Rapid Application Development (RAD) – методологія швидкої розробки додатків

Rapid Application Development (RAD)– методологія швидкої розробки додатків

Рисунок 1 – Rapid Application Development

 

RAD (від англ. Rapid application development – швидка розробка додатків)
– концепція створення засобів розробки програмних продуктів, що приділяє особливу увагу швидкості і зручності програмування, створенню технологічного процесу, що дозволяє програмістові максимально швидко створювати комп’ютерні програми. З кінця XX століття RAD одержала широке поширення й схвалення. Концепцію RAD також часто зв’язують із концепцією візуального програмування.
Основні принципи RAD
· Інструментарій має бути націлений на мінімізацію часу розробки.
· Створення прототипу для уточнення вимог Замовника.
· Циклічність розробки: кожна нова версія продукту грунтується на оцінці результату роботи попередньої версії Замовником.
· Мінімізація часу розробки версії, за рахунок перенесення вже готових модулів і додавання функціональності в нову версію.
· Команда розробників повинна тісно співробітничати, кожен учасник повинен бути готовий виконувати декілька обов’язків.
· Управління проектом повинне мінімізувати тривалість циклу розробки.
Середовища розробки, що використовують принципи RAD
· Borland Delphi
· Borland C + + Builder
· Microsoft Visual Studio
· Macromedia Flash
· Macromedia Authorware
· Macromedia Director
· Omnis Studio
· Visual DataFlex
· IntraWeb

Переваги RAD

Рисунок 2 – Переваги RAD

Швидка розробка додатків
Rapid Application Development (RAD) – це життєвий цикл процесу проектування, створений для досягнення більш високих швидкості розробки і якості програмного забезпечення, ніж це можливо при традиційному підході до проектування.
Переваги RAD
RAD припускає, що розробка програмного забезпечення (ПЗ) здійснюється невеликою командою розробників за термін близько трьох-чотирьох місяців шляхом використання інкрементного прототипування із застосуванням інструментальних засобів візуального моделювання та розробки. Технологія RAD передбачає активне залучення Замовника вже на ранніх стадіях – обстеження організації, вироблення вимог до системи. Причини популярності RAD випливають з переваг, які забезпечує ця технологія
Найбільш істотними з них є:
· Висока швидкість розробки;
· Низька вартість;
· Висока якість.
Остання із зазначених властивостей має на увазі повне виконання вимог Замовника – як функціональних, так і нефункціональних, з урахуванням їх можливих змін у період розробки системи, а також отримання якісної документації, що забезпечує зручність експлуатації та супроводу системи. Це означає, що додаткові витрати на супровід відразу після поставки будуть значно меншими. Таким чином, повний час від початку розробки до отримання прийнятного продукту при використанні цього методу значно скорочується.
Коли застосовується RAD
Застосування технології RAD доцільно, коли:
· Потрібне виконання проекту у стислі терміни (90 днів). Швидке виконання проекту дозволяє створити систему, що відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Якщо система проектується довго, то вельми висока ймовірність, що за цей час істотно зміняться фундаментальні положення, що регламентують діяльність організації, тобто, система морально застаріє ще до завершення її проектування.
· Нечітко визначені вимоги до ПЗ. У більшості випадків Замовник дуже приблизно уявляє собі роботу майбутнього програмного продукту і не може чітко сформулювати всі вимоги до ПЗ. Вимоги можуть бути взагалі не визначені до початку проекту або можуть змінюватися по ходу його виконання.
· Проект виконується в умовах обмеженості бюджету. Розробка ведеться невеликими RAD групами у короткі терміни, що забезпечує мінімум трудовитрат і дозволяє вписатися у бюджетні обмеження.
· Інтерфейс користувача (GUI) є головним фактором. Немає сенсу примушувати користувача малювати картинки.
RAD технологія дає можливість продемонструвати інтерфейс в прототипі, причому досить скоро після початку проекту.
· Проект великий, але піддається поділу на більш дрібні функціональні компоненти. Якщо передбачувана система велика, необхідно, щоб її можна було розбити на дрібні частини, кожна з яких має чіткої функціональністю. Вони можуть випускатися послідовно або паралельно (в останньому випадку залучається кілька RAD груп).
· ПЗ не володіє великою обчислювальною складністю.
Принципи організації RAD
Принципи RAD технології спрямовані на забезпечення трьох основних її переваг – високої швидкості розробки, низької вартості і високої якості. Досягти високої якості програмного продукту дуже непросто і одна з головних причин виникаючих труднощів полягає в тому, що розробник і Замовник бачать предмет розробки (ПЗ) по-різному.
Головна ідея RAD технології полягає в тому, щоб якомога швидше донести до Замовника результати розробки, нехай і не в повному вигляді. Наприклад, реалізація тільки для користувача інтерфейсу і пред’явлення його Замовнику дозволяє вже на ранній стадії розробки отримати зауваження за екранними і звітних формах і внести необхідні корективи. У цьому випадку значно зростає ймовірність успіху проекту, тобто виникає впевненість у тому, що кінцевий продукт буде робити саме те, що очікує Замовник. Крім того, не слід забувати і той факт, що різниця вартості помилки визначення вимог на початку проекту і наприкінці дорівнює 1:200.
Основні принципи RAD можна сформулювати наступним чином:
· Робота ведеться групами. Типовий склад групи – керівник, аналітик, два програмісти, технічний редактор. Якщо проект складний, то для нього може бути виділено декілька RAD-груп. Розробка проекту виконується в умовах тісної взаємодії між розробниками і Замовником.
· Розробка базується на моделях. Моделювання дозволяє оцінити проект і виконати його декомпозицію на складові частини, кожна з яких може розроблятися окремої RAD-групою.
· Ітераційне прототипування. Розробка системи та пред’явлення її Замовнику здійснюється у вигляді послідовності розвиваються прототипів. Будь-який з прототипів реалізує певну частину функціональності, необхідної від кінцевого продукту. При цьому кожний наступний прототип включає всю функціональність, реалізовану в попередньому прототипі, з додаванням нової. Число прототипів визначається на основі врахування різних параметрів – розміру проекту, аналізу ризиків, побажань Замовника і т. д. Традиційно для проектів ПО середньої складності розробляються три прототипи. Перший містить весь призначений для користувача інтерфейс з нульовою функціональністю. Він дає можливість зібрати зауваження Замовника і після їх усунення затвердити у нього екранні і звітні форми. Другий прототип містить реалізовану на 70-80% функціональність системи, третій – повністю реалізовану функціональність.
Підставами для чергової ітерації є:
1. Зауваження Замовника. Залучення Замовника та кінцевого користувача до оцінки вихідних результатів прототипу з ефективного зворотного зв’язком з командою розробників є гарантією того, що створена система буде робити те, що потрібно Замовнику. Якщо зауваження носять характер виправлень, вони враховуються в наступному прототипі, якщо ж змінюються вимоги, то виконується переоцінка проекту і коригуються терміни і вартість проекту.
2. Деталізація. Виконується програмування нереалізованої частини системи відповідно до складеного плану.
3. Аналіз результатів програмуваня. Виправляються помилки, підвищується ефективність програмного коду і т. д.
RAD група завжди працює тільки над одним прототипом. Це забезпечує єдність цілей, кращу наблюдаемость і керованість процесом розробки, що в підсумку підвищує якість кінцевого продукту. Відповідно використовуються інструментальні засоби повинні забезпечувати групову розробку і конфігураційне управління проектом.
· Якщо проект складний, то для нього може бути виділено декілька RAD груп. Великі системи розбиваються на підсистеми. Кожна підсистема розробляється незалежною групою. Ключ успіху – правильне розбиття системи на підсистеми. Команди повинні використовувати загальні стандарти. Обов’язково фінальне тестування повної системи.
· Обов’язкове використання інструментальних засобів, що автоматизують процес розробки, і методик їх використання, наслідком чого є скорочення термінів розробки і підвищення якості кінцевого продукту.
Принципи RAD застосовуються не тільки при реалізації, але й поширюються на всі етапи життєвого циклу, зокрема на етап обстеження організації, побудови вимог, аналіз та дизайн.

Перелік використаних джерел:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/rapid-application-development
http://www.informicus.ru/default.aspx?SECTION=6&id=93
http://www.sqa.org.uk/e-learning/SDM01CD/page_09.htm
http://wysterdesir.com/2008/09/28/using-rapid-application-development-for-your-software-project/
Автор публікації Сарафенюк Тетяна, 391tetyana@gmail.com

Подiлитися у соцiальних мережах

Share to Google Plus
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

3 коментарі до запису “Rapid Application Development (RAD) – методологія швидкої розробки додатків”

  1. Mix :

    Спасибо

  2. zvik :

    Зрозуміло, але не варто дотримуватися буквально

  3. gordon :

    Перевірена методика

Залишити коментар