Не тривіальні процеси підтримки прийняття рішень з використанням Business Intelligence + KMS  можливо організувати за допомогою удосконалених, більш складних і наукоємних форм їх реалізації й обслуговування. Це необхідна плата за підвищення ефективності діяльності. Так завжди було, є і буде в історії людства. Ті, хто  це розуміє і реалізує раніше за інших – закладають важливу основу для продовження життєвого циклу  і забезпечення домінуючого положення своїх організацій у різних сферах і на різних рівнях.

 

Запити до Інтернету за тематикою консалтингу

у сфері Business Intelligence + KMS:

NIT R&D     ОГАС     Ergatic organism     Business Analytics  Taxonomy     Knowledge Management System    Six W's     Business Intelligence     Business Intelligence 1.0     Business Intelligence 2.0     Business Intelligence 3.0     Business Intelligence + KMS          Six W's / BI 2.0      OLAP     FASMI+ (OLAP+)     Knowledge Discovery in Data     Data Mining     Text Mining     Visual Mining     Web Mining     Decision Support System (DSS)       DSS 2.0  Group DSS     DSS  BI 2.0 (DSS/BI 2.0)     Spatial DSS BI 2.0     Social Media Spatial DSS BI     Web Site Spatial DSS BI     Expert System/Business Intelligence 2.0     Government  Business Intelligence     Government Data Mining     Army Business Intelligence     Future Combat System   Network Centric Warfare    Web Network Ergatic organism     Smart Defense

Корисні послуги у сферах, зв'язаних з Business Intelligence + KMS                                                 Перехід до пошуку BI+KMS у Google і Системі+

КонсультаціїDSS BI 2.0ЕкспертизаПублікації

Якщо Ви не впізнаєте … чи впізнаєте цю схему – Вам потрібні консультації з Business Intelligence+KMS. «Легкий» реінженіринг (light reengineering) існуючих ділових процесів без їх порушення забезпечить підвищення загальної ефективності Вашої справи  та створить умови для відкриття «самородків знань» і відповідних рішень. Практичні консультації не замінюють наукові і навпаки.

Науково-практичні консультації

“Розкопка” процесів і первинних даних у різних сферах ділової діяльності за допомогою засобів DSS BI 2.0, відкриття нових не тривіальних знань, які гарантовано доповнять результати статистичного аналізу й засновані на досвіді інтуїтивні припущення професіоналів – підтримають рішення з більшою конкурентною ефективністю.

Ділова аналітика з узгодженими пропозиціями

Експертиза проектів

Участь у науково-практичних публікаціях. Редагування їх проектів для узгодження з базовими поняттями й тенденціями розвитку DSS, BI, експертних систем, GIS, KMS та інших вкладених і зв'язаних концепцій, технологій і засобів. Участь у проектах, зв'язаних з DSS-BI.com.ua.

Науково-практичні публікації

Незалежна чи спільна, публічна чи конфіденційна експертиза і корекція проектів на основі Business Intelligence+ KMS та інших вкладених і зв'язаних концепцій, технологій і засобів з урахуванням досвіду розробки методичного забезпечення і світового досвіду.

Професіонали BI

Якщо Ви аналітик чи ІТ-працівник і не знаєте… чи знаєте, хто зображений на фото – Вам потрібні консультації.

Консультації щодо фахівців

Синергія знань наукових працівників у галузі Business Intelligence + KMS та у галузі іноземних мов.

Переклад тематичних публікацій

Translate+ Knowledge Society – Суспільство знань 

Ера Business Intelligence+KMS

Knowledge based organization – Організація, заснована на знаннях 

Ви можете знати або вважати, що знаєте зміст значної частини вказаних ключових термінів і можете знайти відповідні публікації у Google, але це не замінить  консультації DSS-BI.com.ua

NIT R&D
Gartner, Forrester, IDC, BARC
Information – Інформація
Data – Дані
Knowledge – Знання
Wisdom – Мудрість
Ієрархія DІKW
Tacit knowledge
Implicit knowledge
Explicit knowledge
Модель SECI
Information Society 
– Інформаційне суспільство
Knowledge Society 
– Суспільство знань
Knowledge-creating company –
Компанія, що створює знання
Knowledge based organization –
заснована на знаннях організація
Creative  manager - креативний менеджер
Creative analyst - креативний  аналітик
Non-trivial knowledge 
– Нетривіальні знання
Рішення на нетривіальних знаннях 
Intelligence
Artificial Intelligence
Competitive Intelligence
Business
Business Intelligence 
Business Intelligence 1.0 (BI 1.0)
Business Intelligence 2.0 (BI 2.0)
Business Intelligence System
Knowledge Management 
– Управління знаннями
Knowledge Management System (KMS) – Система управління знаннями
Business Intelligence + KMS
Six W's (Five W's (and one H))
Six W's/BІ2.0
Data Warehouse 
Data Mart 
ETL
OLTP
OLAP 
FASMI
FASMI+
Star Schema
Snowflake Schema 
Data Mining (DM)
Knowledge Discovery in Data (KDD)
Knowledge Discovery & Data Mining
Data Discovery
Visual Mining
Text Mining
Decision Support System (DSS) – 
Система підтримки прийняття рішень (СППР)
Decision Support System/Business Intelligence 
DSS/BI 1.0
DSS/BI 2.0
Dashboard
Scorecard
Business Performance Management (BPM)
Performance Management and 
Analytic Applications
Business Analytic (BA)
FPS
FPS/BІ2.0
Geographic Information System (GIS) – Географічна інформаційна система (ГІС)
Geospatial BI 
GIS/BI 2.0 
Spatial DSS (SDSS) – 
Геопросторова СППР
SDSS/BI 2.0 
Expert System (ES) –
Експертна система
ES/BI 2.0 
Such As Service (SaaS)
Cloud Computing
Outsourcing
Network Ergatic Organism (NEO)
Business Intelligence 2.0 NEO
Business Intelligence NEO
DSS/BI 2.0 NEO
DSS/BI NEO
Web 2.0
Semantic Web
Business Intelligence + KMS : Консультації І Аналітика для організацій, заснованих на знаннях (Knowledge based organization)Site DSS-BI.com.ua, version 2011.12.15

Business Intelligence + KMS

- концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних

версія 2011.12.15

Учітесь, читайте,
            
Чужому навчайтесь,
             Свого не цурайтесь
...

Тарас Шевченко,1845 рік


Організація не тривіальних процесів підтримки прийняття рішень на основі синергетичної інтеграції Business Intelligence та KMS вимагає нових, більш складних форм їх створення і обслуговування це необхідна плата за підвищення ефективності діяльності. Так було, є і буде завжди в історії людства. Ті, хто  це розуміє і реалізує раніше за інших – перемагають у конкурентних змаганнях у різних сферах і на різних рівнях, продовжують успішний життєвий цикл своїх організацій та їх розвиток.

Для організацій, чия діяльність зв'язана з прийняттям рішень на основі аналізу значних обсягів інформації, реалізація корисних науково-прикладних консультацій у сфері Business Intelligence + KMS (Business Intelligence 2.0, Big Data) є однією із самих корисних операцій у прямому (ROI) і у неявно вираженому сенсі. Крім цього, фахівці з Business Intelligence та KMS (DSS/BI Analyst (аналітик системи підтримки на основі Business Intelligence); Knowledge Engineer (інженер по знанням); DSS/BI Designer (конструктор);   DSS/BI Project Lead (керівник проекту); Data Scientist (вчений у галузі обробки інформації) та інші) є креативними аналітичними працівниками високого фахового рівня, тому їх знання і практично корисні рекомендації можуть бути значно ширшими формалізованих меж Business Intelligence + KMS. Чим більш масштабна діяльність організації - тим більша вигода. Реалізовані рекомендації у сфері Business Intelligence + KMS (Business Intelligence 2.0, Big Data)  у багатьох випадках є обов'язковим елементом, що забезпечує продовження успішного життєвого циклу організацій у високо конкурентних і високо прибуткових середовищах.

© Круковський І.А., 2011 |© 2011 Igor Krukovsky |Business Intelligence + KMS, DSS-BI.com.ua |

Зв`язок: system.k7@gmail.com, +38 (067) 285-49-19,+38 (095) 931-50-50

 

 

 

Постачальники платформ Business Intelligence,

які входять до рейтингів

провідних у світі консалтингових компаній:

 

Actuate

ALTERYX

arcplan

BOARD INTERNATIONAL

FICO

Fujitsu

Information Builders

IBM

 Jaspersoft

Lawson Software

LOGIXML

Microsoft

MicroStrategy

OpenText

Oracle

PENTAHO

PROGNOZ

Panorama Software

QlikTech

SALIENT MANAGEMENT COMPANY

SAP

SAS

Tableau

TARGIT

TIBCO SOFTWARE (SPOTFIRE)


All contents  © 2011-2016 Business Intelligence + KMS, DSS-BI.com.ua |

E-mail: BusinessIntelligence1.0@gmail.com, DSS-BI@i.ua | Теl.: +38 (095) 931-50-50 | Skype: dss-bi

Використовуйте інформацію з сайту тільки з посиланням на нього чи після узгодження за адресою BusinessIntelligence1.0@gmail.com


Business Intelligence 2.0 - проблемні питання реалізації
Перша версія - 2009 р.Корисні послуги  - посилання на сторінку DSS-BI.com.ua