Архів позначки: Programmable Logic Controller

Загальні відомості про системи диспетчерського управління та збору даних – системи SCADA

SCADA (абр. від англ. Supervisory Сontrol and Data Acquisition, диспетчерське управління і збір даних) – програмний пакет, призначений для розробки або забезпечення роботи в реальному часі систем збору, обробки, відображення та архівування інформації про об’єкт моніторингу або управління (рис.1.1).

Project Sample Screen - Vertical Sterilizer.
Рисунок 1.2 Анімована ілюстрація роботи й інтерфейсу простої SCADA системи

Система диспетчерського управління забезпечує простоту моніторингу датчиків, розташованих на відстанях, з однієї центральної точки.

Програмне забезпечення SCADA використовуються в промислових управліннях технологічними процесами для централізованого моніторингу насосів, рівня в резервуарах, вимикачів, температури та ін. (рис. 1.2). Програма SCADA зазвичай працює на персональних комп’ютерах і має зв’язок із зовнішніми пристроями управління. Методи зв’язку здійснюються через пряме послідовне з’єднання, модем або Ethernet.

Приклад візуалізації технологічного процесу у SCADA
Рисунок 1.2- Анімована ілюстрація роботи й інтерфейсу простої SCADA системи

Сучасні програми систем диспетчерського управління та збору даних можуть забезпечити кращий доступ до виробничої  інформації через веб–інтерфейс, єдиною вимогою до віддаленого комп’ютера є тільки наявність інтернет – браузера.

SCADA-система зазвичай містить такі підсистеми:

1) Людино-машинний інтерфейс (HMI англ. Human Machine Interface) — інструмент, який подає дані про хід процесу людині операторові, що дозволяє контролювати процес і управляти ним.

2) Диспетчерська система (головний термінал) (MTU англ. Master Terminal  Unit) — збирає дані про процес і відправляє команди процесору (керування).

3) Абонентський кінцевий блок (віддалений термінал) (RTU англ. Remote Terminal Unit), що під’єднується до датчиків процесу, перетворює сигнал з датчика в цифровий код і відправляє дані в диспетчерську систему.

4) Програмований логічний контролер (PLC англ. Programmable Logic Controller) використовується як польовий пристрій у зв’язку з вищою ніж у RTU спеціального призначення економічністю, універсальністю і гнучкістю.

5) Комунікаційна інфраструктура (CS англ. Communication System) призначена для реалізації промислової мережі.

Загальними для усіх функціями систем SCADA є:

1) збір поточної інформації про роботу устаткування з датчиків і контролерів;

2) первинне перетворення зібраної інформації;

3) збереження поточної інформації;

4) представлення поточної інформації у вигляді гістограм, таблиць, графіків;

5) друк звітів і протоколів про роботу;

6) передача і введення в пристрої керування команд диспетчера;

7) використання поточної інформації для вирішення завдань управління виробництвом;

8) організація зв’язку з пристроями, підключеними до  інформаційної мережі.

Такі системи забезпечують: наочну інформацію про хід виробництва, відображення стану приводів і технологічного устаткування, деталізацію вибраних диспетчером частин процесу, розрахунок показників процесу в динаміці і виведення узагальненої інформації у вигляді графіків, таблиць або малюнків, розпізнавання передаварійних і аналіз аварійних ситуацій з рекомендаціями послідовності дій диспетчера, можливість управління виконавчими пристроями об’єкта з пульта диспетчера, створення архіву аварій, подій і поведінки процесу в часі, захист від недозволеного доступу до збору інформації і управління [3]

SCADA систем є надзвичайно ефективним способом моніторингу процесів . Вони ідеально підходять для невеликих систем, таких як клімат-контроль, але також можуть бути використані для моніторингу та контролю важливих обєктів, наприклад атомних електростанцій.