Система SCADA

Приклад системи SCADA

Приклад людино-машинного інтерфейсу (Human Machine Interface) системи SCADA (Supervisory Сontrol and Data Acquisition)

SCADA (абр. від англ. Supervisory Сontrol and Data Acquisition, диспетчерське управління і збір даних) – програмний пакет, призначений для розробки або забезпечення роботи в реальному часі систем збору, обробки, відображення та архівування інформації про об’єкт моніторингу або управління.

SCADA –  це термін, який використовується в широкому сенсі, щоб зобразити управління та управлінські рішення в широкому спектрі галузей промисловості.

Система диспетчерського управління забезпечує простоту моніторингу датчиків, розташованих на відстанях, з однієї центральної точки.
Програмне забезпечення SCADA використовуються в промислових управліннях технологічними процесами для централізованого моніторингу насосів, рівня в резервуарах, вимикачів, температури та ін.

Анімована ілюстрація  роботи SCADA системи

Анімована ілюстрація роботи й інтерфейсу простої SCADA системи

Програма SCADA зазвичай працює на персональних комп’ютерах і має зв’язок із зовнішніми пристроями управління. Методи зв’язку здійснюються через пряме послідовне з’єднання, модем або Ethernet.

Сучасні програми систем диспетчерського управління та збору даних можуть забезпечити кращий доступ до виробничої інформації через веб – інтерфейс, єдиною вимогою до віддаленого комп’ютера є тільки наявність інтернет – браузера.

SCADA-система зазвичай містить такі підсистеми:

1)      Людино-машинний інтерфейс (HMI англ. Human Machine Interface) — інструмент, який подає дані про хід процесу людині операторові, що дозволяє контролювати процес і управляти ним.

2)      Диспетчерська система (головний термінал) (MTU англ. Master Terminal Unit) — збирає дані про процес і відправляє команди процесору (керування).

3)      Абонентський кінцевий блок (віддалений термінал) (RTU англ. Remote Terminal Unit), що під’єднується до датчиків процесу, перетворює сигнал з датчика в цифровий код і відправляє дані в диспетчерську систему.

4)      Програмований логічний контролер (PLC англ. Programmable Logic Controller) використовується як польовий пристрій у зв’язку з вищою ніж у RTU спеціального призначення економічністю, універсальністю і гнучкістю.

5)      Комунікаційна інфраструктура (CS англ. Communication System) призначена для реалізації промислової мережі.

Загальними для усіх функціями систем SCADA є:

1)      збір поточної інформації про роботу устаткування з датчиків і контролерів;

2)      первинне перетворення зібраної інформації;

3)      збереження поточної інформації;

4)      представлення поточної інформації у вигляді гістограм, таблиць, графіків;

5)      друк звітів і протоколів про роботу;

6)      передача і введення в пристрої керування команд диспетчера;

7)      використання поточної інформації для вирішення завдань управління виробництвом;

8)      організація зв’язку з пристроями, підключеними до інформаційної мережі.

Такі системи забезпечують: наочну інформацію про хід виробництва, відображення стану приводів і технологічного устаткування, деталізацію вибраних диспетчером частин процесу, розрахунок показників процесу в динаміці і виведення узагальненої інформації у вигляді графіків, таблиць або малюнків, розпізнавання передаварійних і аналіз аварійних ситуацій з рекомендаціями послідовності дій диспетчера, можливість управління виконавчими пристроями об’єкта з пульта диспетчера, створення архіву аварій, подій і поведінки процесу в часі, захист від недозволеного доступу до збору інформації і управління.

SCADA систем є надзвичайно ефективним способом моніторингу процесів . Вони ідеально підходять для невеликих систем, таких як клімат-контроль, але також можуть бути використані для моніторингу та контролю важливих обєктів, наприклад атомних електростанцій.

Перелік використаних джерел:

1)      http://www.webopedia.com/TERM/S/SCADA.html:

2)      http://www.tech-faq.com/scada.html

3)      http://www.scadasystem.org/

4)      http://www.webopedia.com/TERM/S/SCADA.html

5)      http://www.rolo.org/scada.html

 

Автор публікації: Моргалюк Ірина,  391.morgaliuk.ira@gmail.com.

Залишити відповідь