А. Круковський, В. А. Вербат // ХХХІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, Житомир : зб. тез / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2006. – С. 39-40.

62. Круковський І. А. Модель автоматизованої інформаційної системи аналітика ... / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІнаук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.64.

63. Круковський І. А. Удосконалені атрибути для моделі структуризації інформації у галузевій інтегрованій системі підтримки аналітичної роботи / І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : зб. тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2006.  – С.36.

64. Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трьохкомпонентній гібридній моделі подання знань // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.

65. Круковський І.А. Використання Business Intelligence для підтримки інформаційно-аналітичної роботи  / І.А. Круковський  // Збірник тез доповідей Воєнно-дипломатичної академії. – 2010. – С. 50–51.

66. Круковський І.А. Експертна система на гібридній моделі подання знань / І.А.  Круковський, О.М. Перегуда //  Технічні науки : зб. наук. праць. Спецвипуск 1 / Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2010. – С. 58-68.

67. Круковський І.А. Застосування Business Intelligence  у сфері інформаційної безпеки. Доповідь на міжвідомчому міжрегіональному семінарі Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації». Житомир, 11.03.2011 р. (рекомендовано до публікації у фахових наукових виданнях).

68. Круковський І.А. Ієрархічно-синергетичне об'єднання Social Media Analytics/Social CRM з Business Intelligence і з географічною інформаційною системою  / І.А. Круковський, Б.А. Хомів, В.Л. Гаврилюк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – Вип. 1 (64). – С. 60-69.

69. Круковський І.А. Про вивчення Business  Intelligence у навчальній дисципліні "Системи підтримки прийняття рішень" / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІVміжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 128-129.

70. Круковський І.А. Про доповнення до методик системного аналізу для вивчення у навчальній  дисципліні "Теорія систем і системний аналіз"  / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІміжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 129-130.

71. Круковський І.А. Про доцільність залучення провідних українських компаній до участі у навчальних заняттях в інституті / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІміжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 130-131.

72. Круковський І.А. Про доцільність розширення  методів системного аналізу  й інтеграції систем, які вивчаються у навчальній дисципліні "Теорія систем і системний аналіз" / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІміжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 131-132.

73. Круковський І.А. Удосконалена архітектура об’єднаної із засобами OLAP і Data Mining експертної системи з розширеним логічним виведенням на моделі подання знань FPS / І.А. Круковський, А.І. Валюх  // Збірник тез доповідей ЦНДІ ЗС України "Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки".16-17 грудня 2010 року. – С. 85.

74. Круковський І.А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи: військ.-техн. зб. / І.А. Круковський // Академія сухопутних військ. – 2010. – Вип. 3. – С. 26–32.

75. Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103-111.

76. Круковський І.А. Проблемні питання використання і розвитку засобів Social Media Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence  та з елементами ГІС – на прикладі платформи SemanticForce / І.А. Круковський, В.Л. Гаврилюк, Б.А. Хомів // "IVСічневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум ) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 42-45.

77. Круковський І.А. Проблемні питання розробки геопросторової системи підтримки прийняття рішень на основіBusiness Intelligence 2.0/3.0  / І.А. Круковський // "IV Січневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 40-42.

78. Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence // Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21‑22 січня 2011 року. – Львів: Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117-125.

79. Круковський І.А. Удосконалена архітектура об’єднаної із засобами OLAP і Data Mining експертної системи з розширеним логічним виведенням на моделі подання знань FPS для геоінформаційної системи / І.А. Круковський, А.І. Валюх // Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21‑22 січня 2011 року. – Львів: Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 153-155.

80. Круковський І.А. Архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence з інтегрованою  геоінформаційною системою / І.А. Круковський // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 19-а наук.-практ. конф., Житомир, 19 кв. 2012 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – С. 194-195.

81. Круковський І.А.,  Горбачова Н.І. Business Intelligence NEO актуальний напрямок дослідження і розвитку мережевих та інформаційних технологій. Актуальні питання залучення обдарованих учнів до дослідницької діяльності з використанням мережевих технологій: матеріали круглого столу 17 лютого 2012 р., м. Київ. – К.: – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. – 118 с.

82. Круковський І.А., Круковська І.М., Горбачова Н.І. Business Intelligence та творчість, креативність. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне та відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 р., м. Київ. – К.: ТОВ«Інформаційні системи», 2012. – 208 с.

83. Сімаков В.Л. Дефініція Intelligence та зв’язані з нею терміни для корпорації, яка виробляє знання / В.Л. Сімаков, І.А. Круковський, Н.І. Горбачова // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – С. 191.

84. Сімаков В.Л. Проблемні питання реалізації Business Intelligence 2.0 у часткових сферах роботи / В.Л. Сімаков, І.А. Круковський // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – С. 194.

85. Круковський І.А. Business Intelligence NEOактуальний напрямок дослідження і розвитку мережевих та інформаційних технологій  // Актуальні питання залучення обдарованих учнів до дослідницької діяльності з використанням мережевих технологій: Матеріали круглого столу  17 лютого. 2012 р., / м. Київ, - Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. – С. 16-22.

86. Хомів Б. А. Формалізація й уніфікація термінів та понять в області оцінювання опінії на основі стандарту якості програмних систем ISO 9126 / Б. А. Хомів, С. А. Лупенко, В.В. Яцишин, І. А. Круковський   // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць. Вип. 8 / Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету. – Житомир : ЖВІ нау, 2013. – С. 173-185.

87. Круковський І.А. Про вдосконалення методики «BI Decision Matrix» компанії  Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Круковський І.А., Валюх А.І.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 9-10.

88. Круковський І.А. Проблемні питання розвитку засобів Social Media Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence та з елементами Geographic Information System на прикладі платформи SemanticForce / Круковський І.А., Гаврилюк В.С., Хомів Б.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С 8-9.

89. Круковський І.А. Дослідження шляхів об’єднання для організацій Social Media, Social Media Analytics/Social CRM   / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 16-17.

90. Круковський І.А. Особливості використання методики «BI Decision Matrix» компанії  Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Круковський І.А., Сержантська К.В., Ковтун Д.О.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 18-19.

91. Круковський І.А. Удосконалена концепція і технологія  побудови мережевих інформаційно-аналітичних систем на основі Business Intelligence+KMS  / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 20-21.

92. Круковський І.А. SiteLabsкомплекс Web-лабораторій для навчання розробці Web-сайтів та зв’язаних систем / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 21-22.

93. Круковський І.А. Дослідний прототип веб-системи підтримки навчально-наукової роботи «Система  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 11-12.

94. Круковський І.А. Удосконалена архітектура Системи SCADA, об’єднана з Business Intelligence  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 13-14.

95. Круковський І.А. Про впровадження у навчальний процес питань вивчення сучасних технологій обробки інформації на основі IDC`s Business Analytics Software Taxonomy / Круковський І.А., Дзюба І.С.  // Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 122-126.