Проектування АСУ технологiчними процесами в SCADA – системах на основi TRACE MODE 6

На сьогоднішній день створення сучасних систем управління реалізується на розробці і застосуванні адаптивних інтелектуальних систем, функціонування яких неможливе без використання персональних комп’ютерів, мікроконтролерів та широкого набору модулів вводу/виводу.

Сучасна автоматизована система управління технологічного процесу (АСУ ТП) являє собою багаторівневу людино – машинну систему управління. Створення автоматизованої системи управління (АСУ) здійснюється з використанням автоматичних інформаційних систем збору та обробки даних, які постійно удосконалюються.
SCADA являє собою пакет програм, призначених для забезпечення роботи систем збору, обробки та архівування інформації в режимі реального часу.

Зазвичай SCADA є частиною автоматизованих систем управління технологічним процесом і використовується у всіх галузях, де необхідний операторський контроль виробничих процесів у реальному часі.

Однією з таких систем є розробка російської компанії AdAstra Research Group – пакет програм TRACE MODE 6, яка вийшла за рамки традиційної системи класу SCADA і об’єднує в собі повний набір засобів розробки систем автоматизації технологічних процесів (АСУТП) і управління бізнес – процесами виробництва (АСУП).

TRACE MODE 6 є потужною виконавчою системою, що використовується в промислових контролерах для безпосереднього цифpового управління технологічними процесами будь-якої складності. АСУ ТП, розроблені на основі TRACE MODE  працюють більш ніж в 20 галузях промисловості , серед яких:

1)      енергетика ;

2)      нафтогазова промисловість ;

3)      металургія ;

4)      гірничозбагачувальна промисловість ;

5)      машинобудування.

Система TRACE MODE 6 підтримує практично будь-які формати даних , в цьому вона стала більш схожа на універсальне середовище візуального програмування.

Платформа для управління виробництвом TRACE MODE 6 складається з інтегрованого середовища розробки, в якій здійснюється створення проектів АСУ та набору виконавчих модулів, що забезпечують функціонування системи в реальному часі. Інтегроване середовище включає повний набір засобів розробки систем автоматизації технологічних процесів, а саме створення:

1)      Операторського інтерфейсу;

2)      Розподілених операторських комплексів;

3)      Промислової бази даних реального часу;

4)      Програм для промислових контролерів .

Робота TRACE MODE в режимі реального часу здійснюється через виконавчі модулі (монітор реального часу)  під управлінням яких запускається автоматизована система управління. Монітори реального часу системи циклічно виконують такі операції:

1)      обмін даними з контролерами;

2)      збереження даних;

3)      обмін даними з іншими додатками.

Система паролів і прав доступу TRACE MODE 6 контролює до 4096 користувачів з індивідуальними паролями в рамках одного проекту . Користувачі, що мають доступ до системи, можуть бути розбиті на вісім груп, але максимальне число користувачів не повинно перевищувати 32 000 .

Інтегроване середовище розробки TRACE MODE 6 це унікальне поєднання функціональності та інтерфейсу. Практика показує, що використання інтегрованого середовища розробки дозволяє економити до 30% робочого часу в порівнянні з застосуванням розрізнених редакторів SCADA і систем програмування контролерів. А інтеграція економічних модулів SCADA системи TRACE MODE відкриває раніше недоступні можливості для оптимізації виробництва в цілому.

 

Перелік використаних джерел:

1)      http://www.adastra.ru

2)      http://www.datatrackpi.com/technical-papers/what-is-scada.htm

3)      http://www.tracemode.ua/products/runtime/softlogic/

4)      http://www.ivtechno.ru/articles-one?id=35

5)      Руководство пользователя TRACE MODE. Версия 6.0. М.: AdAstra Research Group, Ltd. 2000. 814 c.

6)      Пьявченко Т. А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами и техническими объектами: Учебное пособие. Таганрог: изд-во ТРТУ. 1997. – 128 с.

 

Автор публікації: Моргалюк Ірина  391.morgaliuk.ira@gmail.com.

Залишити відповідь