Rand Corporation, Системний аналіз, Системна інженерія

Про RAND Corporation Системний аналіз і Системну інженерію у США і СРСР

RAND Corporation (Корпорація RAND) – стратегічний дослідницький центр, створений у  1948 році в США (Каліфорнія), який вважається першою у світі “фабрикою думок” (Think factory, Think tank). Цілями організації проголошено: сприяння науковій, освітній і добродійній діяльності на користь суспільного благополуччя і національної безпеки США. 

Для терміну “A think tank” також використовують позначення “policy institute” (інститут політики), “research institute” (науково-дослідний інститут), ін. На українській та російській мові для терміну “Think Tank” також використовували такі переклади як “аналітичний центр” “мозковий центр”, “мозковий трест». 

Абреавіатура RAND є скороченням від “Research and Development” (“Дослідження і Розробка”), що є також близьким до терміну на українській і російській мовах – НДДКР (Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, роботи) або на російській мові – НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработки). 

На російській мові для RAND часто використовували позначення “РЭНД”, що у певній мірі заплутувало читачів і багато людей і навіть вчених тривалий час не знали терміну змісту абревіатури RAND.

До важливих інтересів RAND Corporation відносили, насамперед такі: первинний аналіз для формування зовнішньополітичної концепції США, ядерна політика США, аналіз діяльності корпорацій, програма міжконтинентальних балістичних ракет, ініціативи з розробки космічних програм, сотні різних проектів у військовій області, ін. RAND виконує завдання виявлення і розробки нових методів аналізу стратегічних проблем, нових стратегічних концепцій.

Роль RAND Corporation у розробці системного аналізу

S. L. Optner. System Analysis for Business and Industrial Problem Solving.

Важливою заслугою  RAND Corporation є розробка і широке застосування Systems Analysis (системного аналізу). 
Фахівці RAND Corporation виконали ряд основоположних досліджень і розробок по системному аналізу, орієнтованих на вирішення слабоструктурованих (змішаних) проблем Міністерства оборони США.

У 1948 р. Міністерством ВВС була організована група оцінки систем зброї, а два роки по тому – відділ аналізу вартості озброєння.

Започаткування в 1952 р. створення надзвукового бомбардувальника В-58 було першою розробкою, поставленою як система.

Все це вимагало випуску монографічної та навчальної літератури. Перша книга по системному аналізу, що не перекладена в СРСР, вийшла у 1956 р. Її видала RAND (автори А. Кан і С. Манн). Через рік з’явилася Systems engineering Г. Гуда і Р. Макола» (видана в СРСР в 1962 р.), де викладена загальна методика проектування складних технічних систем. На жаль, в СРСР була допущена груба помилка у перекладі й тлумаченні терміну Systems engineering, який був перекладений як “Системотехніка”, що привело до неточного розуміння Systems engineering.

Методологія системного аналізу була детально розроблена і представлена у I960 р. у книзі Ч. Хітча і Р. МакКін «Військова економіка в ядерне століття» (видана в СРСР у 1964 р.). У ній також наводиться додаток до методів кількісного порівняння альтернатив для вирішення проблем озброєння.

У 1962 р. виходить один з найкращих підручників з системної інженерії (А. Холл – «Досвід методології для системної інженерії») який перекладено в СРСР в 1975 р.  і який мав не довідковий або прикладний характер, а був теоретичною розробкою проблем системної інженерії.

У 1965 р. з’явилася вельми грунтовна книга Е. Квейда «Аналіз складних систем для вирішення військових проблем» (переведена в СРСР в 1969 р.). У ній представлені основи нової наукової дисципліни – аналізу систем. Книга спрямована на обгрунтування методів оптимального вибору при вирішенні складних проблем в умовах високої невизначеності. Ця книга є переробленим викладом курсу лекцій з аналізу систем, прочитаних працівниками корпорації RAND для керівних фахівців Міністерства оборони та промисловості США.

У 1965 р. вийшла книга С. Оптнера «Системний аналіз для вирішення ділових і промислових проблем» (переведена в СРСР в 1969 р.). Книга насичена великою кількістю нових ідей, дає повне і чітке уявлення про системний аналіз з характеристикою проблем ділового світу, сутності систем і методології вирішення проблем. Книга стала  однією з перших виданих в СРСР робіт, які висвітлюють стан цієї області в США.

Дуже скоро з’ясувалося, що проблеми цивільні, проблеми фірм, маркетингу, аудиту та інші – не тільки допускають, але і вимагають обов’язкового застосування методології системного аналізу. Системний підхід досить швидко перетворився на важливий метод пізнання, на відміну від спеціальних прийомів, характерних для розробки техніки XVI -XIX ст. Це склало другий етап історичного розвитку системного підходу у техніці.

Деякі інші досягнення RAND Corporation

RAND Corporation проведена значна робота з вивчення проблем розповсюдження ядерної зброї, у ході якої здійснювався аналіз економічних, політичних і технічних аспектів створення ядерного потенціалу в різних країнах. 

Розроблено цілий ряд вельми складних і тонких математичних методів, зокрема: лінійне програмування, динамічне програмування, визначення черговості проблем, нелінійне програмування, метод Монте-Карло, теорія ігор, ін. Також RAND Corporation є розробником концепцій «гнучкого реагування», «контрсили» і тому подібних. Розробляються також нові підходи в області методів футурології і технічного прогнозування. 

RAND Corporation перша серед американських установ почала розробляти науку “холодної війни” з використанням методів, які передбачають інтенсивне вивчення потенційного супротивника з деякої відстані. У одному з ранніх досліджень у даній області робилася спроба визначити керівні принципи або операційний код. 

Багато  дослідників вважають  головним  переможцем  у  холодній  війні  RAND Corporation, а не політиків і спецслужби.

Для досягнення своїх цілей RAND Corporation організовує: 

міжнародні й національні конференції, симпозіуми і семінари, брифінги; випускає прес-релізи; бере участь в створенні радіо- і телепрограм; організовує брифінги і презентації для членів уряду, опозиційних політичних сил, політичних і промислових організацій, а також веде освітні і тренінгові програми.

Аналітик RAND Corporation читає радянську газету КПРС “Правда”

Читайте більше на сторінці сайту Система+ у публікації:“RAND Corporation – перша у світі “фабрика думок””,  Лариса Топольницька, Ігор Круковський, 2013 рік. Джерела:
Сайт RAND corporation. Канал Google+ RAND corporation

Business Intelligence (BI) – це що?

IDC Business Intelligence Taxonomy 2013

IDC Business Intelligence Taxonomy 2013

Business Intelligence (BI) — це термін-метафора, який не має дослівного тлумачення і позначає ієрархічно-синергетичний комплекс автоматизованих засобів нетривіального аналізу первинних даних і візуалізації його результатів для підтримки рішень (Decision Support). Business Intelligence не замінює, а розвиває й доповнює традиційні засоби аналізу, які були відомі до 1990-х років. Business Intelligence також не замінює висококваліфікованих і досвідчених аналітиків, а доповнює й підсилює їх можливості, інсайти, удосконалює їх аналітичне мислення – тому що реалізований на основі типових ідеалізованих алгоримів мислення аналітиків. Засоби Business Intelligence забезпечують швидке добування потенційно корисних нетривіальних знань з первинних даних і їх візуалізацію для прийняття більш корисних рішень, які недоступні без цього аналітичним робочим групам будь-якого розміру, інтелектуальної потужності і досвіду.

Синергетичність у даному контексті означає, що автономні складові комплексу можуть використовуватися окремо чи спільно, у різній ієрархічній підпорядкованості, а їх спільне застосування дає новий ефект, який перевищує просту суму окремих складових. Ієрархічність у даному контексті означає, що часткові засоби повинні розроблятися вендорами і реалізуватися у клієнтів з урахуванням необхідності їх об`єднання для аналізу – на програмному й інформаційному рівнях. Кожен окремо взятий підхід має суттєві недоліки: синергія нестійка і недостатньо сумісна, а ієрархія заорганізована і консервативна.У теперішній час найбільш адекватно можна зрозуміти місце Business Intelligence серед інших засобів шляхом таксономії IDC Business Analytics Taxonomy, яка визнана всіма вендорами платформ Business Intelligence і показана на початку статті.

Business Intelligence у загальному сенсі  об’єднує такі автономні технології:

– технології реляційних (у справжній час і не реляційних баз даних —NoSQL) баз даних

– найбільш зрілі технології Artificial Intelligence,

– передові технологіі традиційної статистики,

– передові технологіі візуалізації результатів аналізу.

Business Intelligence у більш вузькому сенсі об’єднує такіі автономні й напіватономні засоби:

– засоби ETL (Extract, Transform, Load) – засоби вилучення, трансформації і завантаження інформації як до Business Intelligence так і між підсистемами,
– спеціальні статистичні засоби,
– засоби для нерегламентованих запитів (ad hoc query),
– засоби швидкого багатовимірного аналізу OLAP,
– спеціальні засоби “розкопки даних” Data Mining і Visual Mining,
– спеціальні засоби візуалізації (Dashboards, Scorecard),
– елементи експертних систем,
– спеціальні засоби “розкопки текстів” Text Mining у теперішній час,
– ін.

Найбільш корисні результати BI-засоби дають за результатами аналізу інформації у сховищах даних

(Data Warehouse), проте можуть принести корисний ефект і у кіосках даних (Data Marts), навіть на 100

наборах даних і менше.

Найбільш ефективні засоби Business Intelligence (OLAP, Data Mining, Visual Mining, Video Mining, Web Mining та елементи Text Mining й Opinion Mining) потребують потужних апаратно-програмних засобів; частина цих засобів доступна з 1990-х років, а інші — з другого десятиліття 20-го століття.

Термін Business Intelligence запропонував у 1989 році Hovard Dresner (Говард Дрезнер), який пізніше був прийнятий на роботу у консалтингову компанію Gartner (Гартнер) і працював там віце-директором з Business Intelligence на протязі більше 10-ти років.

Термін Business Intelligence закріпили і розвивають в умовах термінологічної конкуренції консалтингові компанії Gartner (Гартнер), International Data Corporation (IDC), Forrester (Форрестер), постачальники програмних платформ для Business Intelligence, ІТ-працівники й аналітичні працівники в узагальненій сфері Business Intelligence & Business Analytics & Knowledge Discovery & Data Mining.

Узагальнену і часткову термінологію у сфері Business Intelligence також визначили в основному з кінця 1980-х років до середини 1990-х років такі вчені-практики: Edgar Frank Codd (Едгар Кодд) – OLAP; Gregory Piatetsky-Shapiro (Григорій Пятецький-Шапіро) та Усама Файад (Usama M. Fayyad) – Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) у рамках AAI та пізніше в ACM SIG KDDD; Bill Inmon (Білл Інмон) і Ralph Kimball (Ральф Кімбалл) – Data Warehouse (сховища даних); інші вчені.

Хакер підбирає пароль до блогу Система+

Про спроби підібрати пароль до сайту Система+

31.08.2014 р. та 01.09.2014 р. були здійснені спроби підібрати пароль до сайту Система+. Це послужило приводом для попереднього аналізу зі встановлення надто допитливого відвідувача сайту та для формування задачі подальшого аналізу  спроб підбору паролю. Далі подані первинні дані про встановлену IP адресу надто допитливого відвідувача сайту Система+, а також результати попереднього аналізу первинних даних.

Фрагмент реєстрації намагань підібрати пароль до сайту Система+ 31.08.2014

 

4 failed login attempts (1 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156
8 failed login attempts (2 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

12 failed login attempts (3 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

16 failed login attempts (4 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

4 failed login attempts (1 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

8 failed login attempts (2 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

12 failed login attempts (3 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

16 failed login attempts (4 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

 Фрагмент реєстрації намагань підібрати пароль до сайту Система+ 01.09.2014

 

4 failed login attempts (1 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

8 failed login attempts (2 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

12 failed login attempts (3 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

16 failed login attempts (4 lockout(s)) from IP: 195.211.155.156

 


Інформація про наявність IP адреси у базі даних Stop forum spam:

 

195.211.155.156 числится в нашей базе данных 37 раз

Текущая страна происхождения:   Украина

28-Jul-14 13:24

 

195.211.155.156                                                http://www.media4tb.org/wp-rss.php?womens-luggages-c-8.html          tvgfeq@gmail.com

 

Отсутствует активность с этого IP приблизительно в течение 5 недель 

Дата IP-адерс Имя пользователя Email
28-Jul-14 13:31 195.211.155.156 womens wallets tvgfeq@gmail.com
28-Jul-14 13:24 195.211.155.156 http://www.media4tb.org/wp-rss.php?womens-luggages-c-8.html tvgfeq@gmail.com
22-Jul-14 16:20 195.211.155.156 http://www.desailesauxpieds.fr/images/lv.html xmjctz@gmail.com
21-Jul-14 14:08 195.211.155.156 louis vuitton solde xmjctz@gmail.com
19-Jul-14 20:04 195.211.155.156 louis vuitton pas cher sricio@gmail.com
19-Jul-14 02:02 195.211.155.156 echarpe louis vuitton sricio@gmail.com
18-Jul-14 21:58 195.211.155.156 sacoche louis vuitton homme sricio@gmail.com
18-Jul-14 09:41 195.211.155.156 http://cercle-seneque.com/stats/ sricio@gmail.com
10-Jul-14 07:37 195.211.155.156 sacoche louis vuitton bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 07:37 195.211.155.156 prix sac louis vuitton bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 07:26 195.211.155.156 sacoche louis vuitton homme bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 07:26 195.211.155.156 http://cercle-seneque.com/stats/usage_2011041.html bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 07:25 195.211.155.156 http://www.es83.com/topic3/ bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 07:25 195.211.155.156 valise louis vuitton bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 07:23 195.211.155.156 sac louis vuitton, louis vuitton sac bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 07:22 195.211.155.156 valise louis vuitton bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 00:53 195.211.155.156 portefeuille louis vuitton bonawrm@gmail.com
10-Jul-14 00:16 195.211.155.156 http://cercle-seneque.com/stats/usage_2011041.html bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 23:59 195.211.155.156 ceinture louis vuitton bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 23:12 195.211.155.156 http://www.es83.com/topic3/ bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 22:58 195.211.155.156 sac louis vuitton pas che bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 22:22 195.211.155.156 louis vuitton pas cher bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 15:51 195.211.155.156 http://www.desailesauxpieds.fr/images/ bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 14:39 195.211.155.156 http://eramm.fr/live.html bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 14:10 195.211.155.156 boutique louis vuitton bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 12:43 195.211.155.156 valise louis vuitton bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 10:49 195.211.155.156 boutique louis vuitton bonawrm@gmail.com
9-Jul-14 10:49 195.211.155.156 louis vuitton solde bonawrm@gmail.com
8-Jul-14 14:01 195.211.155.156 sacoche louis vuitton bonawrm@gmail.com
8-Jul-14 12:33 195.211.155.156 louis vuitton solde bonawrm@gmail.com
8-Jul-14 12:32 195.211.155.156 sacoche louis vuitton bonawrm@gmail.com
8-Jul-14 07:29 195.211.155.156 louis vuitton soldes bonawrm@gmail.com
8-Jul-14 06:27 195.211.155.156 http://www.essm-force.org/images/saclv.html bonawrm@gmail.com
8-Jul-14 01:51 195.211.155.156 prix sac louis vuitton bonawrm@gmail.com
8-Jul-14 00:54 195.211.155.156 http://www.es83.com/topic3/ bonawrm@gmail.com
7-Jul-14 23:28 195.211.155.156 portefeuille louis vuitton bonawrm@gmail.com
7-Jul-14 22:06 195.211.155.156 louis vuitton pas cher bonawrm@gmail.com

Legend

Плохой IP-адрес или “плохой” домен
Выделенные Свежий зараженный IP или одноразовый адрес электронной почты

 

Інформація із взаємодіючої з  Stop forum spam системою:  whois

 

IP Whois – 195.211.155.156

% This is the RIPE Database query service.

% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf

% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '195.211.152.0 - 195.211.155.255'

% No abuse contact registered for 195.211.152.0 - 195.211.155.255

inetnum:        195.211.152.0 - 195.211.155.255
netname:        Unit-IS
descr:          Unit-IS Ltd.
country:        UA
org:            ORG-UL74-RIPE
admin-c:        SV4912-RIPE
tech-c:         SV4912-RIPE
status:         ASSIGNED PI
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-lower:      RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
mnt-routes:     UNIT-IS-MNT
mnt-domains:    UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NL64-RIPE

organisation:   ORG-UL74-RIPE
org-name:       Unit-IS Ltd.
org-type:       other
address:        65088, Odesa, lane 3d Tumiryazeva str.
abuse-mailbox:  unitis.host@gmail.com
mnt-ref:        UNIT-IS-MNT
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered

person:         Shepotko Vasiliy
address:        Odesa, lane 3d Tumiryazeva str.
phone:          +38093-608-76-17
nic-hdl:        SV4912-RIPE
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered

% Information related to '195.211.152.0/22AS59564'

route:          195.211.152.0/22
descr:          Unit-IS Ltd.
origin:         AS59564
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered

% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.75 (DB-2)

 

Інформація із взаємодіючої з Stop forum spam системою:  Internet Storm Center

 IP Info: 195.211.155.156

Sign Up for Free!   Forgot Password?

NOTE: Due to excessive queries, page processing has been limited to 10 per minute. Please contact us for bulk data access. Do not use this data as a blocklist.

General Information

IP Address (click for more detail): 195.211.155.156
Hostname: d7158.dc.unit-is.com
Country: UA
AS: 59564
AS Name: UNIT-IS-AS Unit-IS Ltd.,UA
Network: 195.211.152.0/22 (195.211.152.0-195.211.155.255) 195.211.156.0
Reports: 3208
Targets: 11
First Reported: 2014-07-10
Most Recent Report: 2014-08-30
Comment: – none –

Note: This data is updated periodially. In order to refresh the data, click here. Not all source IPs in our database are “attackers”. There are a few common false positives. For example, hosts that participate in P2P networks, mail servers, load balancers and DNS servers are some of the most common issues. You can see more details if you click on the number of reports. This may allow you to conclude if a host is a false positive or not.

View IP Info ascii format                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Інформація із взаємодіючої з Stop forum spam системою:   domain tools

 1. Home
 2. Whois Lookup
 3. 195.211.155.156

IP Information for 195.211.155.156

 Quick Stats

IP Location  Ukraine Odessa Unit-is Ltd.
ASN  AS59564 UNIT-IS-AS Unit-IS Ltd.,UA (registered Aug 09, 2012)
Resolve Host d7158.dc.unit-is.com
Whois Server whois.ripe.net
IP Address 195.211.155.156

inetnum:        195.211.152.0 – 195.211.155.255
netname:        Unit-IS
descr:          Unit-IS Ltd.
country:        UA
org:            ORG-UL74-RIPE
admin-c:        SV4912-RIPE
tech-c:         SV4912-RIPE
status:         ASSIGNED PI
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-lower:      RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
mnt-routes:     UNIT-IS-MNT
mnt-domains:    UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NL64-RIPE

organisation:   ORG-UL74-RIPE
org-name:       Unit-IS Ltd.
org-type:       other
address:        65088, Odesa, lane 3d Tumiryazeva str.
abuse-mailbox:
mnt-ref:        UNIT-IS-MNT
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered

person:         Shepotko Vasiliy
address:        Odesa, lane 3d Tumiryazeva str.
phone:          +38093-608-76-17
nic-hdl:        SV4912-RIPE
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered

route:          195.211.152.0/22
descr:          Unit-IS Ltd.
origin:         AS59564
mnt-by:         UNIT-IS-MNT
source:         RIPE # Filtered  

Інформація із взаємодіючої з Stop forum spam системою:   spamhaus

Blocklist Removal Center

Blocklist Documents
SBL FAQs
XBL FAQs
PBL FAQs
DBL FAQs
How Blocklists Work
Lookup another address
            Blocklist Lookup Results
195.211.155.156 is listed in the SBL, in the following records:

195.211.155.156 is not listed in the PBL

195.211.155.156 is not listed in the XBL                                                               This lookup tool is for manual (non-automated) lookups only. Any perceived use of automated tools to access this web lookup system will result in firewalling or other countermeasures.

Not Listed.  If the IP address or domain you are checking does not show as listed in the results above, then it is not currently in any Spamhaus blocklist. If you are getting email reject messages which say it is listed by a Spamhaus blocklist, then see this FAQfor a possible solution.                       Listed.  If the IP address or domain you are checking is listed in any of our blocklists above, this page will tell you which one(s) and will give you a link to the exact record. Follow the link. The linked page will explain why the address is listed and what to do to have it removed.

Деталізована інформація із spamhaus про SBL227856 :

Ref: SBL227856

195.211.152.0/22 is listed on the Spamhaus Block List – SBL

2014-08-08 07:27:46 GMT | unit-is.com

Spammer hosting (escalation) [2nd listing] 

*** 2nd escalation listing for massive spammer hosting! ***

Spammer and botnet hosting going on for weeks:

SBL227854 2014-07-09 Forum/Comment spam source @195.211.155.185
SBL227853 2014-07-09 Forum/Comment spam source @195.211.155.191
SBL226627 2014-06-26 Forum/Comment spam source @195.211.155.152
SBL226209 2014-06-24 Forum/Comment spam source @195.211.155.154
SBL226080 2014-06-21 Forum/Comment spam source @195.211.155.153
SBL224916 2014-06-10 Forum/Comment spam source @195.211.155.141
SBL213485 2014-02-15 ferret DDoS botnet controller @195.211.155.133

 

Інформація із взаємодіючої з Stop forum spam системою:   spamcop

Query bl.spamcop.net – 195.211.155.156

Початок форми

Кінець форми

(Help) (Trace IP) (SenderBase Lookup)

195.211.155.156 not listed in bl.spamcop.net

Інформація із взаємодіючої з Stop forum spam системою:   senderbase

Details

IP Address 195.211.155.156
Fwd/Rev DNS Match No
Email Reputation Poor
Web Reputation Poor
Last Day Last Month
Email Volume 0.0 1.9
Volume Change -100%
Hostname d7158.dc.unit-is.com
Domain unit-is.com
Network Owner Unit-IS Ltd.

Blacklists 

bl.spamcop.net Not Listed
cbl.abuseat.org Not Listed
dnsbl.sorbs.net Not Listed
pbl.spamhaus.org Not Listed
sbl.spamhaus.org Listed
IP Addresses Whois Email Volume History

 

1 – 41 out of 41

 

IP Address  Hostname  Fwd/Rev
DNS Match
 
Volume  Blacklists  Email Rep. 
Last Day  Last Month ?
195.211.155.138 7.xrfuwuqi.com No 3.7 4.6 1 Poor
195.211.155.143 8.xrfuwuqi.com No 4.3 4.5 1 Poor
195.211.155.184 10.xrfuwuqi.com No 4.1 4.3 1 Poor
195.211.155.225 d7315.dc.unit-is.com No 2.8 4.2 2 Poor
195.211.155.251 11.xrfuwuqi.com No 3.3 4.2 1 Poor
195.211.155.136 d8126.dc.unit-is.com No 3.2 3.9 1 Poor
195.211.155.163 3.xrfuwuqi.com No 0.0 3.9 1 Poor
195.211.155.164 9.xrfuwuqi.com No 3.6 3.8 2 Poor
195.211.155.162 4.xrfuwuqi.com No 2.5 3.6 1 Poor
195.211.155.161 13.xrfuwuqi.com No 0.0 3.6 1 Poor
195.211.155.158 d7174.dc.unit-is.com No 0.0 3.5 2 Poor
195.211.155.228 d7717.dc.unit-is.com No 3.0 3.4 2 Poor
195.211.155.210 support10.qinglongboye.com No 3.7 3.3 2 Poor
195.211.155.155 free.unit-is.com No 0.0 3.0 1 Poor
195.211.155.209 d7142.dc.unit-is.com No 2.8 3.0 1 Poor
195.211.155.252 14.xrfuwuqi.com No 0.0 3.0 1 Poor
195.211.155.211 d7462.dc.unit-is.com No 0.0 3.0 1 Poor
195.211.155.186 d8219.dc.unit-is.com No 0.0 2.8 1 Poor
195.211.155.222 16.xrfuwuqi.com No 0.0 2.8 1 Poor
195.211.155.224 d7462.dc.unit-is.com No 3.7 2.5 2 Poor
195.211.155.179 d7292.dc.unit-is.com No 0.0 2.4 2 Poor
195.211.155.175 5.xrfuwuqi.com No 0.0 2.2 2 Poor
195.211.155.166 d5721.dc.unit-is.com No 0.0 2.0 2 Poor
195.211.155.132 d6376.dc.unit-is.com No 0.0 2.0 1 Poor
195.211.155.217 d6392.dc.unit-is.com No 0.0 1.9 2 Poor
195.211.155.156 d7158.dc.unit-is.com No 0.0 1.9 1 Poor
195.211.155.165 d6989.dc.unit-is.com No 0.0 1.8 2 Poor
195.211.155.227 d7369.dc.unit-is.com No 0.0 1.8 2 Poor
195.211.155.89 a561.unit-is.com No 0.0 1.7 1 Poor
195.211.155.140 free.unit-is.com No 0.0 1.7 1 Poor
195.211.155.208 d7190.dc.unit-is.com No 2.5 1.7 2 Poor
195.211.155.60 a561.unit-is.com No 0.0 1.6 1 Poor
195.211.155.207 d6079.dc.unit-is.com No 0.0 1.5 1 Poor
195.211.155.218 d7853.dc.unit-is.com No 0.0 1.3 1 Poor
195.211.155.15 a561.unit-is.com No 0.0 1.0 1 Poor
195.211.155.98 a561.unit-is.com No 0.0 1.0 1 Poor
195.211.155.133 free.unit-is.com No 0.0 1.0 1 Poor
195.211.155.134 m-service.com.ua Yes 0.0 1.0 1 Poor
195.211.155.135 free.unit-is.com No 0.0 1.0 1 Poor
195.211.155.157 free.unit-is.com No 0.0 1.0 1 Poor
195.211.155.159 free.unit-is.com No 0.0 1.0 1 Poor

IP Addresses

Email Volume History

IP addresses associated with m-service.com.ua                                                                                                                                                                                                Export…

 

IP Address  Hostname  Fwd/Rev
DNS Match 
Volume  Blacklists  Email Rep. 
Last Day  Last Month 
195.211.155.134 m-service.com.ua Yes 0.0 1.0 1 Poor

 

 Інформація про визначення параметрів IP адреси з системи: http://myip.ms/view/blacklist/3285425052/Blacklist_IP_195.211.155.156

 

Blacklist IP:                                              195.211.155.156     ( d7158.dc.unit-is.com )

IP Location:                                             Ukraine

IP Owner:                                                 Unit – Is Ltd

 

The reason for adding in Blacklist:     Unknown Spam Bot masking himself as a normal user

Latest SpamBot Visit / Activity              29 Jul 2014, 09:25

 

Do any Crawler Bots use this IP ?:     Yes

Is this IP on a Blacklist ?:                      Yes

Total Browsers from IP:                         6 browsers »

Create Record Time:                              16 Jul 2014, 21:53

 

No IP Address Visting Site Country State Web Browser on this IP OS on this IP Is this Crawler Bot ? Latest Site Visit Date
1 195.211.155.156 Ukraine Internet Explorer 6 Windows XP 30 Aug 2014, 02:25
2 195.211.155.156 Ukraine Internet Explorer 6 Windows XP 30 Aug 2014, 02:17
3 195.211.155.156 Ukraine Internet Explorer 6 Windows XP 29 Aug 2014, 23:30
4 195.211.155.156 Ukraine Internet Explorer 6 Windows XP 29 Jul 2014, 09:25
5 195.211.155.156 Ukraine Internet Explorer 6 Windows XP 28 Jul 2014, 19:22
6 195.211.155.156 Ukraine Internet Explorer 6 Windows XP 28 Jul 2014, 10:02

Інформація про визначення параметрів IP адреси з системи:

https://isc.sans.edu/ipinfo.html?ip=195.211.155.156

General Information

IP Address (click for more detail):           195.211.155.156

Hostname:                                                  d7158.dc.unit-is.com

Country:                                                      UA

AS:                                                               59564

AS Name:                                                   UNIT-IS-AS Unit-IS Ltd.,UA

Network:                                                      195.211.152.0/22 (195.211.152.0-195.211.155.255) 195.211.156.0

Reports:                                                       3208

Targets:                                                       11

First Reported:                                           2014-07-10

Most Recent Report:                                 2014-08-30

Інформація про визначення параметрів IP адреси з системи:

http://www.ip-finder.me/195.211.155.156/

195.211.155.156 is located in Ukraine and it is assigned to Unit-IS ranging from 195.211.152.0 – 195.211.155.255. Hostname forUnit-IS is Unit-IS Ltd..

195.211.155.156 is blacklisted by 266 websites using IP Blacklist Cloud Plugin.

195.211.155.156 Details from APNIC

Object                                                              Value

inetnum:                                                          195.211.152.0 – 195.211.155.255

Netname:                                                        Unit-IS

Descr:                                                              Unit-IS Ltd.

Country Code:                                              UA

Country:                                                          Ukraine

Person:                                                           Shepotko Vasiliy

Address:                                                         Odesa, lane 3d Tumiryazeva str.

Phone:                                                             +38093-608-76-17

Hostname:                                                      Unit-IS Ltd.

Source:                                                           APNIC

Object                                                              Value

Інформація про визначення параметрів IP адреси з системи: http://195.211.155.156.ipaddress.com/

When pulling the information for 195.211.155.156, we found that the organization tied to this IP is Unit-IS Ltd.. More details for 195.211.155.156 are displayed if available at the date of your request, which is September 3, 2014.

A more detailed IP address report for 195.211.155.156 is below. At the time you pulled this report.

More IP details of 195.211.155.156 are shown below along with a location of the address on a map.

IP Lookup Result for 195.211.155.156

IP Address:   195.211.155.156

Host of this IP:        d7158.dc.unit-is.com

Organization:          Unit-IS Ltd.

ISP:                  Unit-IS Ltd.

City:                 

Country:         Ukraine

State:              

Timezone:     

Local Time:  

 

Інформація про визначення параметрів IP адреси з системи: https://ipdb.at/ip/195.211.155.156 (не подана)

Резюме. У даній публікації подано лише фрагмент результатів встановлення й аналізу надто допитливого відвідувача сайту Система+ . Накопичена значна кількість подібних порушень, які використовуються у навчальному процесі для розширеного аналізу. Є випадки правильного встановлення порушника з точністю до номера приміщення , у якому він знаходиться. За результатами порушення повідомлений реєстратор Shepotko Vasiliy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про атаки на “Нотатки про BI+”

Зі зрозумілих причин, певний час тому назад у “Нотатках про Business Intelligence +” встановлені засоби реєстрації та аналізу можливих зловмисних дій, проте на сайті не використовуються потужні платні системи захисту чи моніторингу. Тому в адміністрації сайту викликають увагу лише найбільш настирливі, явно зловмисні й одночасно наївні web-користувачі.

Про настирність, зловмисність і наївність

Дуже відвідуваною є сторінка для введення пароля доступу до адміністративної частини сайту. Для прикладу, за останні 40 діб її відвідували більше ніж 600 раз, при цьому адміністратор заходив лише пару разів.

Один зі сторонніх сайтів (pro…) записаний до бази даних за останні 30 днів 718 разів (?!) – це не програмні агенти інформаційно-пошукової системи.

В один з днів цього місяця було здійснено 72 спроби підібрати пароль до сайту з одного і того ж комп’ютера чи роутера. З урахуванням того, що  доступ до введення паролю блокувався після певної кількості неправильних спроб, то фактично якийсь web-користувач настійливо вводив пароль до сайту майже цілу добу безперервно, а саме 22 години 25 хвилин (?!). Скоріше за все, це можливо у разі цілодобового чергування спеціалізованої групи web-користувачів. Ймовірно, хтось ризикує розкрити свої ІТ-центри інформаційно-психологічних операцій (диверсій) у web-просторі. А можливо, хтось кличе адміністратора сайту вийти на зв’язок з власником IP-адреси (IP: 85.31.101.229) та ureyveellk@gmail.com, Georgelig? На сайті тривалий час була випадково помилкова адреса для зв’язку,  яка замінена на правильну: I@dss-bi.com.ua.

Показане фото – з сайту школи у м. Іваново Російської Федерації:  “Муніципальний бюджетний освітній заклад середня загальноосвітня школа № 18”. На сайті цієї школи, для прикладу, зареєстрований  Georgelig, ureyveellk@gmail.com.

З 2006 року діє “Государственная программа пересления соотечественников в Российскую Федерацию”. У 2012 році Путін затвердив  її нову редакцію. За оцінкою всіх російських державних спеціалістів, програма переселення співвітчизників у РФ у 2006-2013 роках провалена. Так, росіяни фактично втікають з місць пріоритетного заселення (за Уралом). Також етнічні росіяни унаслідок недолугої політики федералізації втікають з регіонів, які межують з Чечнею, Інгушетією, Дагестаном. Ймовірно, тому Путіну прийшла в голову ідея вирішити цю проблему шляхом фашистської агресії проти України та анексії у стилі Гітлера нашої землі. “З наскоку” це не вдалося у повній мірі, тому Путін і його помічники організували, фінансують, озброюють і безпосередньо керують через свої спецслужби “сепаратистськими” рухами на сході України. Як мінімум вони намагаються зруйнувати економіку регіону, посіяти ненависть між громадянами України, озброїти злочинців, нав’язати через своїх озброєних агентів мирному населенню регіонів свої “республіки”. Подібні рухи вже давно існують в РФ. Це характерно для Далекого Сходу і Сибіру та Північного Кавказу. Для прикладу, Чечня, Інгушетія, Дагестан за останні десятиліття фактично стали моноетнічними республіками-державами, що фінансуються з державного бюджету і за допомогою методу “повзучої анексії” захоплюють землі донських і кубанських козаків та відбирають у них свої явно етнічні землі. Ці “заслані козачки” намагаються втягнути в своє багно і населення східних регіонів України.

Путінська Росія у себе в країні та у сусідніх країнах, в усіх сферах діяльності перетворилася у країну-спонсора тероризму, його організатора і виконавця. Лише за два місяці Путін і його помічники перетворили туристичний Крим у центр міжнародного тероризму та у зону, якою керують відомі кримінальні угруповання. Очевидно, що негативний терористичний і кримінальний вплив з анексованого і окупованого РФ Криму буде розповсюджуватися на Ближній Схід й Середній Схід, буде грубо суперечити інтересам всіх країн. Росії це не дасть нічого позитивного, крім задоволення від уявної можливості впливу на світові події. РФ має 146 млн. населення, ВВП у 2,2 рази менше Японії, яка у 46 разів менше за територією. В усьому Сибіру і на Далекому Сході живе менше 10 млн. росіян, а лише у одній сусідній провінції Китаю – більше 150 млн. китайців. Навіщо Російській Федерації Далекий Схід? Щоб у Кремлі завжди була свіжа ікра та щоб пітерці Путін з Медвєдєвим пишатися великою державою? А як живуть прості люди на Далекому Сході РФ?

Трагедія федералізації на прикладі Ставропольського краю, для прикладу, показана у відео російського журналіста Кисельова. Цей горе-журналіст використовує відео та фото убивств на Кавказі для фальсифікації дій української влади.

Трагедія виходу російського населення від Уралу до Європейської частини РФ та наростаючі проблеми примітивізації промислового виробництва в РФ розглянуті у передачі “Точка зрения” (Как остановить распад России) провідних російских фахівців у сфері демографічної політики.

ІТ-намет Євромайдану – справжня Україна

Є справжній Євромадан, а є Євромадан, придуманий Путіним і Жириновським для обману росіян і українців.

Справжній Євромайдан – це також IT-намет ain.ua

Проект AIN.UA – перше в Україні спеціалізоване онлайн-видання, присвячене інтернет-бізнесу. Проект був заснований в 1999 р. і перезапущений в січні 2010 р.

Кожного місяця публікації AIN.UA читають близько 500 тис. чоловік. Кожен день – 20-30 тис.

Цільова аудиторія сайту – власники і менеджери інтернет-проектів, ІТ-підприємці і співробітники рекламних агентств, а також незалежні фахівці, чий дохід залежить від розвитку інтернет-ринку.

Фрагмент сторінки "Стартапи"

Для переходу на сторінку “Стартапы” сайту ain.ua кликніть тут або на зображенні.

Календар важливих IT-подій від ain.ua

 

Распространение в мире российских информационных систем Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники, МТС

На представленных ниже диаграммах показана частота использования в глобальном Интернете поисковых слов на основе Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники, МТС. Диаграммы характеризуют распространение в мире соответствующих российских технологий, доход от которых идёт в бюджет фашистской Российской Федерации, который используется для подрывной деятельности против Украины (Крым, юго-восточные регионы Украины) с целью её разрыва. Данные технологии также часто используются для активации “зубьев дракона”, которые РФ густо “посеяла” в окружающих территориях, в т.ч. в Украине, особенно в Крыму – с ложной надеждой построить своё благополучие на страданиях народа, под ложным фашистским лозунгом “защиты интересов” русскоязычного населения.
Числа на показанных далее диаграммах показывают долю запросов по определенному ключевому слову в общем числе запросов, выполненных в Google за некоторое время. Они являются не абсолютным, а относительным выражением количества запросов на шкале от 0 до 100, полученным в результате нормализации данных. Каждая точка на графике соотносится с максимальным значением, т. е. 100. Если данных недостаточно, значение равно нулю. Нисходящий график означает, что популярность поискового запроса снижается. Однако из этого не обязательно следует, что уменьшается общее число запросов по данному ключевому слову.
 Диаграммы динамики роста популярности и распространения поисковой системы Российской Федерации “Яндекс” в мире:
Диаграмма роста популярности поисковой системы Российской Федерации “Яндекс” в мире
Диаграмма распространения поисковой системы Российской Федерации “Яндекс” в мире
Как видно с диаграмм, использование поисковой системы Российской Федерации Яндекс в мире значительно возрастает с 2011 года,  распространена в:  РФ – 100, Украина – 25, Беларусь – 20, Таджикистан – 12, Казахстан – 11, Киргизстан – 5, Молдова (Приднестровье) – 5.
Как повлияет на распространение Яндекса (Yandekc) агрессия РФ против Украины и российско-фашистская аннексия Крыма?
Диаграммы динамики роста популярности и распространения социальной сети Российской Федерации “В Контакте” в мире:
Диаграмма динамики роста популярности социальной сети Российской Федерации “В Контакте” в миреДиаграмма распространения социальной сети Российской Федерации “В Контакте” в мире
Как видно с диаграмм, использование соцсети Российской Федерации ВКонтакте в мире значительно возрастает с 2008 года, распространена в:  РФ – 100, Украина – 81, Беларусь – 80.
Как повлияет на распространение “ВКонтакте” агрессия РФ против Украины и  российско-фашистская аннексия Крыма?
Диаграммы динамики роста популярности  и распространения   социальной сети Российской Федерации “Однокласники” в мире:
 
Диаграммы динамики роста популярности социальной сети Российской Федерации “Однокласники” в мире:Диаграмма распространения  социальной сети Российской Федерации “Однокласники” в мире:
Как видно с диаграмм, использование соцсети Российской Федерации Одноклассники в мире значительно возрастает с 2011 года, распространена в:  РФ – 100, Украина – 60, Таджикистан – 57, Беларусь – 42, Киргизстан – 18.
Как повлияет на распространение социальной сети РФ  “Одноклассники” агрессия РФ против Украины и  российско-фашистская анексия Крыма?
Диаграммы динамики роста популярности и распространение сети сотовой связи и интернет-провайдера Российской Федерации “МТС” в мире:
Диаграмма динамики роста сети сотовой связи и интернет-провайдера Российской Федерации “МТС” в мире:Диаграмма распространения сети сотовой связи и интернет-провайдера Российской Федерации “МТС” в мире
Как видно с диаграмм, использование сети телекоммуникационной компании  Российской Федерации МТС в мире постоянно возрастает с 2008 года, распространена в:  РФ – 100, Беларусь – 68, Украина – 64, Туркменистан – 24, Узбекистан – 23, Молдова (Приднестровье) – 4, Киргизстан – 3.
Как повлияет на распространение МТС агрессия РФ против Украины и  российско-фашистская аннексия Крыма?
Подводя общий итог, необходимо сделать вывод, что фактически видными потребителями услуг российских ИТ-компаний (Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники, МТС) – есть Российская Федерация, Украина и Беларусь, а также Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова (Приднестровье).
Как повлияет на распространение российских коммерческих ИТ-технологий в целом агрессия РФ против Украины и российско-фашистская аннексия Крыма?
Как повлияет на это распространение грубое и наглое попрание прав украинских производителей в РФ? Примером есть грубое и наглое попрание прав  корпорации “Рошен” в РФ , которая включает в себя, например, киевскую кондитерскую фабрику имени Карла Маркса, которая была, есть и будет эталоном качества кондитерской продукции. Не случайно, наглые россияне засылали туда своих промышленных шпионов – под видом проверки качества продукции, которая поставляется на российский рынок.
О неудовлетворительной эффективности и объективности  российских ИТ-технологий для пользователей Яндекса свидетельствует, например, такой пример. Около недели назад была размещена публикация: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”. Поисковые системы Google и Bing “увидели” её практически сразу, а Яндекс до сих пор “не видит”. И это не смотря на то, что в некоторые дни поисковые агенты Яндекса с Новосибирска заходили на сайт более 200-т раз. Они что, с “завязанными глазами”? Или их функция – это dos-атаки, а не поиск?! Соответствующий принтскрин размещён ниже.
Результаты поиска 19.03.2014 г. в Яндекс по фразе: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”:
Результаты поиска 19.03.2014 г. в Яндекс по фразе: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”
Как видно с фрагмента копии экрана, даже через несколько дней после публикации статьи “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”, она отсутствует в результатах поисковой выдачи Яндекса (Yandekc) по соответствующей фразе в “кавычках”.
Результаты поиска 19.03.2014 г. в Google по фразе: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”:
Результаты поиска 19.03.2014 г. в Google по фразе: "Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей"
Как видно с фрагмента копии экрана, после публикации статьи “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”, она присутствует в поисковой выдаче Google. Как правило, Google индексирует публикации почти мгновенно. Такая скорость и глубина  индексирования Google характерна для всех публикаций по различным тематикам. Необходимо также сказать, что Google+ может штрафовать – за распространение многих копий публикаций, призывов к агрессии, пр.
Результаты поиска 19.03.2014 г. в Binge по фразе: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”:
Результаты поиска 19.03.2014 г. в Binge по фразе: "Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей"
Как видно с фрагмента копии экрана, после публикации статьи “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”, она достаточно быстро была включена в поисковую выдачу Binge, которая отличается от Google, но тоже весьма эффективна.
Можно самостоятельно проверить эффективность поисковых процедур Google, Binge, Яндекс (Yandekc) по указанной статье в настоящее время:
Поиск в Google по фразе: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”
Поиск в Binge по фразе: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”
Поиск в Яндексе по фразе: “Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей”
Также можно самостоятельно проверить эффективность поисковых процедур Google, Binge, Яндекса – на своих примерах.
Указанные недостатки повторяются продолжительное время, что было с сожалением замечено ранее, в статье: “MyTest Web Blog: простий тест швидкості і глибини індексування пошукових систем у Web”. В настоящее время, 22.03.2014 г. по данному тесту Яндекс выводит пертинентный результат, но в перечне изображений по запросу “Нотатки про Business Intelligence +” первым изображением есть фото молодого человека с пистолетом, который целится в пользователя  – это что, угроза через вывод не пертинентного результата “Philippines Bi Rain” (изображения)? Если нет, то какое отношение имеет выдача на первом месте среди изображений картинки “Philippines Bi Rain” в ответ на запрос “Нотатки про Business Intelligence +”? Платит ли российская компания Яндекс налоги в Украине, или собранные в Украине деньги идут на поддержку фашистской агрессии против Украины и наглое ущемление прав “русскоязычного населения” в Украине?!
Поисковая выдача Яндекса по запросу 22.03.2014 г.: Нотатки про Business Intelligence +
Вероятнее всего, причинами серьёзных недостатков в поисковой выдаче Яндекса есть недостаточная эффективность поисковых алгоритмов в сочетании с националистической политикой его руководства, великодержавным шовинизмом разработчиков поисковых алгоритмов и взглядов асессоров Яндекса. Об этом свидетельствуют такие факты: до недавнего времени у Яндекса не было переводчика на украинский язык; новости в информер “Яндекс. Новини” (для Украины) отбираются только на русском языке и заражены вирусом российского великодержавного шовинизма, пр. Всё это частные отображения высочайшего уровня самомнения, шовинизма  и  великодержавного шовинизма российских ИТ-специалистов, в т.ч. неуважения к народам окружающих стран и национальным меньшинствам в РФ, который привёл россиян к фашистской аннексии  (аншлюсу) Крыма под видом “защиты интересов” русскоязычного населения от “бандеровцев”, и др. 
Современные войны ведутся как в физическом так и в виртуальном (кибернетическом пространстве). В этот процесс могут активно поддерживать и ИТ-системы агрессора, в том числе связанные со спецслужбами. В связи с этим целесообразно рассмотреть поисковую выдачу в Интернете по таким ключевым поисковым словам:
Яндекс ФСБ,  ВКонтакте ФСБ,  Одноклассники ФСБ,  МТС ФСБ.
Кроме того, вышки с телекоммуникационным оборудованием сотовой телефонии и интернета от компании страны-агрессора могут использоваться для установки камер видеонаблюдения, наведения высокоточного оружия и групп спецназа агрессора. Таким образом, сотовая сеть может использоваться в качестве боевой информационно-управляющей сети её владельца (агрессора, РФ) – в стране, которая подвергается агрессии (Украина). Кто может дать гарантию, что сотовая сеть МТС в Украине не используется или не будет использоваться в таком качестве?
Чистая прибыль «МТС Украина» в III квартале 2013 г. составила 683,9 млн грн, показав рост на 3% относительно аналогичных показателей за 2012 г.  Исходя из этого, можно предположить, что прибыль российской компании “МТС Украина” за 2013 год могла составить около 2 миллиардов 735 миллионов гривен.  Начальные данные взяты в  публикации Forbes. Это ведь не шоколадные конфеты фабрики “Рошен” Порошенка в РФ! Господа россияне – до какой ещё степени низости и мерзости может довести вас Путин и его команда?! В Японии ВВП в 1,8 раза выше чем у РФ, которая имеет территорию в 45 раз больше Японии! Сколько ещё надо вам земли – не подавитесь?! С целью отвлечения народа от вопросов “А почему так?!”, власти РФ периодически устраивают различные войны, пытаются дестабилизировать обстановку в окружающих странах.
Почему Российская Федерация не живёт с Украиной как США с Канадой, США с Мексикой, США с Великобританией?! Ведь это нам выгодно, у нас много родственников, много общих страниц славной истории! Это выгодно Российской Федерации и Украине  после вступления Украины в Евросоюз.
Проблема РФ и окружающих стран – недалёкая репрессивная фашистская ментальность руководства РФ, которую они насаждают россиянам и “соотечественникам” за рубежом. Но мы должны понимать, что даже если миллионы людей в наших странах погибнут или будут ввергнуты в нищету, Путин и его кооператив будут нормально себя чувствовать. Почему россияне и украинцы должны ругаться и драться, страдать из-за гадкой ментальности руководства РФ – после того, сколько лишений и горя перенесли наши народы. Мы заслужили на лучшую жизнь! 

Фото с заседания Совета Безопасности ООН - представитель РФ один проголосовал против резолюции СБ ООН, в которой осуждается аннексия Крыма

Фото с заседания Совета Безопасности ООН, в ходе которого представитель США (Саманта Пауэр) высказала представителю РФ (Виталий Чуркин) заявление о поддержке территориальной целостности Украины (Крым).

Фото с заседания Совета Безопасности ООН, в ходе которого Российкая Федерация наложила вето на резолюцию о поддержке территориальной целостности Украины. На фото: представители РФ (Виталий Чуркин) и США (Саманта Пауэр). Саманта, спасибо от “русскоязычного населения” Украины за защиту от Путина! США и Российская Федерация гарантировали территориальную целостность Украины – в обмен за отказ от ядерного оружия. Путин нагло нарушил гарантийные обязательства своей страны.

Фото обложки немецкого журнала "Шпигель", заглавие: "ПОДЖИГАТЕЛЬ. Кто остановит Путина?"

Фото обложки немецкого журнала Шпигель (Der Spiegel Nr.11 / 10.03.2014) заглавие: “ПОДЖИГАТЕЛЬ. Кто остановит Путина?”
Справка о ВВП на душу населения (2012 г.): США -  47 тыс.$; Германия - 36 тыс.$; Великобритания - 35 тыс.$; РФ - 15 тыс.$. См. статью:   Российская Федерация в G-8 – страна не реализованных возможностей

 

В режиме on-line см. “Распространение в мире соцсетей Facebook, Twitter, Google plus, ВКонтакте, Однокласники”.
Примечание. Продолжение dos-атак на сайты, каналы RSS-новостей и пр. деструктивные действия приведут к размножению реплик информационных материалов в новых сайтах и каналах. Также будут обнародованы элементы анализа dos-атак с раскрытием некоторых ИТ-специалистов и центров кибер-войны.

Розповсюдження у світі соцмереж Facebook, Twitter, Google plus, ВКонтакте, Однокласники

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

Ілюстрація розповсюдження у світі з 2004 року по теперішній час соціальних мереж Facebook, Twitter, Google plus, ВКонтакте, Однокласники – на основі підрахунку відповідних пошукових запитів (статистика Google):

Ілюстрація розповсюдження соціальної мережі Facebook у світі – на основі підрахунку відповідних пошукових запитів (статистика Google):

Ілюстрація розповсюдження соціальної мережі Twitter у світі – на основі підрахунку відповідних пошукових запитів (статистика Google):


Ілюстрація розповсюдження соціальної мережі Google+ у світі – на основі підрахунку відповідних пошукових запитів (статистика Google):

 

Ілюстрація розповсюдження соціальної мережі ВКонтакте у світі – на основі підрахунку відповідних пошукових запитів (статистика Google):

 

Ілюстрація розповсюдження соціальної мережі Однокласники у світі – на основі підрахунку відповідних пошукових запитів (статистика Google):

Суспільства Мудрості (Wisdom Societies) чи Глобальне Перезавантаження (Global Restart)?

Стрімка експонента науково-технічного прогресу останнього століття викликає життєво важливе питання: чи встигне людство в умовах зростання знань і можливостей самознищення перейти з рівня Суспільств знань (Knowledge Societies) на рівень Суспільств мудрості (Wisdom Societies) – або ж наступить  планетарна катастрофа і Глобальне перезавантаження (Global restart)?… Адже є окремі люди, їх групи або організації (не достатньо відповідальні, аморальні, психологічно не урівноважені чи хворі), які можуть допустити таку можливість і мати доступ до глобальних руйнівних засобів. На відміну від часів Герострата, рівень руйнувань може перевищити можливості людства щодо ліквідації їх наслідків.

Як не допустити “Глобальне перезавантаження” (Global restart) в умовах безперервного науково-технічного прогресу і перейти з рівня розвитку Knowledge Societies (Суспільств знань) на рівень Суспільств мудрості (Wisdom Societies)?…

Карти розповсюдження в Україні Business Intelligence, Data Mining, OLAP

Опубліковані інтерактивні карти ілюструють розповсюдження в Україні інформаційно-аналітичних технологій Business Intelligence, Data Mining та OLAP (Online Analytical Processing) – на основі статистики використання у пошуковій системі Google відповідних пошукових слів.
Ці ілюстрації не характеризують використання Business Intelligence, Data Mining та OLAP у найбільш потужних українських та міжнародних підприємствах, де вони реалізовані на високому чи найвищому світових рівнях. Графіки ілюструють недоліки у використанні відповідних технологій у великій кількості середніх і невеликих підприємств, а також у сфері вищої освіти (навчання).
Сподіваюся, що це сприятиме більш активному розповсюдженню відповідних технологій в Україні.

Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence

Концепція, технологія і засоби  Geospatial Business Intelligence засновані на комплексуванні hi-tech функцій Business Intelligence та Geographic Information System (GIS) – геопросторових інформаційних систем (ГІС) [1, 2]. У теперішній час процес цього комплексування знаходиться на етапі становлення, концентруючись на нетривіальній обробці й візуалізації інформації, яка міститься в GIS.  Існують також конкуруючі терміни. Провідні у світі консалтингові компанії Gartner, Forrester, IDС та незалежні аналітики [3-6] розглядають Business Intelligence як життєво важливу технологію забезпечення більш осмислених, гнучких й ефективних рішень і на протязі останніх п’яти років ставлять у першу п’ятірку 10-ти найактуальніших інформаційних технологій [3].

Geospatial Business Intelligence реалізується у різних комерційних і некомерційних сферах діяльності. Так, на сторінках National Geospatial-Intelligence Agency (Національного Агенства Геопросторової Розвідки) США в Інтернеті встановлені гіперпосилання на сторінки з Geospatial Business Intelligence [7]. У 2010 р. керівником агенства вперше в історії співтовариства розвідувальних органів США призначена жінка (цивільний фахівець), що, ймовірно, свідчить про перехід до активнішого використання технологій подвійного призначення, у тому числі у сфері попередження населення про стихійні лиха, тощо.

У Збройних силах США у 2005 р. створено U.S. Army Enterprise Solutions Competency Center (Центр компетенції  корпоративних рішень). Центр випустив довідкове керівництво з Army Business Intelligence та інші [7]. У документі показано, що у 21-му столітті у сфері обробки інформації наступив третій етап – Business Intelligence Age (ера Business Intelligence). Зазначимо, що термін Business Intelligence у його теперішньому тлумаченні запропонував у 1989 р. Hovard Dresner, який з цього часу почала підтримувати компанія  Gartner; у цьому ж році Григорій Пятецький-Шапіро (Gregory Piatetsky-Shapiro) провів перший семінар з Knowledge Discovery in Databases (відкриття знань у базах даних), складовою частиною чого є Data Mining, які є важливою складовою Business Intelligence.

Отже, актуальним завданням є аналіз шляхів використання Geospatial Business Intelligence (має подвійне призначення).

Business Intelligence  –  термін-метафора, який не має дослівного перекладу й однозначного тлумачення і використовується як узагальнене позначення ієрархічно-синергетичного комплексу концепцій, технологій і засобів глибинної обробки первинної інформації для підтримки прийняття рішень. Основними складовими у найпростішому випадку є сховище даних (Data Warehouse) з кіосками й вітринами даних (Data Marts), засоби формування регламентованих запитів і звітів, OLAP, Data Ming, засоби статистичного аналізу та спеціальні засоби візуалізації добутих знань із даних. Сформована нова генерація Business Intelligence, яку часто відзначають  індексом «2.0». У [9] розглянуті особливості цього процесу та запропонована удосконалена узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень (Desicion Support System  Business Intelligence 2.0, DSS BI 2.0). Засоби OLAP у DSS BI 2.0 запропоновано реалізувати на основі розширеного тесту FASMI+ (OLAP+), до якого інтегровані вимоги до знань [10]. Це визначає необхідність реалізації в OLAP базових функцій експертних систем.

Далі розглянуті деякі проблемні науково-прикладні питання, що потребують розв’язання при створенні програмних комплексів Geospatial Business Intelligence та запропоновані шляхи їх вирішення.

1. Багато складнощів створюють неточні переклади і тлумачення базових термінів у даній сфері, для прикладу, Business та Intelligence. Неврахування особливостей їх визначень у некомерційних сферах викликає неточне розуміння Business Intelligence та помилково обмежує застосування лише сферами бізнесу у традиційному розумінні цього терміну на українській мові.

Зміст базових термінів для сфери автоматизації інформаційної роботи визначив у 1958 р. у статті журналу IBM науковий співробітник компанії Hans Peter Luhn. Термін «business» – діяльність для досягнення цілей у сферах науки, технології, торгівлі, промисловості, правочинства, уряду, оборони та ін. [11].  З посиланням на тодішню редакцію словника Вебстера (Webster’s New Collegiate Dictionary), «intelligence» – здатність розуміти взаємні зв’язки представлених фактів таким чином, щоб діяти у напрямку до бажаної мети. Підкреслено, що запропонована “A Business Intelligence system” може використовуватися у будь-якій із вказаних сфер діяльності. Неврахування цих маловідомих визначень та метафоричного характеру терміну Business Intelligence  привело до таких перекладів як: «бізнес-аналіз», «бізнес-інтелект», «ділова аналітика», «бізнес-аналітика». Неточність такого перекладу стала очевидною після додатково введеного компанією IDC терміну Business Analytics  software (програмне забезпечення  ділової аналітики). Термін Data Mining  неточно або розширено перекладають як «інтелектуальний аналіз”, «глибинний» аналіз даних», «розкопка даних», ін.; термін OLAP –  спрощено перекладають як «багатовимірний аналіз даних», «оперативний аналіз», ін.

Інша важлива група подібних складнощів для вивчення і реалізації Business Intelligence відображає конкуренцію у глобальному англомовному просторі. Для прикладу, навіть провідні консалтингові компанії дотримуються різних підходів до співвідношення загального і часткового при тлумаченні Business Intelligence, Performance Management (управління ефективністю, результативністю, продуктивністю), Business  Analytics (ділова аналітика) та інших базових термінів [3-6].

Велика кількість різних перекладів і тлумачень базових термінів значно ускладнює розуміння термінів широкими колами можливих користувачів. Уточнити співвідношення між базовими термінами доцільно на основі аналізу їх складових у різних проблемних областях діяльності.

Так, у статті [12], присвяченій з’ясуванню змісту терміну Intelligence у розвідці, можна виділити більше 20-ти його визначень. Зміст цього терміну також ґрунтовно розглядається у багатьох публікаціях присвячених Artificial Intelligence (термін-метафора, який прийнято перекладати як «штучний інтелект»), насамперед, у його зв’язку з терміном «знання» [13]. У обох тематичних групах публікацій аналіз змісту терміну проводиться, як правило, без врахування його тлумачення у іншій галузі, навіть у разі посилання на тлумачні словники Вебстера, для прикладу, у [11] і [12]. Їх аналіз показує, що порівняно з Performance Management  і Business  Analytics, термін Intelligence (Business Intelligence) можливо вважати більш загальним. Адже Intelligence вживається у багатьох країнах для позначення розвідувальних служб і їх діяльності та відноситься не тільки до збору й аналізу інформації, але й до інших видів діяльності. У штучному інтелекті термін Intelligence теж має ширше значення ніж Analytics. Крім цього, наступним етапом розвитку автоматизованих інформаційно-управляючих систем доцільно вважати мережеві ергатичні (людино-машинні) організми (Network Ergatic Organism – NEO), засновані на Artificial Intelligence й Business Intelligence у розширеному тлумаченні, включаючи інтелектуальні програмні агенти, ін. Мережеві ергатичні організми, їх елементи та мережі  по суті вже створені і застосовують в Інтернеті та за його межами. Організмічний (від слова «організм») підхід до створення автоматизованих інформаційно-аналітичних і управляючих систем у найбільшій мірі узгоджений із сутністю організмів, які існують у природі у різних часткових та найбільш загальній формі.

2. Після розпаду єдиного радянського науково-термінологічного простору та у зв’язку із глобалізацію наукової й інформаційної діяльності, військового співробітництва, розповсюдження уніфікованих засобів автоматизації, необхідно здійснювати перехід до міжнародної науково-прикладної термінології. Усунення неоднозначностей у тлумаченні термінів, які впливають на реалізацію Business Intelligence, Geospatial Business Intelligence та інших зв’язаних термінів доцільно здійснити шляхом їх визначення у концепціях дослідного застосування Business Intelligence у різних сферах ділової діяльності. При цьому доцільно широко використовувати англомовне (міжнародне) позначення термінів, що практикується навіть у публікаціях на ієрогліфічних мовах. Проте, уточнення термінів  можна здійснити лише після вибору програмних платформ для Geospatial Business Intelligence, адже різні розробники мають деякі відмінності  у термінології.

3. Неможливо реалізувати ефективну систему Geospatial Business Intelligence шляхом неузгоджених «крапкової», «клаптикової» або «процесної» автоматизації у рамках різних підсистем. Це особливо актуально в умовах обмежених фінансових та кадрових ресурсів.

Можливим шляхом вирішення цього проблемного питання може бути розробка всіх компонентів «зверху до низу» або “від середини вверх і вниз” на основі модульної уніфікованості зі статичними (загальними для всіх) частинами і темпоральними (змінними). Такий підхід передбачає наступне.

1) Створення розширюваних модульно-уніфікованих моделей метаданих. Статична частина моделей може містити  однакові для всіх горизонтальних і вертикальних підсистем елементи в однаковому форматі: просторові координати, позначення країн, зареєстровані елементи для часткових евристичних потреб, ін. Темпоральна частина може містити  додаткові змінні елементи, які специфічні для часткових проблемних областей роботи. Подібний підхід реалізовано, для прикладу, в моделі метаданих Провідника Windows (налічує більше 50-ти елементів), яка є спільною для всіх ПЕОМ з цією операційною системою і використовується у всьому світі, хоча значна частина елементів Провідника не використовується та має інші недоліки.

Найбільш доцільною основою моделі даних може бути модифікована Star Chema, інтегрована з гібридною трьохкомпонентною моделлю подання знань FPS (Frame, Production system, Semantic networks) – фреймово-продукційною, з мультимедійними семантичними мережами [9]. У відкритих публікаціях можливість і умови побудови сховищ даних на основі схеми даних «зірка» визначив у 2007 р. «батько» концепції сховищ даних Bill Inmon. Такий підхід зменшує до мінімуму кількість операцій вилучення, перетворення і завантаження (Extraction, Transformation, Loading, ETL) даних між підсистемами. Адже розробка ETL процедур потребує значну кількість ресурсів та у багатьох випадках перевищує їх ліміт. Неврахування цього положення може звести нанівець всі зусилля щодо створення системи Geospatial Business Intelligence, залишаючи її на рівні несумісних між собою малоефективних  «клаптикових» або «процесних» підсистем.

2) Вказане для моделей метаданих та даних у повній мірі стосується і програмних комплексів. Необхідно зазначити, що створені силами окремих фахівців  та маловідомих фірм засоби  Business Intelligence та ГІС (GIS) не можуть конкурувати зі створеними такими компаніями як Microsoft, SAP, Oracle та іншими, які займають  найвищі місця у світових рейтингах, для прикладу, у діаграмах Magic Quadrants Gartner. Адже всі комплекси розроблених ними засобів мають модульно-уніфіковану структуру, у багатьох випадках сумісні між собою і передбачають можливості адаптації та удосконалення фахівцями різних рівнів підготовки. Керівники IT?підрозділів під час конференції IDC Business Intelligence Roadshow 2010 у м. Києві зазначали, що навіть у потужних фінансових корпораціях виникають суттєві проблеми зі значною кількістю так  званих «самописними» програм, особливо після звільнення з роботи їх розробників. Необхідно зазначити, що засоби Business Intelligence не мають закритої архітектури. Вони мають модульну архітектуру із закритим ядром, яке забезпечує стійкість виконання основних функцій і сумісність окремих екземплярів та різних версій, а також кілька повністю чи частково відкритих рівнів, які дозволяють підготовленим користувачам модифікувати їх для своїх потреб, у тому числі непрограмуючими фахівцям за допомогою мов рівня 4GL.

3) Всі консалтингові компанії у оцінках платформ Business Intelligence оцінюють їх сумісність з Microsoft Office та відзначають особливу роль Microsoft Office Excel як універсального кіоску даних. Його остання версія спроможна опрацьовувати більше ніж 100 мільйонів записів, має деякі функції системи управління базами даних, а починаючи з 2007 року може інтегрувати надбудови інтелектуального аналізу, які дозволяють вирішувати задачі Data Mining. Отже, будь-яка система Geospatial Business Intelligence повинна забезпечувати перенесення даних до Microsoft Office Excel з мінімальною кількістю операцій ETL. З цієї електронної таблиці дані можна перенести до будь-якого іншого аналітичного комплексу та ефективно накопичувати і обробляти у разі однакових моделей метаданих різних інформаційних масивів.

4) Підсумовуючи вказане у даному пункті, зазначимо, що розширювана модульна уніфікованість з використанням статичних і темпоральних частин гібридних моделей даних і знань та програмного забезпечення забезпечує реалізацію мереже-центричної острівної побудови системи Geospatial Business Intelligence. У ній будь-яка кількість окремих модульно-уніфікованих «островів» (підсистем) може функціонувати в автономному режимі або з’єднуватися з головним центром чи між собою у будь-якій комбінації. Це забезпечує умови для спільного аналізу первинних даних і підтримки прийняття рішень на системному рівні. Адже головною проблемою є не надмірна кількість первинної інформації, а її неузгоджена структура. Сучасні засоби OLAP, Data Mining, Visual Mining дозволяють обробляти терабайтні масиви даних і знаходити в них приховані закономірності, візуалізувати в агрегатованій чи деталізованій формі за комплексами різних зрізів. Тому для засобів Geospatial Business Intelligence, велика кількість однаково структурованих з різних джерел первинних даних є не недоліком, а необхідною умовою для побудови обґрунтованих моделей і виявлення аномальних виключень, формування достовірних висновків, прогнозів, ефективних деталізованих рішень.

4. Функціональні можливості Geospatial Business Intelligence тісно зв’язані з парадигмою побудови KMS – Knowledge Managment System (систем управління знаннями), яка визначає необхідність зв’язування у режимі On-line тих, «кому необхідні знання» з тими, «хто знає».

Найбільша у світі система управління знаннями вперше у світі створена у ЗС США. Її самою великою складовою є Army Knowledge On-line (AKO) [14]. Розроблені та затверджені нові 12 принципів управління знаннями, які роблять наголос на інформації і знаннях на відміну від наголосу на ІТ-системах у версії 2001 р. Структура необхідних метазнань метафорично позначена як know-why, know-what, know-who, know-how [14]. Зазначимо, що структуру знань доцільно більш повно визначити з використанням метафори Р. Кіплінга як: know-who  (знати про кого), know-what  (знати що або з чим сталося), know-when (знати коли сталося), know-where (знати де сталося), know-why (знати чому сталося), know-how (знати як сталося) [15]. До неї також доцільно додати know foresight (знати передбачення) або know forecast (знати прогноз) та інші темпоральні елементи знань, які специфічні для конкретної проблемної області роботи.. Додане відповідає одній із основних функцій засобів Business Intelligence  – Forecast (прогноз).

Деякі знання можуть бути виражені в Geospatial Business Intelligence у явній формі (Explicit Knowledge). Проте, значну  частину знань, насамперед, Tacit Knowledge («мовчазних» знань висококваліфікованих фахівців) неможливо формалізувати у зв’язку зі складністю цього процесу і у зв’язку з неможливістю охоплення всіх елементів часткових проблемних областей роботи. Тому у системі управління знаннями (KMS) необхідно зберігати також метазнання про носіїв знань, насамперед, про носіїв Tacit Knowledge, у тому числі мати засоби зв’язку з ними, щоб використовувати всі види наявних знань для вирішення нових задач.

Виходячи з вказаного, можна запропонувати розширений перелік видів знань для Knowledge Managment,  Business Intelligence, Geospatial Business Intelligence та інформаційних документів, позначивши його у  спрощеній метафоричній формі як KNOW: WHO; WHAT; WHEN; WHERE; WHY; HOW; FORECAST, X (W5HFX). Множина X елементів повинна бути уточнена для часткових проблемних областей роботи. Як видно, не менше ніж одна складова знань (know-where) відноситься безпосередньо до геопросторової інформації.

Висновки. У рамках однієї публікації можливо розглянути тільки частину проблемних питань, що постають при розробці Geospatial Business Intelligence. Розробка такої системи  є складною мультидисциплінарною задачею. Результатом її вирішення повинно бути  об’єднання GIS (ГІС), Business Intelligence, Knowledge Management System на єдиних модульно-уніфікованих моделях зі статичними (загальними для всіх) і темпоральними (змінними, спеціалізованими для окремих проблемних областей роботи) частинами. Це стосується набору концепцій, технологій розробки і використання системи  обробки інформації, комплексних моделей даних і знань, комплексів програмних засобів. Проте, найскладнішою задачею є об’єднання для розробки фахівців різної наукової і прикладної спеціалізації в умовах обмежень на фінансові і кадрові ресурси, ін. Таке об’єднання можливе на основі запропонованої ієрархічно-синергетичної інтеграції, яка передбачає не тільки  ієрархічне управління але й елементи самоорганізації.

Перспективою подальших  публікацій є подання варіанту удосконаленої архітектури Geospatial Business Intelligence з використанням DSS BI 2.0.

Джерела:

 1. Assessing The Maturity Level of Geospatial Business Intelligence. 2011/01/06. By Ritesh Gupta //http://slashgeo.org/
 2. Spot On, Geospatial Business Intelligence (Integration IBM Cognos 8 BI and ESRI ArcGIS) // http://www.spotonsystems.com/.
 3. Gartner, Gartner Business Intelligence Summit 2010  //http://www.gartner.com/
 4. Forrester, The State Of Business Intelligence Software And Emerging Trends: 2010 by Holger Kisker, Ph.D  // http://www.forrester.com/.
 5. IDC, Dan Vesset. Worldwide Business Intelligence Tools 2009 Vendor Shares. June 2010 //http://www.idc.com.
 6. Bi Verdict, Mark Rittman. News on The BI Verdict, and an Interview with Nigel Pendse. 19.01.2010 //http://www.bi-verdict.com.
 7. NGA, National Geospatial-Intelligence Agency  – official website //http:// nga.mil.
 8. ESCC, Business Intelligence Reference Guide  (Army Business Intelligence) //http:// escc.army.mil.
 9. Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103-111.  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VZhdtu/2010_2_1/14.pdf
 10. Круковський І.А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи: військ.-техн. зб. / І.А. Круковський // Академія сухопутних військ. – 2010. – Вип. 3. – С. 26–32. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vtz/2010_3/26-33.pdf
 11. IBM, Luhn  H.P. A Business Intelligence System  (PDF) / Н.Р. Luhn  // IBM Journal. (November 1958) //http://www.research.ibm.com.
 12. CIA, Michael Warner. Wanted: A Definition of “Intelligence” — Central Intelligence Agency //https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/.
 13. Левитин К.Е. Будущее искусственного интеллекта : сб. / АН СССР; ред.-сост. : К.Е. Левитин, Д.А. Поспелов. – М. : Наука, 1991. – 302 с.
 14. AKO, Army Knowledge Management Principles //https://www.us.army.mil.
 15. Wikipedia, Six Honest Serving Men (Five Ws.) From Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/.

Дана стаття вперше опублікована у збірнику: Геоінформаційні системи у військових задачах. “Січневі ГІСи” Другий науково-технічний семінар 21 22 січня 2011 року. – Львів: Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117-125. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.asv.gov.ua/content/nauka/gis.pdf .