Статистика Google використання ключових слів Business Intelligence, Data Mining, OLAP в Україні

Креативним керівникам - для покращання інформаційно-аналітичної підтримки своїх рішень                                                Перехід до пошуку BI+KMS у Google і Системі+

Knowledge Society – Суспільство знань 
(Ера Business Intelligence+KMS)

Деякі ключові терміни від DSS-BI.com.ua 
у сфері Business Intelligence+KMS для керівника:

Gartner, Forrester, IDC
Information – Інформація
Data – Дані
Knowledge – Знання
Wisdom – Мудрість
Ієрархія DІKW
Tacit knowledge
Implicit knowledge
Explicit knowledge
Модель SECI
Information Society – Інформаційне суспільство
Knowledge Society – Суспільство знань
Knowledge-creating company – Компанія, що створює знання
Knowledge based organization – заснована на знаннях організація 
Creative  manager - креативний менеджер
Creative analyst - креативний  аналітик
Non-trivial knowledge – нетривіальні знання
Рішення на нетривіальних знаннях 
Intelligence
Artificial Intelligence
Competitive Intelligence
Business
Business Intelligence 
Knowledge Management – Управління знаннями
Knowledge Management System (KMS) – Система управління знаннями
Business Intelligence + KMS
Six W's (Five W's (and one H))
Six W's/BІ2.0
Data Warehouse 
Data Mart 
ETL
OLAP 
FASMI+
Knowledge Discovery & Data Mining
Visual Mining
Text Mining
Decision Support System/Business Intelligence 
Geographic Information System (GIS) –
Географічна інформаційна система (ГІС)
Geospatial BI 
GIS/BI 2.0 
Expert System (ES) –– Експертна система
ES/BI 2.0 
Dashboard
Scorecard
Performance Management and Analytic Applications
Cloud Computing
Outsourcing
Network Ergatic Organism (NEO)
Business Intelligence NEO
Web 2.0
Semantic Web
Business Intelligence + KMS : Консультації І Аналітика для організацій, заснованих на знаннях (Knowledge based organization)Site DSS-BI.com.ua, version 2011.12.15

Business Intelligence + KMS

- концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних

версія 2011.12.15

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
Тарас Шевченко,1845 рік

2011 рік:ЧОМУ?!!!...

ЩО РОБИТИ?...

Організації, у яких прийняття рішень засноване на аналізі значних обсягів інформації, для виживання і розвитку у високо конкурентних середовищах повинні реалізувати корпоративні  концепції  Business Intelligence + KMS на основі Business Intelligence 2.0 (Business Intelligence 3.0/Cloud Computing) та Knowledge Management System (KMS).

Якщо організація не має вчених, керівників, аналітиків та ІТ-працівників,   які орієнтуються у сфері Business Intelligence + KMS, то в ній навіть не зрозуміють причини програшів у високо конкурентних середовищах у різних сферах.  Адже відповідні концепції, технології і засоби є складними для вивчення і реалізації, тому їх важлива роль часто відома лише вузькому складу спеціалістів. З іншої сторони, безконтрольне використання відповідних засобів несе життєву загрозу організації, тому що може дати несанкціонований доступ до семантично нетривіальних знань про її діяльність.

 

У чому полягає і яку користь керівнику принесе реалізація Business Intelligence + KMS у організації, яка зв'язана з аналізом значних обсягів інформації?

Реалізація Business Intelligence (Business Intelligence+KMS) полягає у реалізації не тривіального автоматизованого процесу накопичення інформації та оперативного добування з неї потенційно корисних знань, які приносять конкурентні переваги у прийнятті рішень і більшу практичну вигоду у різних сферах діяльності. Гарантується відкриття раніше невідомих практично корисних знань, у тому числі особливо цінних “самородків знань” для прийняття рішень. У Business Intelligence + KMS реалізовані методично правильні не тривіальні алгоритми обробки й візуалізації інформації, тому їх вивчення також розвиває логіку, інтуїцію і  креативність користувачів (аналітиків і керівників), збільшує інтелектуальний капітал організації.

Створення ефективної системи Business Intelligence + KMS потребує ієрархічно-синергетичного об'єднання креативних вчених у сфері Business Intelligence та KMS, керівників, аналітиків, ІТ-працівників.

Реалізація Business Intelligence (Business Intelligence+KMS) висококваліфікованими ІТ-спеціалістами без участі вчених у цій сфері може привести до створення робочої системи. Проте, це гарантує різноманітні суттєві помилки. Частина помилок буде виявлена тільки через певний час. Гарантовані значні перевитрати коштів і значне зниження ефективності системи. Після значних (іноді колосальних) матеріальних, інтелектуальних і часових витрат може виявитися, що помилки у створеній системі вже не можливо усунути без її кардинального перероблення, яке також неможливе.

Користувачами засобів Business Intelligence (Business Intelligence + KMS) повинні бути фахівці зі структур, що підпорядковані посадовим особам подібним до: CEO (Chief Executive Officer); COO (Chief Operating Officer); CFO (Chief Financial Officer); CAO (Chief Analytics Officer); CIO (Chief Information Officer), СТО (Chief Technical/Technology Officer, CDO (Chief Data Officer), CKO (Chief Knowledge Officer); CLO (Chief Learning Officer);CCO (Chief Compliance Officer); CSO (Chief Security Officer); СМО (Chief Marketing Office), ін.

Реалізація не тривіальних процесів автоматизації інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на основі використання Business Intelligence + KMS потребує не тривіальних форм їх розробки, впровадження, використання, обслуговування, розвитку і підготовки персоналу. Необхідно здійснити деякий реінжиніринг узагальненого алгоритму підготовки прийняття рішення керівниками всіх рівнів.

Ускладнення роботи, зв'язане з реалізацією Business Intelligence + KMS є необхідною платою за підвищення ефективності діяльності. Ті, хто  швидше за інших розуміють і реалізують це у своїй діяльності, отримують переваги і перемагають у конкурентних змаганнях у різних проблемних областях роботи і на різних ієрархічних рівнях. Так завжди було, є і буде з новими технологіями.

 

Чи можна здійснювати керівництво без Business Intelligence + KMS у організації, яка зв'язана з аналізом значних обсягів інформації?

Так, можна, проте тільки у закритому для конкурентів середовищі. Тому що організації, які не реалізували свої стратегії Business Intelligence + KMS (або Big Data strategy) втратять або вже втратили спроможність здійснювати ефективну діяльність у високо конкурентних й високо прибуткових середовищах. Без використання Business Intelligence + KMS багато не тривіальних практично корисних аналітичних можливостей не доступні аналітикам і їх групам будь-якого розміру, інтелектуальної потужності й досвіду.

Успішні світові та українські компанії з іноземними інвестиціями й мережею географічно рознесених підрозділів мають реалізовані елементи подібних концепцій (стратегій), технологій і засобів Business Intelligence + KMS й відповідних аналітичних додатків під різними маркетинговими позначеннями. Значна частина цих компаній має внутрішні мережеві системи управління знаннями (Knowledge Management System, KMS) та інтегровані з Business Intelligence геоінформаційні системи (Geographic Information System, GIS).

Про відставання України у цій сфері свідчать графіки на сторінці “Графіки BI+. Ваші наступники на керівних посадах негативно оцінять бездіяльність у цій сфері, якщо вона має місце.

 

Необхідне у сфері Business Intelligence + KMS для керівника (менеджера) у організації, яка зв'язана з аналізом значних обсягів інформації:

 - щорічне отримання персоналізованих консультацій від учених та ІТ-фахівців у галузі Business Intelligence + KMS, а також узгодження розробок і реалізацій у цій сфері із взаємодіючими організаціями;

- щоквартальне ознайомлення з новинами, що зв'язані з Business Intelligence та з іншими новинами у сферах hi-tech і науки, для прикладу - згідно гіперпосилань на сторінці Новини BI+KMS сайту DSS-BI.com.ua;

- розуміння основних ключових термінів для свого рівня, у т.ч. основних принципів управління знаннями (Knowledge Management);

- розуміння можливостей засобів Business Intelligence + KMS та  їх співвідношення з можливостями традиційної  аналітики (статистики);

- розуміння ключових особливостей процесу реалізації (удосконалення) стратегії Business Intelligence + KMS (Business Intelligence 2.0, Big Data), у тому числі розуміння  ролей фахівців у групах розробників і користувачів;

- підтримка і контроль за розробкою (удосконаленням) стратегії і технології використання засобів, уточнення їх задач;

- контроль за процесом вибору, закупівлі та розміщення засобів Business Intelligence + KMS;

- контроль за підбором користувачів засобів Business Intelligence + KMS і за їх підготовкою на тривалу перспективу роботи з урахуванням того, що вони можуть бути носіями не тривіальних конфіденційних критично важливих знань про роботу організації які навіть можуть бути  невідомими керівництву;

- контроль за використанням засобів у процесі підготовки і прийняття рішень та за адаптацією і удосконаленням моделей їх застосування відповідно до специфіки організації;

- контроль за накопиченням, використанням і захистом інтелектуального капіталу організації.

Складність вивчення, дослідження і розвитку Business Intelligence+KMS витікає з того, що це об'єднуючий термін, який містить кілька рівнів вкладених термінів, які визначають окремі концепції, технології і засоби (Business Intelligence, DSS, KMS, Data Mining, генетичні алгоритми та нейромережі, OLAP, Text Mining, ін.). Засоби кожного рівня можуть використовуватися автономно, а їх дослідження, розвиток і реалізацію здійснюють вчені та ІТ-працівники з відповідною спеціалізацією найвищого фахового рівня. У зв'язку з вузькою спеціалізацією, знання висококваліфікованих спеціалістів часто не охоплюють всі складові Business Intelligence та KMS, а тим більше об'єднану сферу, яка потребує тривалого часу вивчення і слабо описана у публікаціях на пострадянському просторі. Тому, є випадки, коли посади, ступені, звання і досвід окремих спеціалістів грають роль коефіцієнтів підсилення помилкових суджень та організаційних рішень у сферах, де вони не мають достатніх знань. Якщо ввічливо мовчати про це, то автори таких помилок будуть тиражувати їх у простих і витончених формах, своєю явною чи прихованою протидіючою діяльністю чи бездіяльністю. Для визначення коефіцієнта авторитетності спеціаліста можна перевіряти знання ключових термінів, частина яких подана на цьому сайті.

Запитайте:

· Ви та ваша організація відповідаєте рівню Knowledge based organization та Knowledge Societies ?...

· Ви креативний менеджер?...

· Ваші аналітики креативні?...

           Тому організуйте реалізацію та удосконалення Business Intelligence (Business Intelligence + KMS) у сфері своєї відповідальності!         

 

Нижче на графіках відображена статистика використання для пошуку у Google станом на кінець 2011р. ключових слів: Business Intelligence (синій), OLAP (червоний); Data Mining (помаранчевий); Knowledge Management System (зелений). Графіки і географічні карти розміщені зверху вниз по країнам: Україна, США, Великобританія, Франція, Германія, Іспанія, Італія, Канада, Польща, Російська Федерація. Як видно з графіків, станом на 2001 рік, Україна та Російська Федерація значно відстають від розвинених країн у використанні Business Intelligence, OLAP; Data Mining; Knowledge Management System.

© Круковський І.А., 2011 |© 2011 Igor Krukovsky |Business Intelligence + KMS, DSS-BI.com.ua |

Зв`язок: system.k7@gmail.com, +38 (067) 285-49-19,+38 (095) 931-50-50